Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готов111_МВ_ПР._ЗАН._ТА_САМ._РОБ._економіка_під...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
535.04 Кб
Скачать

Тема 2. Ринкова система: попит та пропозиція

Ринок – система відносин, в якій зв'язки покупців і продавців настільки вільні, що ціни на той самий товар мають тенденцію швидко вирівнюватися.

Трансакційні витрати – витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності. Вони включають витрати, пов'язані з пошуком інформації, витрати на ведення переговорів, роботи з виміру властивостей товару, витрати по специфікації та захисту прав власності тощо.

Закон попиту – зворотна залежність між ціною й розміром попиту (наприклад, при ціні в 60 дол. покупець готовий придбати одиницю блага, в 30 дол. – 3 од., в 20 дол. – 4 од. тощо).

На попит впливають не тільки ціни, але й :

  1. збільшення (зменшення) дохідів споживачів;

  2. зміна смаків і переваг;

  3. цінові й дефіцитні очікування;

  4. коливання витрат на рекламу;

  5. зміна цін товарів-субститутів (заміщуючих один одного) і комплементарних товарів (доповнюючих один одного);

  6. ріст (зменшення) кількості покупців тощо.

К рива попиту – крива, що відображає, яку кількість економічного блага готові придбати покупці за різними цінами в певний момент часу.

Р

60

30

20

1 3 4 Q

Рис. 1 - Залежність розміру попиту від ціни

Закон пропозиції – прямий зв'язок між ціною і кількістю пропонованого продукту (наприклад, при ціні 20 дол. виробники згодні продати лише 2 одиниці блага, при ціні 30 дол. – 4 од., 50 дол. – 6 од.).

Крива пропозиції. – крива, що показує, яку кількість економічного блага готові продати виробники за різними цінами в певний момент часу.

Р

50

30

20

2 4 6 Q

Рис. 2 - Залежність розміру пропозиції від ціни

Рівноважна ціна – ціна, що врівноважує попит та пропозицію в результаті дії конкурентних сил.

Приклад завдань з розв’язанням

Попит та пропозиція на обіди в студентській їдальні описуються рівняннями:

Qd=2400-100P – обсяг попиту,

Qs=1000+250P – обсяг пропозиції,

Q – кількість обідів на день,

Р – ціна обіду в грн.

1) обчисліть рівноважну ціну й кількість проданих обідів за такою ціною;

2) піклуючись про студентів, адміністрація встановила ціну в 3 грн. за обід. Охарактеризуйте наслідки такого рішення

Розв’язання

1) Знайдемо рівноважну ціну при якій попит дорівнює пропозиції:

Qd(Р)= Qs (Р)

2400-100Р=1000+250Р

Р=4 грн.

Знайдемо рівноважну кількість обідів, підставивши рівноважну ціну в кожну із заданих функцій:

Q=2400 – 100Р

Q=2400 – 100*4

Q=2000 обідів на день

2) Якщо ціна буде встановлена в 3 грн. за обід, тобто нижче рівноважної, то попит перевищить пропозицію – виникне недостача обідів.

Знайдемо кількість обідів, які їдальня зможе запропонувати за такою ціною:

Qs(3) =1000+2580*3 Qd(3) =2400 – 100*3

Qs=1750 обідів на день, Qd = 2100 обідів на день.

Таким чином, буде продано на 250 обідів менше, ніж за вільною ціною. При цьому дефіцит складе 2100-1750 = 350 обідів на день.

Завдання для самостійного розв’язання

2.1 Попит та пропозиція на якийсь товар описуються рівняннями:

Qd=2500 – 200P – обсяг попиту,

Qs=1000+100P – обсяг пропозиції,

1) обчисліть параметри рівноваги на ринку даного товару;

2) держава встановила на даний товар фіксовану ціну в 3 грошові одиниці за одиницю товару. Охарактеризуйте наслідки такого рішення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.