Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word (7).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
158.51 Кб
Скачать

1.Теоретичне питання

Сутність та функції корпоративних фінансів. Розкрийте їх зміст.

2. Тести.

 1. Виберіть правильне визначення поняття „корпорація”:

 1. сукупність осіб, що об'єднані для спільної підприємницької діяльності як єдина юридична особа;

 2. організаційно-відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг;

 3. вид, сфера діяльності органів управління підприємства.

2. За приведеними даними визначте курсову вартість акції, якщо номінальна ціна акції - 100 грн., дивіденд - 60%, банківський відсоток - 48%:

 1. 80 грн.;

 2. 125 грн.;

 3. 160 грн.

3. Вартістю капіталу називається:

 1. прибуток, на який розраховують інвестори;

 2. ціна, яку корпорація має платити за залучення коштів інвесторів і кредиторів як джерел фінансування;

 3. теперішня вартість майбутніх дивідендів;

 4. немає вірної відповіді.

4. Під бюджетуванням капітальних вкладень розуміють:

 1. планові витрати на інвестиції, вибір проектів і джерел їх фінансування;

 2. план майбутнього розвитку певної діяльності корпорації;

 3. економічні відносини, що виникають у акціонерного товариства з його контрагентами - фінансовими, банківськими, інвестиційними, страховими установами - з приводу залучення необхідних фінансових фондів для інвестування в реальні активи.

5. Основні засоби - це:

 1. частина матеріальних цінностей, які перебувають у розпорядженні підприємства;

 2. матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг здачі в оренду тощо, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу;

 3. матеріальні цінності, які протягом тривалого часу зберігають натуральну форму.

6. Для реалізації інвестиційного проекту необхідно вкласти 1 млн.грн. Щороку чистий грошовий потік, що очікується, складатиме 250 тис.грн. Щорічний обсяг продукції, що очікується – 1,5млн.грн. Визначте термін окупності коштів:

 1. 0,67 роки;

 2. 4 роки;

 3. 0,25 роки.

7. Дисконтування – це:

 1. процес визначення майбутньої вартості грошей, пов'язаний з їх нарощуванням;

 2. процес приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої (сьогоднішньої) вартості;

 3. немає вірної відповіді.

8. До фінансових ресурсів відносяться:

 1. грошові кошти, вкладені до основних фондів, нематеріальних активів, до оборотних виробничих фондів і фондів обертання;

 2. прибуток, податки, страхові платежі;

 3. бюджетні і позабюджетні фонди, фонди нагромадження і споживання, національний дохід.

9. Визначення оптимального рівня грошових коштів підприємства при випадковому характері грошових надходжень і виплат здійснюється на основі:

 1. моделі Баумола;

 2. моделі Гордона;

 3. моделі Міллєра-Орра.

10. Фінансова операція, при якій комерційний банк або компанія, діючи як посередник, купує вимоги на боржника (тобто купує борги свого клієнта) і як кредитор надає йому короткостроковий кредит, називається:

 1. факторинг;

 2. овердрафт;

 3. кредитна лінія;

 4. вексельний кредит.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.