Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання фахових дисципл__н.Навчальн...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
172.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

РОБОЧА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»

Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Спеціальність: 7.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: «Художньо - комп’ютерна графіка»

Програма складена на основі навчального плану підготовки спеціаліста

Денна форма навчання

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета:

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» важлива дисципліна у підготовці художника комп’ютерної графіки, яка дає можливість опанувати професію викладача. Предметом вивчення дисципліни є широке коло проблем, пов'язаних з питаннями освіти і виховання.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, вміннях і навичках, здобутих при вивченні, гуманітарних, загально художніх професійно-орієнтованих дисциплін всіх навчальних циклів, які отримав студент.

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» разом з дисциплінами «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне забезпечення», «Композиція спецкурс», які мають свої специфічні вимоги, складають своєрідний комплекс націлений на розвиток у студентів здатність до викладання спеціалізованих дисциплін, як то: рисунок, живопис, комп’ютерна графіка.

У дисципліні передбачено високий рівень вимог до постановки задач (бажано прикладних, максимально наближених до реальної практики, розкриття творчої ідеї педагогічної практики і викладання сучасними засобами та комп'ютерними технологіями, становлення індивідуального методу в розкритті дизайнерського стилю та художньої манери, обґрунтування теоретичної концепції рішення навчальної проблеми .

Завдання:

• дати студентам визначену систему знань пов’язаних із поняттями системи освіти і методики викладань;

• сформувати рівень знань необхідний для змоги реалізувати себе, як успішних викладачів;

• ознайомлення з різноманітними методами комплексного підходу педагогічної практики і викладання фахових дисциплін;

• розвиток загальних уявлень студента, необхідних для вирішення задач викладання фахових дисциплін;

• формування вмінь на практиці методично викладати суть предмету.

Методика викладання дисципліни має гнучкий характер і передбачає:

  • творчий підхід до навчального процесу, що складається з установчих лекцій (бесід і дискусій) та семінарів;

  • послідовного та експериментального спрямування виконання завдань, що виявляють різносторонній підхід до поставлених педагогічних проблем;

  • аналітичну роботу зі спеціалізованою літературою;

  • демонстрацію дидактичного матеріалу;

  • створення студентами особистих планів проведення занять з фаху,

  • підготовку і розробку планів-конспектів занять.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • концептуальні основи управління навчально-творчою діяльністю.

  • педагогічний вплив на розвиток творчої особистості.

  • технології управління навчально-творчою діяльністю студентів.

  • організацію навчально-дослідною роботою студентів.

Курс «Методика викладання фахових дисциплін» розрахований на три семестри. На п’ятому курсі 9 семестр навчання (54 год).

Загальний обсяг – 54 години. аудиторні – 36 год. лекційні – 18 год., семінарські – 18 год., самостійні – 18 год.

Залік - 9 сем.

Тематичний план

№з/п

Тема дисципліни

Кількість навчальних годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практ.

заняття

Самост.

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вміст вчення і методи вчення. (Содержания обучения и методы обучения).

Процесс вчення.

4

6

4

2

Тенденції сучасного вчення.

2

2

4

3

Методичні основи викладання навчальних дисциплін. Методи вчення.

Словесні методи ,наочні практичні, проблемно-пошукові методи вчення.

6

4

4

4

Аналіз сучасного уроку. Типи занять. Складання плану – конспекту заняття з фаху.

6

6

6

Всього годин у відповідності з

навчальним планом

54

18

18

18

Залік.

Зміст тематичного плану

Цілі, вміст Вчення, методи Вчення, тенденції сучасного Вчення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.