Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
contr_zemel_ta_agrar_pravo.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
482.3 Кб
Скачать

Вечірня форма навчання

Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

 1. Історія розвитку земельного права.

 2. Основні принципи земельного права.

 3. Система земельного права.

 4. Місце земельного права в системі права України.

 5. Земельні правовідносини.

Тема 2. Правові форми використання земель.

 1. Поняття і ознаки права власності на землю.

 2. Земельна ділянка як об’єкт права власності.

 3. Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

 1. Право спільної сумісної та спільної часткової власності на землю.

 2. Поняття і види земельних сервітутів.

 3. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

 4. Права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

Тема 3. Набуття і реалізація прав на землю.

 1. Основні підстави, умови і порядок набуття прав на землю.

 2. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

 3. Цивільно-правовий обіг земельних ділянок.

 4. Підстави припинення прав на землю.

 5. Гарантії прав на землю.

 6. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

 7. Правові засади вирішення земельних спорів.

Тема 4. Управління в галузі використання і охорони земель.

 1. Поняття і зміст державного управління земельним фондом.

 2. Поняття і складові частини державного земельного кадастру.

 3. Контроль за використанням і охороною земель.

Тема 5. Землі України.

 1. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель.

 2. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 3. Правовий режим земель оздоровчого призначення.

 4. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

 5. Правовий режим земель історико-культурного призначення.

 6. Правовий режим земель лісогосподарського призначення.

 7. Правовий режим земель водного фонду.

 8. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Тема 6. Правове регулювання плати за землю.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку.

 2. Особливості фіксованого сільськогосподарського податку.

Тема 7. Охорона земель.

 1. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів.

 2. Правова охорона земель як просторово-територіального базису.

 3. Особливості правової охорони ґрунтів.

 4. Поняття та порядок проведення рекультивації земель.

 5. Поняття, види і особливості використання техногенно забруднених, деградованих та малопродуктивних земель.

 6. Поняття, види і порядок консервації земель.

Тема 8. Загальні положення аграрного права.

 1. Історія розвитку та особливості аграрного права як комплексної галузі права.

 2. Основні принципи аграрного права.

 3. Система аграрного права.

 4. Місце аграрного права в системі права України.

 5. Аграрні правовідносини.

Тема 9. Державне регулювання сільського господарства в Україні.

 1. Поняття і особливості аграрного сектора економіки, агропромислового комплексу та сільського господарства.

 2. Основні форми і методи державного регулювання в сільському господарстві.

Тема 10. Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання.

 1. Загальні засади правового статусу суб’єктів аграрного господарювання.

 2. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

 3. Правове становище господарських товариств в АПК.

 4. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів.

Тема 11. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

 1. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

 2. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Тема 12. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.

 1. Загальна характеристика правового регулювання тваринництва.

Тема 13. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві.

 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві.

 2. Правове регулювання використання надр в сільському господарстві.

 3. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.

 4. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.

 5. Правове регулювання використання рослинного і тваринного світу в сільському господарстві.

Тема 14. Договірні відносини в сільському господарстві.

 1. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття і специфіка.

 2. Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції як сучасний ефективний інструмент ринку сільськогосподарської продукції.

Тема 15. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві.

 1. Правова охорона ґрунтів у сільському господарстві.

 2. Інститут меліорації земель у сільському господарстві.

 3. Правове регулювання хімізації сільського господарства.

 4. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві.

 5. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.

Тема 16. Відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

 1. Правопорушення як підстава відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]