Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10_Basidiomycota.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
18.12 Mб
Скачать

73

Відділ Базидіомікотові гриби - Basidiomycota

Відділ Базидіомікотові гриби - Basidiomycota 1

Біохімічні особливості та живлення. 2

Вегетативне тіло 3

Розмноження. 3

Система відділу 6

Клас Базидіоміцети - Basidiomycetes 6

Система класу. 8

Афілофороїдні гіменоміцети 9

Порядок Поліпоральні - Polyporales 10

Порядок Телефоральні - Thelephorales 20

Порядок Пменохетальні - Hymenochaetaies 22

Порядок Кантареляльні - Canthareilales 23

Порядок Фістулінальні - Fistulinales 26

Агарикоїдні гіменоміцети 27

Шапинкові гриби як фактор ризику 27

Порядок Болетальні - Boletales 29

Родина свинухові, або паксилові - Рахіllасеае. 33

Родина мокрухові, або гомфідієві - Gomphidiaceae. 34

Порядок Агарикальні - Agaricales 35

Родина ентоломові, або рожевопластинникові - Entolomataceae. 36

Родина гігрофорові - Hygrophoraceaa. 37

Родина трихоломові - Tricholomataceae. 37

Родина гливові, або плевротові – Pleurotaceae 41

Родина печерицеві, або агарикові - Agaricaceae. 43

Родина мухоморові, або аманітові - Amanitaceae. 46

Родина павутинникові, або кортинарієві - Cortinariaceae. 49

Родина гнойовикові, або копринові - Соргіпасеае. 50

Родина строфарієві Strophariaceae. 52

Порядок Сироїжкові, або Русуляльні - Russulales 53

Гастероміцети 55

Порядок Дощовикові, або Лікопердальні - Lycoperdales 55

Порядок Несправжньодощовикові, або Склеродерматальні - Sclerodermatales 58

Порядок Гніздівкові, або Нідуляріальні - Nidulariales 59

Порядок Веселкові, або Фаляльні - Phaliales 60

Фрагмобазидіоміцети з драглистими плодовими тілами 64

Порядок Аурікуляріальні - Auriculariales 64

Порядок Тремеляльні - Tremellales 65

Клас Устоміцети - Ustomycetes 66

Порядок Устилягінальні, або сажкові гриби - Ustilaginales 66

Порядок Тілеціальні - Tilletiales 68

Клас Теліоміцети - Teliomycetes 70

Порядок Урединальні, або іржасті гриби - Uredinales 70

Гриби, в яких вегетативне тіло представлене розгалуженим клітинним міцелієм. Вегетативні клітини гаплоїдні або дикаріонтичні, причому дикаріонтична стадія за тривалістю переважає. Статевий процес - соматогамія. Статеве спороношення - базидія з базидіоспорами. Монадні стадії повністю відсутні.

Відділ нараховує близько 30 тис. видів і є другим за кількістю видів після аскомікотових. Еволюція базидіомікотових відбувалася паралельно до аскомікотових.

У складі відділу представлені майже всі екологічні групи грибів, у тому числі сапротрофи на різноманітних субстратах, паразити вищих рослин, мікоризоутворювачі, дереворуйнуючі гриби тощо. Зустрічаються також копротрофи та мікотрофи. Серед базидіальних значна кількість видів належить до їстівних або отруйних грибів. Деякі представники мають цінні лікарські властивості.

Біохімічні особливості та живлення.

Базидіомікотові синтезують лізин за грибним шляхом (AAA-шлях). Синтез триптофану відбувається по-різному у шапинкових агарикоїдних грибів він синтезується за допомогою другого комплексу ферментів, у всіх інших - за допомогою четвертого комплексу. Іони заліза поглинаються за допомогою сидерамінів. Поліоли (включаючи маніт) наявні у досить значних кількостях.

Споживання органічних речовин відбувається виключно шляхом абсорбції. Багатьом базидіомікотовим притаманні потужні екзоферментні системи, за допомогою яких поза межами клітин відбувається гідроліз целюлози та лігніну (целюлази, пероксидази, оксидази), білків (різноманітні пептидази), жирів (ліпази). Джерелом вуглецю та азоту є різноманітні органічні сполуки.

Метаболізм стероїдів регулюється мікоспоринами, які у багатьох базидіомікотових здатні ініціювати статевий процес.

Грибам цього відділу притаманний широкий спектр вторинних метаболітів, до яких належать антибіотики, мікотоксини, інгібітори росту вищих рослин, фітогормони та ін.

Цитологічні ознаки. Клітини базидіомікотових вкриті оболонками, основу яких складають хітин та глюкани. Оболонки, на відміну від аскомікотових, багатошарові. Септи між клітинами прості або доліпорові з відкритою порою (в устоміцетів), прості з порою, закритою дрібними вакуолями (теліоміцети), або доліпорові з парентосомою (базидіоміцетові). Парентосома може мути суцільною і не мати перфорацій, бути перфорованою або складатись із численних фраг-ментів-пухирців (ця ознака використовується при поділі базидіоміцетових на порядки).

Ядерний апарат евкаріотичний. Міцелій, що розвивається з ба-зидіоспор, має клітини переважно з одним ядром та існує лише короткий час. Переважаюча стадія у циклі розвитку - це дикаріонтичний септований міцелій, де пари ядер утворюються при статевому процесі внаслідок плазмогамії, що одразу не супроводжується каріогамією.

Мітоз відкритий (у шапинкових грибів) або закритий (у всіх інших), центріолі відсутні, а центрами організації мікротрубочок, подібно до аскомікотових, є полярні скупчення аморфного нуклеопротеїду. Ядерце на початку мітозу переважно дезінтегрується, рідше виштовхуєт­ся у цитоплазму, де зберігається до початку або завершення телофази.

Мітохондрії з пластинчастими кристами. Комплекс Гольджі відсутній. Одномембранні органели подібні до аскомікотових – це літичні пухирці, хітосоми, ломасоми, мікротільця, вакуоля з клітинним соком. Найпоширенішими типами включень є краплини олії та глобули глікогену.

Джгутикові стадії повністю відсутні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]