Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
R1.DOC
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

5.2 Міцність деталей пристроїв

Міцність – одне з основних вимог, які необхідні для пристроїв у цілому. Міцність деталей можна визначати за коефіцієнтами запасу або по номінальним допустимим напруженням.

При розрахунку деталей пристроїв на міцність є два підходи:

  • перевірка на міцність вже існуючих деталей з певними розмірами січень шляхом порівняння фактичних напружень з допустимими - перевірочний розрахунок;

  • визначення розмірів січень деталей – попередній проектний розрахунок.

5.2.1 Розтяг – стиск

Розрахунок на міцність деталей у вигляді стержня круглого перерізу, навантаженого осьовою силою, за допустимим напруженням розтягу (стиску) вираховується за формулою

, (5.1)

де – повздовжня сила в указаному перетині;

– площа небезпечного поперечного перетину;

– допустиме напруження;

– напруження, що виникає у небезпечному поперечному перерізі бруса

, (5.2)

де – граничне напруження. У якості граничного напруження для пластичних матеріалів приймають межу текучості , для крихких – межу міцності ;

– необхідний коефіцієнт запасу міцності: для пластичних матеріалів ; для крихких матеріалів .

Межу текучості та межу міцності для різноманітних конструкційних матеріалів можна знайти у будь-якому довіднику машинобудівника. Ці величини визначають експериментально на спеціальних дослідних машинах, за допомогою яких отримують діаграму розтягу лабораторних зразків різних матеріалів (рисунок 4.1)

Можна користуватися при розрахунку на міцність орієнтованим розміром допустимого напруження.

Таблиця 5.2 – Межа текучості для сталей [2]

Марка сталі

Межа текучості

Марка сталі

Межа текучості

Сталь Ст.2

220

Сталь 35

260

Сталь Ст.3

240

Сталь 40

265

Сталь Ст.4

260

Сталь 45

290

Сталь Ст.5

280

Сталь 50

310

Сталь Ст.6

310

Сталь 50Г

314

Сталь 10

206

Сталь 35Л

274

Сталь 20

245

Сталь 45Л

314

Сталь 30

294

Сталь 40Х

441-785

Таблиця 5.3 – Орієнтовані розміри допустимого напруження для деяких машинобудівних матеріалів при статичних навантаженнях [2]

Матеріал

Допустиме напруження, Н/мм2

Примітки

[σ]p

[σ]c

Чавун СЧ 12-28

20-30

70-110

Відливки з сірого чавуна

Чавун СЧ 15-32

25-40

90-150

Чавун СЧ 21-40

35-55

160-200

Чавун ВЧ 50-1,5

80-120

305-410

Високоміцний чавун

Сталь Ст.3 і Ст.4

140-170

Сталь Ст.5

175-210

Сталь 45

180-210

Дюралюміній

70-150

Текстоліт

30-40

50-90

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]