Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vstup.prakt (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
250.37 Кб
Скачать

Література

Основна

 1. Владимиров В.М. Вступ до спеціальності “Журналістика”: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – С. 15–28.

 2. Ворошилов В.В. Журналистика. Учеб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006.

 3. Масова комунікація: Підруч. / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун. – К.: Либідь, 1997. – С. 53–74.

 1. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підруч. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 45–59.

 2. Москаленко А.З. Теорія журналістики: Навч. посіб. – К.: Екс об, 2002. – С. 7–9, 41–45, 50–53, 66–99.

 3. Основи масово-інформаційної діяльності: Підруч. / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов. – К., 1999. – С. 97–98, 150–162.

Додаткова

  1. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. – Х.: Прапор, 2008. – С. 38–53, 69–86.

  2. Москаленко А.З. Два кити: Журналістика як система засобів масової інформації. Журналістика перехідного періоду. – К.: Школяр, 1997.

  3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М.: „РИП-холдинг”, 2001.

  4. Фурманкевич Н.М. Матеріали засобів масової комунікації як чинник формування громадської думки // Наукові праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені І. Огієнка: Філологічні науки. Випуск 25. – Кам'янець-Подільський: ПП “Медобори–2006”, 2001. – С. 141–144.

Практичне завдання

 1. Підберіть зразки спеціалізованих повідомлень та проаналізуйте у них шар масової інформації.

Практичне заняття № 4

ТЕМА: Інформаційний простір України (2 год.)

 1. Інформаційний простір – зміст поняття.

 1. Формування інформаційного простору України в умовах інформаційної експансії. Основні напрями державної політики в сфері національного інформаційного простору.

 1. Проблема використання у ЗМІ державної української мови (с.р.)

 2. Структура національного інформаційного простору. Інформаційна власність держави.

 3. Проблема суверенітету й цілісності інформаційного простору України. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору.

 4. Становлення інформаційного простору України та організація функціонування регіональних ЗМІ.

 5. Розвиток національної видавничої справи в усіх її формах та видах.

 6. Питання входження України в міжнародний інформаційний простір. Участь України в міжнародному співробітництві у сфері комунікації. Створення єдиного глобального інформаційного простору і проблема “інформаційної безпеки”.

Література

Основна

  1. Владимиров В.М. Вступ до спеціальності “Журналістика”: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – С. 15–28, 124–162.

  2. Ворошилов В.В. Журналистика. Учеб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – С. 158–203, 438–496.

  3. Масова комунікація: Підруч. / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф Іванов, В.А. Вергун. – К.: Либідь, 1997. – С. 10–30.

  4. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підруч. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 71 – 82.

  5. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. – Х.: Прапор, 2008. – С. 18–28, 38–53.

  6. Москаленко А.З. Теорія журналістики: Навч. посіб. – К.: Екс об, 2002. – С. 45–59, 140–144.

  7. Основи масово-інформаційної діяльності: Підруч. / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов. – К., 1999. – С. 38–69.

  8. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

Додаткова

 1. Бабенко В. Троянський кінь знову в дії: деякі аспекти розвитку та захисту інформаційного простору // Вісник Київського ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 4. – С. 34–39.

 2. Головата Л. Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні (мас-медійні аспекти) // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Журналістика, 2004. – Вип. 24. – С. 33–37.

 3. Дуцик Д. Політична журналістика. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005. – 138 с.

 4. Жолубак Т. Інформаційне суспільство як “контекст” праці журналіста // Вісник Львівського університету. Сер.: Журналістика, 2002. – Вип. 22. – С. 86– 94.

 5. Закон України “Про інформацію” // Українське законодавство: засоби масової інформації. – К.: IREX, 2004. – С. 61–82.

 6. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Українське законодавство: засоби масової інформації. – К.: IREX, 2004. – С. 83–99.

 7. Здоровега В.Й. Українська періодика в сучасному національному інформаційному просторі // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1995. – С. 11–18.

 8. Здоровега В. Про журналістику і журналістів: Статті, есе, виступи, діалоги. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –С. 6–19.

 9. Лизанчук В.В. Єдиний національний інформаційний простір України: реальність чи міф // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1995. – С. 120–125.

 10. Лизанчук В. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2003. – С. 21–28.

 11. Лильо Т. Ідеологічне та онтологічне призначення інформації у посткомуністичних суспільствах // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Журналістика, 2002. – Вип. 22. – С. 131–138.

 12. Лубкович І. Інформаційна безпека та інформаційний суверенітет держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Журналістика, 2002. – Вип. 22. – С. 139–144.

 13. Нагорняк М.В. Проблеми формування інформаційного простору України // Вісник Київського ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 5.

 14. Паславський І. Місцева преса в Україні: важкий і тернистий шлях реформування // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Журналістика, 2003. – Вип. 23. – С. 278–287.

 15. Приступенко Т.О. Політико-психологічні аспекти сучасного інформаційного простору України // Роль ЗМІ в суспільно-культурному процесі в Україні. – К.: ЦВП, 1995.

 16. Приступенко Т.О. Інформаційний простір України: яким йому бути? // Журналіст України. – 1996. – № 5–6. – С. 8–9.

 17. Хомин О. Засоби та елементи демократизації ефіру національної радіокомпанії України // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Журналістика, 2002. – Вип. 22. – С. 176–184.

 18. Чічановський А.А., Шкляр В.І. Національний інформаційний простір: потенціал і ресурси // Вісник Київського ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 4. – С. 26–34.

 19. Штанько Н. Нові технології як складова частина інформаційного суспільства та напрями наукових інновацій // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2003. – С. 540–544.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]