Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции соцстрах ЗВ 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
462.85 Кб
Скачать

Тема 7. Страхування на випадок безробіття

 1. Організаційні засади функціонування соціального страхування на випадок безробіття.

 2. Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок безробіття.

 3. Джерела формування коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 1. Організаційні засади функціонування соціального страхування на випадок безробіття

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття) — система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Законодавство про страхування на випадок безробіття складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Закону України “Про зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Суб'єкти страхування на випадок безробіття — застраховані особи, а, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застраховані особи — наймані працівники, та інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

Страхувальники — роботодавці та застраховані особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески;

Страховик — Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:

 • надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;

 • обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільності такого страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), а також громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності;

 • цільового використання коштів страхування на випадок безробіття;

 • солідарності та субсидування;

 • обов'язковості фінансування Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов'язаних з наданням матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних послуг;

 • паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб та роботодавців;

 • диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та тривалості безробіття;

 • надання на рівні не нижче за прожитковий мінімум, встановлений законом, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування на випадок безробіття.

Видами забезпечення є:

 • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

 • допомога по частковому безробіттю;

 • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

 • матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Видами соціальних послуг є:

 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.