Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word (7).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
158.51 Кб
Скачать

10. За ступенем надійності одержання дивіденду розрізняють акції

 1. іменні та на пред'явника;

 2. прості та привілейовані;

 3. одноголосі, безголосі та багатоголосі;

 4. немає вірної відповіді.

3. Задача

Реальний капітал акціонерного товариства складає 7 млн. грн. Чистий прибуток дорівнює 105 тис. грн. на рік. Загальні збори акціонерів прийняли рішення щодо випуску 35 тис. акцій.

У подальшому засновники вирішили продати 150 тис акцій. Розрахуйте суму засновницького прибутку, який вони отримають, якщо норма відсотка дорівнює 10%.

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання

Розкрийте економічну природу коефіцієнта дисконтування.

2. Тести.

1. До негативних рис акціонерної форми власності слід віднести:

 1. можливість за допомогою акцій нейтралізувати трудові заощадження, що дозволить посилити економічний контроль над значною кількістю населення;

 2. втрата мільйонами дрібних акціонерів своїх заощаджень під час економічних криз;

 3. встановлення контролю з боку гігантських компаній над дрібнішими компаніями шляхом купівлі контрольного пакету акцій;

 4. здійснення акціонерними компаніями на фондовому ринку різних фінансових махінацій з метою надмірного збагачення;

 5. усі відповіді вірні.

2. Реальний капітал – це:

 1. капітал, призначений для покриття можливих збитків чи для сплати дивідендів в періоди, коли прибуток підприємства за яких-то обставин виявляється недостатнім для підтримки дивіденду на високому рівні;

 2. сукупність вкладів (у грошовому виразі) акціонерів у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності у розмірах, визначених статутними документами;

 3. капітал, що функціонує у сфері виробництва або обігу, втілений у фабрики, заводи, машини, сировину та т.і.;

 4. капітал, виражений у цінних паперах, що регулярно приносять доход їх власникам у вигляді дивіденду або відсотка та здійснюють самостійний рух на ринку цінних паперів.

3. Загальна формула для визначення теперішньої вартості акції:

 1. ;

 2. ;

 3. .

4. Споруди і будинки підприємства відносять до:

 1. пасивної частини основних фондів;

 2. активної частини основних фондів;

 3. оборотного капіталу.

5. Здатність підприємства в строк розраховуватися за борговими (короткостроковим) зобов'язаннями:

 1. Рентабельність.

 2. Ліквідність.

 3. Платоспроможність.

 4. Дебіторська заборгованість.

6. Вкладник відкрив депозитний рахунок на суму 100000 грн. Через два роки сума вкладу складе 121000 грн. Банк нараховує складні проценти один раз на рік. Визначте річну процентну ставку:

 1. 20%;

 2. 10%;

 3. 9%.

7. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні:

 1. Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів.

 2. Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації.

 3. Вивчати зміни, які відбуваються.

 4. Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

8. У процесі фінансового планування та оцінювання фінансового стану підприємства використовуються такі документи:

 1. баланс;

 2. звіт про фінансові результати;

 3. звіт про власний капітал;

 4. звіт про рух грошових коштів;

 5. усі відповіді вірні.

9. За можливістю участі в управлінні акціонерним товариством розрізняють акції:

 1. іменні та на пред'явника;

 2. прості та привілейовані;

 3. одноголосі, безголосі та багатоголосі;

 4. немає вірної відповіді.

10. Емітент – це

 1. особа, що купує акції;

 2. суб'єкт, що випускає акції;

 3. власник цінних паперів;

 4. немає вірної відповіді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.