Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TPP.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
74.39 Кб
Скачать

4. Мова як особлива знакова (кодова) система.

Мова як знакова система складається з низки ієрархічно розташованих рівнів.

  1. фонемний (найнижчий); одиниця рівня – фонема

  2. морфемний/ морфема

  3. лексичний/ лексема (слово)

  4. синтаксичний/ синтаксема (речення)

Одиниця кожного вищого рівня складається з одиниці наступного рівня

Мова – система, яка здатна до саморегулювання. Коли виникає можливість, мова може продукувати нескінченну кількість одиниць різних рівнів, необхідних для передачі нової інформації.

Слово є першою функціональною самостійною одиницею мовної системи. Слово як мовний знак характеризується асиметричністю. Не існує прямої відповідності між планом вираження та планом змісту – одиниця, яка характеризується певним планом вираження має декілька планів змісту. Кожний мовний знак характеризується двома сторонами: матеріальна (план вираження) має графічну та аудіальну форми та ідеальна (план змісту) – значення мовного знаку.

Саме дослідження мови як системи дозволяють нам проаналізувати переклад як комунікативний процес.

5. Ситуативно-денотативна теорія перекладу: зміст та недоліки. Розробники: Ревзін, Розенцвейг.

Модель перекладу – умовний опис ряду розумових операцій, виконуючи які перекладач може здійснити переклад усього оригіналу або його частини. Модель має умовні характеристики, оскільки не відтворює реальні дії перекладача в процесі створення тексту перекладу.

Ситуативно-денотативна модель перекладу виходить з того, що зміст усіх мовних одиниць відтворює певні предмети, явища відносини навколишньої дійсності. Ці об’єкти (слова) називаються денотатами. Кожну ситуацію можна представити як сукупність денотатів, які вступають між собою у певні відносини. В основі цієї моделі лежить припущення про те, що кожна позамовна ситуація може бути представлена засобами будь-якої мови, адже дійсність, яка нас оточує, є майже однаковою, незалежно від мови. Однакові денотати можуть по-різному описуватися в різних мовах, але це не перешкоджає спілкуванню, якщо перекладач може знайти відповідні знаки. Модель так описую процес перекладу: на стані сприйняття тексту перекладач має з’ясувати, які денотати стоять за цими мовними знаками і яку ситуацію вони описують. Маючи уявлення про оригінальну ситуацію, перекладач може описати її засобами іншої мови.

У процесі спілкування ми обмінюємося інформацією про окремі ситуації свого спілкування. Кожну ситуацію можна описати за допомогою низки денотатів та їх відносин. Так як в процесі спілкування люди все одно обмінюються інформацією про більш-менш типові ситуації, то можна зробити висновок, що денотати одні й ті ж самі, просто будуть мати різні назви в різних мовах. Денотати, які оточують суспільство, є біль-менш однаковими. Це особливість цивілізації.

Існують два види міжмовної комунікації: інтерпретація (тлумачення) та власне переклад.

6. Семантична теорія перекладу: зміст та недоліки.

Не представлена результатом окремого дослідження, це скоріш напрямок. Доволі умовне позначення, під яке підпадають усі спроби пояснення процесу семантики.

Семантика – розділ мовознавства, який вивчає значення мовних одиниць. Спочатку вважалося, що значення було однорідним, але потім ця думка була спростована і з’явилися два види значень: конотативне (значення, яке вказує на наше відношення до конкретного об’єкту) та денотативне. Значення кожного слова складається з низки компонентів, які називаються елементарними змістами (семами). В основі семантичної моделі перекладу лежить теза: для того, щоб здійснити переклад, необхідно для кожної одиниці мови оригіналу підібрати одиницю, яка має максимально близький набір елементарних змістів. При перекладі семи, які не збігаються, називаються : комунікативно релевантні та комунікативно не релевантні.

Мета семантичної теорії: розкриття механізму процесу перекладу; вихід за межі слова, поширення на рівні висловлювання/ речення; пояснення проблеми синонімів. Недоліки семантичної теорії: обмежується семантичним рівнем(не враховує випадки, коли спосіб перекладу є усталеним, зафіксованим за певною ситуацією); не враховую проблему вторинної номінації, образності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]