Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_мунна система. Викл..doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
136.19 Кб
Скачать
 1. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

  1. Підготовчий етап.

Значення теми. Шкіра та підшкірно-жирова клітковина (ПЖК) є одними з основних бар’єрних систем організму, яким притаманні морфологічні та функціональні відмінності в різні періоди дитячого віку. Ці вікові відмінності морфології та фізіології шкіри значною мірою зумовлюють стан реактивності організму дитини в цілому, визначають структуру та частоту дерматологічних та інших захворювань у різні вікові періоди.

Шкіра є “дзеркалом” стану внутрішніх органів та систем організму. З основами етіології, патогенезу, клініки захворювань шкіри, їх віковими особливостями у дітей має бути гарно обізнаним не тільки лікар-дерматолог, а й інші спеціалісти – інтерністи: терапевти, педіатри, хірурги, інфекціоністи; вузькі спеціалісти – алерголог, гематолог, ендокринолог тощо. Патологічні прояви з боку шкіри та її придатків, підшкірно-жирової клітковини часто виявляються при різноманітних захворюваннях внутрішніх органів у дітей.

План заняття

1. Контроль початкового рівня підготовки шляхом усного опитування за стандартизованими переліками питань.

2. Самостійна робота під контролем викладача.

А. Виконання практичних завдань:

Б. Рішення ситуаційних задач

Викладач проводить стандартизований контроль підготовки студентів.

  1. Основний етап

Після короткого нагадування про необхідність дотримання належного зовнішнього вигляду та основних положень медичної етики та деонтології під час перебування в дитячому стаціонарі викладач відмічає основні практичні завдання і дає вказівки щодо часу і місця їх виконання. В ході роботи студентів у відділеннях, викладач контролює практичну роботу і оцінює її.

Обговорення практичної роботи та рішення ситуаційних задач з подальшим їх розбором всіма студентами.

  1. Заключний етап

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль (вирішення тестових завдань), проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: «.....................................................»

Додатки. Засоби для контролю

Тестові завдання

Ситуаційні завдання

Контрольні питання

Практичні завдання, тощо.

Рекомендована література

Основна:

 1. Педіатрія. Підручник для студентів медичного факультету. За ред. О.В. Тяжкої.- Нова-книга.- Вінниця.-2007.- 989с.

 2. Педіатрія. Посібник за ред. проф.. О.В.Тяжкої

 3. Матеріал лекцій.

Додаткова.

 1. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів.- Вінниця: ДП ДКФ, 2006.-792с.

 2. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми/За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.

 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с.

 4. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 1999. - 928 с.