Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аудит.Тема 5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
517.63 Кб
Скачать

Сутнісна характеристика аудиторських процедур

Аудиторські процедури

Сутнісна характеристика

Перевірка записів(документів)

Перевірка внутрішніх або зовнішніх записів і документів на паперових або електронних

носіях інформації.

Перевірка матеріальних активів

Підтвердження наявності (фізична перевірка) активів.

Спостереження

Стеження за процесом або процедурою, що

виконуються іншими особами.

Опитування

Отримання інформації (як фінансової, так і

нефінансової) у поінформованих осіб в рамках підприємства - клієнта або за його межами.

Підтвердження

Процес отримання інформації або тверджень від третіх сторін у відповідь на запит про

відповідність даних, які містяться в бухгалтерських записах клієнта.

Перерахунок

Перевірка арифметичної точності розрахунків у документах та записах.

Повторне виконання

Незалежне виконання аудитором процедур або дій по контролю, які були виконані у рамках системи внутрішнього контролю.

Аналітичні процедури

Оцінка фінансової інформації шляхом вивчення імовірних взаємозв’язків між фінансовими та не фінансовими даними; вивчення відхилень та зв’язків, які суперечать іншій пов’язаної з досліджуваною інформації або суттєво відрізняються від прогнозних сум.

5.3 Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів

Процедури підтвердження при отриманні аудиторських доказів підрозділяються на:

- використання тверджень управлінського персоналу (МСА 500);

- процедури зовнішнього підтвердження (МСА 505);

- процедури первинних підтверджень залишків на початок періоду

Використання тверджень управлінського персоналу відображають діяльність суб'єкта господарювання. Представляючи фінансову звітність, управлінський персонал явно або неявно робить твердження відносно різних елементів фінансових звітів і розкриття пов'язаної з ними інформації. Твердження, які слід використовувати аудитору, згідно вимогам МСА 500 «Аудиторські докази» згруповані таким чином:

1. Твердження щодо класів операцій і подій за період, що перевіряється:

- наявність - операції і події відбулися, відображені у звітності і стосуються об'єкту перевірки;

- повнота -у звітності відображені всі події і операції;

- точність - суми і інші дані стосуються подій, відображених у звітності і враховані належним чином;

- відсікання - операції і події відображені у відповідному звітному періоді;

- відображення операцій і подій на відповідних рахунках.

2. Твердження про залишки на рахівницях на кінець періоду:

- існування - активи, зобов'язання і частки участі в капіталі існують;

- права і зобов'язання - суб'єкт господарювання містить або контролює права і активи, а зобов'язання є його зобов'язаннями;

- повнота - відображені всі активи, зобов'язання і частки в капіталі, які повинні бути відображений у звітності;

- оцінка вартості і розподіл - активи, зобов'язання і частки в капіталі включені у фінансову звітність у відповідних сумах і будь-які остаточні коректування оцінки вартості і розподілу відображені у звітності відповідним чином.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.