Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TPP.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
74.39 Кб
Скачать

19. Поняття мовної еквівалентності при перекладі: загальна характеристика та різновиди.

Еквівалентність – це тотожність, схожість або подібність. Вона є основою для визнання перекладом власного перекладу. Переклад – єдина еквівалентна форма міжмовної комунікації. На перших етапах еквівалентність розглядалася як мовна ознака/ характеристика перекладу. Це означає, що одиниці якоїсь окремої мови мають свої відповідники в інший мові. 50-60рр – ідея того, що машинний переклад от-от з’явиться.

Еквівалентність – комунікативна та мовленнєва характеристика. Шкала еквівалентності/тотожності між оригіналом і перекладом (МАЛЮНОК).

Неможлива 100% еквівалентність за причин:

- суб’єктивних: індивідуальність автора, перекладача; форма перекладу (письмовий, усний)

- об’єктивних: особливості оригіналу (не можна відтворити оригінал)

З урахуванням об’єктивного чинника еквівалентність не може досягнути 100%, бо діє суб’єктивний чинник.

20. Мовна та міжмовна комунікація. Переклад як засіб міжмовної комунікації.

Комунікація може бути мовною і міжмовною (або, в іншій термінології, вербальною й невербальною - від лат. verbum 'слово'). Вербальне спілкування є найбільш дослідженою різновидом людської комунікації. Крім цього, це найбільш універсальний засіб передачі думки. На вербальний людську мову можна 'перевести' повідомлення, створене за допомогою будь-якої іншої знакової системи. Наприклад, сигнал червоне світло перекладається як 'проїзд закрито', 'зупиніться'. Одиниці мовної комунікації - одиниці, що утворюються в процесі вербального спілкування і організують це спілкування.

Переклад відноситься до класу дій,охоплюваних поняттям «міжмовна комунікація».Усередині даного поняття виділяються 2 підкласи - «пряма міжмовна комунікація» і «опосередкована мовна комунікація». Відмітною рисою опосередкованої комунікації є наявність крім двох звичайних для всякого комунікативного акта етапів (породження вихідного тексту і сприйняття) проміжного етапу (перекодування з ВМ на ПМ),він називається мовним посередництвом,а особа , яка його виконує-мовним посередником. Переклад входить у підклас опосередкованої комунікації, де сусідить з такими явищами як реферат,анотація,переказ,перекладання.

Комунікація міжмовна — міжмовна комунікація відбувається між представниками мовних спільнот,і неможлива без посередника.

Переклад - це засіб забезпечити можливість спілкування (комунікації) між людьми, що говорять на різних мовах. Тому для теорії перекладу особливе значення мають дані комунікативної лінгвістики про особливості процесу мовної комунікації, специфіку прямих і непрямих мовних актів, про співвідношення вираженого сенсу, що мається на увазі, у вислові і тексті, впливі контексту і ситуації спілкування на розуміння тексту, інших чинниках, що визначають комунікативну поведінку людини. Мовне спілкування може здійснюватися і між комунікантами, що говорять на різних мовах. Обов'язковою умовою спілкування між «різномовними» комунікантами є наявність проміжної ланки, що здійснює мовне посередництво, тобто що перетворює початкове повідомлення в таку мовну форму, яка може бути сприйнята Рецептором (інакше кажучи, передавального це повідомлення на мові Рецептора). Мовний посередник повинен витягувати інформацію з тексту початкового повідомлення («оригіналу») і передавати її на іншій мові. Тому цю роль може виконувати лише особа, що володіє необхідним ступенем двомовності, тобто що володіє двома мовами. Крім своєї посередницької ролі в процесі міжмовного спілкування, перекладач іноді виконує комунікативні функції, що виходять за рамки мовного посередництва. Як правило, це має місце в процесі усного перекладу, коли перекладач безпосередньо спілкується з учасниками міжмовного спілкування. Кожному перекладачу як учаснику своєрідного мовленнєвого акта абсолютно необхідне володіння певною екстралінгвістичною інформацією. Перекладачеві також необхідно знати культуру народів, що говорять даними мовами”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]