Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навчальний посібник ІВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
451.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра філософії, політології, психології та права

В.О.Криворучко

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для студентів всіх спеціальностей

освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст або магістр

денної та заочної форми навчання

з дисципліни

«Інтелектуальна власність»

Одеса – 2012

ББК Х 51

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою Факультету Конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА

Протокол № 5 від 28.02.2011р.

Навчальний посібник розглянутий і рекомендовані до друку на засіданні кафедри Філософії, політології, психології та права, протокол № 8 від 10.02.2011р.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету „Конструювання в промисловому та цивільному будівництві” ОДАБА, протокол № 4 від 21.02.2011р.

Розробник: ст.викладач Криворучко В.О.

Рецензенти:

Кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства ОДАБА Боган С.М.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Бикова С.В.

Стисла анотація.

В навчальному посібнику з дисципліни “Інтелектуальна власність” у стислій формі розглядаються сімнадцять тем, які передбачені програмою дисципліни “Інтелектуальна власність” для вищих учбових закладів технічного профілю.

Крім загальних питань, у посібнику є контрольні запитання, а також навчальна література, яка може бути використана студентами при підготовці до занять з дисципліни “Інтелектуальна власність”. Посібник сприяє формуванню у майбутніх фахівців знань щодо правовідносин, які виникають з результатів творчої діяльності в рамках прав інтелектуальної власності. Він призначений для студентів денної та заочної форм навчання, а також для широкого кола читачів, для яких становить інтерес розглядувана тематика.

Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою Філософії, політології, психології та права, кандидат філософських наук, доцент Крижантовський А.В.

З М І С Т

Передмова 4

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності 5

Тема 2. Законодавство України про інтелектуальну власність 11

Тема 3: Охорона прав інтелектуальної власності. 14

Тема 4: Об'єкти права інтелектуальної власності 16

Тема 5: Суб'єкти права інтелектуальної власності 20

Тема 6 : Авторське право 23

Тема 7: Суміжні права 30

Тема 8: Охорона й захист авторського права й суміжних прав 33

Тема 9: Патентне право 36

Тема 10. Правова охорона об'єктів промислової власності 42

Тема 11. Правова охорона селекційних досягнень 45

Тема 12. Правова охорона нетрадиційних рішень 50

Тема 13. Захист прав патентовласника 53

Тема 14. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного

обороту, товарів і послуг 55

Тема 15. Правова охорона комерційної таємниці 59

Тема 16. Правова охорона топографії інтегральних схем 64

Список літератури 66

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.