Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Модуль іі. Етика та естетика

Тема 5. Предмет етики. Мораль як спосіб людського буття – 4 год.

1. Проаналізуйте походження і сутність терміна “етика”.

2. Вкажіть чому, на вашу думку, знання етики ще не гарантує наявність в людини високої моральної культури.

Література:

 1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 2. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2005.

 4. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К.,2000.

 5. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К.,2003.

 6. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Тема 6. Естетика як метатеорія мистецтва – 4 год.

1. З’ясуйте як розумів предмет естетики німецький філософ О. Баумгартен. В чому полягає заслуга останнього перед естетичною наукою?

2. Ознайомившись зі специфікою естетичної діяльності спробуйте дати відповідь на питання: в чому полягає творчий потенціал людської праці?

3. Проаналізуйте і вкажіть, які саме чинники впливають на формування естетичного почуття людини, виходячи з власного досвіду та змісту відповідних розділів підручників та навчальних посібників.

Література:

 1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 2. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2005.

 4. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К.,2000.

 5. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К.,2003.

 6. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Модуль ІІІ.

ФІЛОСОФІЯ

Тема 7. Вступ. Філософія як специфічний тип знання – 4 год.

1. Опрацювати за допомогою підручників матеріал про історичні типи світогляду. Зробити порівняльну характеристику міфологічного та релігійного світогляду: спільне і різниця.

Література:

 1. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. - К., 2003.

 2. Бичко А.Історія філософії. Підручник.-Либідь, 2001.

 3. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.

 4. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 1999, 2000,2004.

 5. Причепій Є.М. Філософія: посібник.- К., 2001, 2003.

 6. Петрушенко В.П.Основи філософських знань. Посібник- Новий світ, 2003.

 7. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник.- Новий світ, 2003.

 8. Філософія: Курс лекцій / за редакцією І.Ф.Надольного. – Київ, 2000.

 9. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002

 10. Щерба С.П.Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. - Кондор, 2004.

Тема 8. Історія виникнення і розвитку філософії – 10 год.

1. З’ясувати, в чому полягають основні здобутки античної філософії та яку роль відіграла антична філософія у розвитку європейської культури.

2. Пояснити, на прикладі порівняння філософських ідей Ансельма Кентенберійського та П’єра Абеляра, в чому полягала сутність протистояння між номіналістами та реалістами.

3. Розкрити і пояснити зміст і значення основних ідей натурфілософії доби Відродження.

4. Охарактеризувати та порівняти основні ідеї Джона Локка (емпіризм) та Р.Декарта (раціоналізм) в галузі пізнання.

5. Довести, на основі знань основних напрямків сучасної філософії, що головними ідеями філософії сьогодні є гуманізм та плюралізм.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.