Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦я ¦ 4.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
141.31 Кб
Скачать

2. Телебачення як засіб навчання.

Телебачення, як засіб навчання виховання і розвитку учнів, порівняно недавно ввійшло в загальноосвітню школу. Не дивлячись на це, сьогодні ми не мислимо собі навчально-виховного процесу без використання телевізійної техніки, яка широко використовується в навчальний і позанавчальний час.

Навчальне телебачення - синтетичний засіб наочності, який поєднує зображальну і звукову наочність і дає змогу передавати різнобічну інформацію, яка спрямована на поліпшення якості знань, вмінь і навичок учнів, на всебічний їх розвиток.

Особливості навчального телебачення:

1. Показувати події в момент їх здійснення і на будь-якій відстані учнів.

2. Створювати найкращі умови для спостереження. Учні бачать лише те, що потрібно на уроці.

3. Робота на велику аудиторію: клас, група класів, усі учні школи.

4. Використання великого плану, що дає змогу підкреслити об’ємність, глибину предмета, активізує сприймання учнями нового матеріалу.

5. Наявність ефекту присутності: учні стають співучасниками подій, які показуються на екрані

6. Документальність телевізійної інформації, коли учні спостерігають різні предмети і явища, унікальні творіння людського розуму, виступи видатних людей. При цьому учням здається, що диктор і виступаючі звертаються безпосередньо до них.

7. Зміна співвідношення між словом вчителя і зображенням в залежності від вікових особливостей учнів.

Навчальне телебачення виконує такі функції:

  1. Допомагає вчителю при вивченні найбільш складних тем.

  2. Формує світогляд учнів.

3. Виховує національну самосвідомість, любов до України, рідного народу, до природи, формує національний менталітет.

4. Сприяє підготовці учнів до самостійної трудової діяльності.

5. Залучає школярів до мистецтва.

6. Ознайомлює школярів з новими досягненнями науки і техніки.

Навчальні телевізійні передачі транслює Друга програма Українського телебачення. Це передачі з історії України і всесвітньої історії, української літератури, зарубіжної літератури, музики, іноземної мови, трудового навчання. Дні і початок передач друкуються в програмах телевізійних передач.

Навчальні телепередачі розробляються відповідно до програм шкільних навчальних дисциплін і транслюються одночасно з вивченням відповідних тем.

В телепередачі не просто повторюють матеріал підручника, а широко і різноманітно використовують можливості і переваги телебачення, залучають матеріали, які відбивають останні досягнення науки і техніки, використовують усі можливі засоби унаочнення.

Систематично проводяться телевізійні передачі, розраховані на позаурочну самостійну роботу учнів, факультативні заняття і перегляд в групах продовженого дня, в гуртках, секціях, клубах, об'єднаннях, а також інформаційні і методичні передачі для вчителів.

Телевізійні передачі, які транслюються для загальноосвітніх шкіл, за формою та змістом можуть бути такими:

1. Телевізійна лекція.

2. Телевізійна розповідь.

3. Телепередача узагальнюючого характеру.

4. Телевізійна екскурсія.

5. Демонстрування навчальних кінофільмів.

6. Телевізійна вставка.

7. Інструктивно-методичні передачі для вчителів

Телевізійна лекція - це закінчене логічне викладення окремої теми одного уроку або виховного заходу. За структурою - це в основному композиція – монтаж спеціально відібраного зорового ряду, тобто відповідного матеріалу. Під час читання лекції особливе значення має слово ведучого. Тривалість лекції на уроці 15-35 хвилин, в позаурочний час - 45-60 хвилин.

Телевізійна розповідь як і телевізійна лекція, присвячується одній темі уроку або виховного заходу. Це невеличка композиція – монтаж спеціально відібраного зорового матеріалу, який у супроводі диктора подається в логічній послідовності і має закінчений виклад. Тривалість розповіді дещо менша, ніж телевізійної лекції, і залежить від віку учнів.

Телевізійна передача узагальнюючого характеру. Протягом кількох уроків вивчалась відповідна тема. Після закінчення її вивчення на останній урок транслюється телепередача узагальнюючого характеру. Вона підсумовує вивчене на попередніх уроках. Така телепередача містить досить велику кількість наочного матеріалу, а саме: кінофільми, відеозаписи, записи на магнітну стрічку, слайди, епіматеріали, різні види унаочнення.

Телевізійна екскурсія може здійснюватися на такі об'єкти, куди учні не можуть поїхати і ознайомитись з ними на місці. Це можуть бути музеї, заповідники, виставки, зарубіжні країни, атомні електростанції, фабрики і заводи, науково-дослідні лабораторії. Телевізійна екскурсія ведеться безпосередньо з об'єкту, який вивчають учні. Тривалість телеекскурсії 45-60 хвилин.

Демонстрування навчальних кінофільмів Навчальні кінофільми можна отримати в фільмотеці і демонструвати безпосередньо в класі. Проте, як показує досвід, для цього не завжди є можливість. Значно зручнішим є демонстрування кінофільмів за допомогою навчального телебачення, Навчальний кінофільм може супроводжуватись вступним і заключним словом вчителя. Триває таке демонстрування від 10 до 20 хвилин.

Телевізійна вставка - це невеликий за розміром і в часі фрагмент навчального кінофільму або відеофільму, наукові дані про техніку, явища суспільного життя, музичні уривки. За змістом вони доповнюють матеріал підручника, розкривають питання, які в шкільних умовах важко продемонструвати. Як правило, телевставки-демонстрування тривають 5-6 хвилин.

Інструктивно-методичні телепередачі для вчителів. Такі передачі присвячуються навчальному матеріалу, який пов'язаний з виконанням лабораторних робіт, використанням приладів та інструментів. Вони можуть містити рекомендації щодо виконання майбутніх телепередач на уроках. Для вчителів транслюють зразкові уроки кращих майстрів педагогічної справи, вчителів-новаторів. Крім цих передач вчитель може використовувати інші телепередачі, які сприяють поліпшенню якості знань, вихованості і розвитку учнів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]