Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции соцстрах ЗВ 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
462.85 Кб
Скачать

4. Диференціація страхових тарифів залежно від класу професійного ризику виробництва.

Страхові тарифи ЄСВ, диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом.

При визначенні групи ризику вирішальним є професія або рід занять застрахованої особи. Залежно від цього розрізняють декілька таких груп:

група незначного ризику безпосередньо не зайняті у процесі виробництва, умови праці яких не пов'язані з підвищеним ризиком щодо одержання травми, зокрема: службовці, інженерно-технічні працівники та інші категорії громадян, артисти драматичних та музичних театрів, працівники банків (крім осіб, які зайняті інкасуванням та перевезенням цінних речей та грошей); працівники побутового та комунального господарства; педагогічний персонал позашкільних дитячих закладів, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, домогосподарки, службовців бібліотек; персонал готелів; двірники тощо.

група середнього ризику — зайняті у процесі виробництва, умови праці яких пов'язані з підвищеним ризиком щодо одержання травми, зокрема: працівники сільського господарства, медичні працівники, працівники торгівельної мережі та харчування; працівники пошти та телеграфу; кіоскери, особовий склад аеродромного обслуговування, інкасатори та касири, працівники ветеринарних лікарень, газоелектрозварювальники, слюсарі, артисти естради, балету та танцювальних ансамблів, робітники обробної промисловості, працівники поліграфічних підприємств, пожежна охорона, військовослужбовці (крім зайнятих у військових операціях), працівники внутрішніх справ (крім працівників карного розшуку, ДАІ, водіїв) службовці наглядових та фіскальних органів, будівельної, машинно-будівельної та скляної промисловості, працівники транспорту (крім повітряного), працівники електростанцій та експедицій тощо.

група підвищеного ризику особи, діяльність яких пов'язана з особливим ризиком та шкідливим виробництвом, зокрема: працівники преси, працівники карного розшуку та ДАЇ, цивільної авіації; випробувачі автомашин і літаків; артисти цирку, які виконують трюки на канатах, трапеціях, акробати гімнасти, автомотогонщики, дресирувальники диких тварин, наїзники коней, каскадери; водії транспортних засобів; у гірничодобувній промисловості (особи, які виконують роботи в підземних умовах, бурильники нафтових і газових свердловин; моряки, верхолази, рятувальники, монтажники тощо.

Тема 6. Страхування тимчасової втрати працездатності

  1. Організаційні засади функціонування соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

  2. Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

  3. Джерела формування коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та напрямки їх використання.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрати, зумовленими народженням та похованням” №2240-ІІІ від 18.01.2001 зі змінами та доповненнями.

    1. Організаційні засади функціонування соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням є окремим видом загальнообов’язкового соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел.

Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, — застрахована особа, страхувальник та страховик.

Застрахована особа — найманий працівник, а також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).

Страховий ризик — це обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

Страховий випадок — подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;

Законодавство України, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, базується на Конституції України, складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, цього Закону та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.

Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена його сім'ї.

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення).

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами:

1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

2) обов'язковості страхування найманих працівників добровільності страхування само зайнятих осіб;

3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;

4) обов'язковості фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг;

5) формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;

6) цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

7) паритетності в управлінні Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності представників держави, застрахованих осіб та роботодавців;

8) відповідальності роботодавців та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.