Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.Мех.кол.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Тема 1. Механічні коливання

Задача 1.1

Записати рівняння вільного гармонічного коливання, якщо амплітуда коливань м, а частота Гц.

Розв’язування 1.1

Вільне гармонічне коливання описується рівнянням:

. (1)

Згідно умови задачі м; .

Знайдемо :

(2)

Отже, шукане рівняння матиме вигляд:

.

Задача 1.2

Яка частота, амплітуда і початкова фаза коливання, яке задається рівнянням м?

Розв’язування 1.2

Порівняємо рівняння гармонічного коливання в загальному випадку (1) і задане в умові задачі (2):

(1)

(2)

Очевидно, що

м,

,

Гц.

Задача 1.3

Коливання вантажу на пружині масою кг описується рівнянням . Визначити:

 1. Амплітуду коливання ;

 2. Колову частоту ;

 3. Частоту ;

 4. Період ;

 5. Початкову фазу ;

 6. Повну енергію ;

 7. Максимальну швидкість руху вантажу ;

 8. Коефіцієнт жорсткості пружини .

Розв’язування 1.3

При гармонічних коливаннях рівняння коливань у загальному випадку має вигляд:

(1)

де – амплітуда коливання; – фаза коливання; – початкова фаза коливання; – циклічна частота; – час від початкового моменту.

Тоді згідно умови розв’язком задачі є:

 1. Амплітуда коливання =0,1 м.

 2. Колова частота .

 3. Частоту визначаємо з рівняння . Звідси [Гц].

 4. Період ; [c].

 5. .

 6. Повна енергія складається із потенціальної і кінетичної . В процесі коливання відбувається перетворення кінетичної енергії в потенціальну і зворотній процес. Причому в момент найбільшого відхилення від положення рівноваги повна енергія рівна потенціальній енергії, яка досягає свого максимального значення . А при проходженні системи через положення рівноваги повна енергія рівна кінетичній енергії, яка в цей момент є максимальною .

Отже,

 1. Максимальна швидкість руху вантажу :

.

 1. Коефіцієнт жорсткості пружини знаходимо з порівняння максимальних значень кінетичної і потенціальної енергій:

; ;

.

Задача 1.4

Кожне конкретне вільне гармонічне коливання, яке описується рівнянням: , характеризується значеннями амплітуди А і початкової фази . Визначити ці параметри для даного рівняння коливань із початкових умов, тобто при , .

Розв’язування 1.4

Маючи рівняння

, (1)

Знайдемо залежність :

(2)

Покладемо в рівняннях (1) і (2) і знайдемо:

, (3)

(4)

З рівнянь (3) і (4) знайдемо А:

(6)

(7)

(7)

Враховуючи, що , одержимо:

(8)

З формул (3) і (4) визначимо

(9)

(10)

(11)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]