Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10 сем.для підгот.студ. Мельник.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
119.81 Кб
Скачать

Методична розробка

практичного заняття № 1 по дитячій хірургічній стоматології (субординатура) ТЕМА:Закономірності клінічного перебігу, алгоритм діагностично - лікувальних та профілактичних заходів, вибір методу знеболення у дітей з запальними захворюваннями ЩЛД та супутніми соматичними захворюваннями в умовах поліклініки та стаціонару.

ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

Тези теми:

Запальні процеси лиця і щелеп.

В останні роки спостерігаються значні зміни в проявах запальних захворювань у щелепно-лицевій ділянці. З одного боку, часто відзначають атиповий, торпідний перебіг хвороби, з іншого, — збільшилося число прогресуючих форм, нерідко небезпечних для життя. Це повною мірою відноситься і до запальних захворювань у дітей, що проходять лікування як у поліклініках, так і в стаціонарах.

Запальні захворювання в щелепно-лицевій ділянці в дітей займають ведуче місце в роботі поліклінічного лікаря. У той же час їхня діагностика недосконала. Це пояснюється багатьма обставинами: об'єктивними труднощами обстеження дітей, особливо раннього віку, невірним методологічним підходом, атиповим плином захворювання, що точніше трактувати на сьогодні як патоморфоз запальних процесів.

Причини запалення надзвичайно різноманітні. Запалення може бути викликано патогенними мікроорганізмами, тваринами-паразитами, механічною травмою, дією фізичних (променева чи електрична енергія, тепло, холод), екзогенних хімічних (кислоти, луги й ін.), а також ендогенних факторів. Та сама причина може приводити до різних наслідків у залежності від конкретних умов дії причинного фактора. Причини не викликають патологічний процес, а сприяють чи перешкоджають його виникненню. Вони можуть бути несприятливими чи сприятливими для організму. Одні знижують опірність (резистентність) до патогенного фактору, а інші, навпаки, підвищують її.

Запалення — це виниклий у ході еволюції процес, що полягає в переважно захисній реакції організму на різні хвороботворні впливи. Запалення служить захисно-пристосувальною реакцією для виду, але для індивідуума воно може привести до летального результату. Процес виявляється ушкодженням тканин (альтерація), порушенням мікроциркуляції з підвищенням судинної проникності, зкссудацією і еміграцією лейкоцитів, а також утворенням нових тканинних елементів (проліферація), що приводить до загоєння дефекту. Таким чином, єдиний комплекс із 3 компонентів:

1) альтерація, 2) судинна реакція з зкссудацией і еміграцією, 3) проліферація — складають сутність запалення. Без кожного з цих компонентів немає запалення, але кожний з них може існувати самостійно поза запальною реакцією..

Запальні процеси в щелепно-лицевій ділянці у всіх випадках мають інфекційний характер, тобто в їхньому виникненні, розвитку і плині велика роль належить мікробній флорі. Навіть тоді, коли ушкодження тканин викликане механічними, фізичними чи хімічними факторами, вогнище пошкодження завжди виявляється в більшому чи меншому ступені засіяний мікроорганізмами, що проникають туди зі слизових оболонок, чи шкіри з зовнішнього середовища. Присутність мікроорганізмів у зоні запалення в помірній кількості розцінюється як позитивний фактор, тому що в результаті впливу токсинів і антигенної стимуляції в цю зону спрямовуються фагоцити, і відбувається активація різних факторів резистентності організму Початку неспецифічних, а потім і специфічних, котрі беруть участь у регуляції плину і ліквідації запалення. Однак перевищення деякого «критичного рівня» мікробних тіл, що, як видно, індивідуальний для кожного організму, неминуче приводить до розвитку клінічне-вираженого запалення тобто зухвалого значні порушення місцевого і загального характеру і потребуючого лікування. Проте, не можна говорити про роль збудника в етіології запальних процесів без обліку його вірулентності, а також стану реактивності макроорганізму. У залежності від локалізації «вхідних воріт» для мікроорганізмів розрізняють одонто-, стомато-, тонзилло-, рино-, ото-и дерматогенньїе запальні процеси. У більшості випадків запалення має одонтогенную природу, тобто мікроорганізми попадають у тканину через чи частково цілком некроти-зированную пульпу зуба, або через патологічні пародонтальні кишені.

Матеріали контролю для підготовчого етапу занять:

  • питання для контролю вихідного рівня знань:

1. Етіологія і патогенез запальних процесів ЩЛД

2. Клініка запальних процесів

3. Діагностика даних захворювань

4. Диференційна діагностика запальних захворювань

5. Методи лікування запальних процесів

6. Показання до хірургічного лікування

7. Фізіотерапевтичні методи лікування

8. Профілактика запальних процесів.

9. Можливі ускладнення при запальних процесах ЩЛД у дітей.

10. Реабілітація дітей із запальними процесами ЩЛД.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]