Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Семінар 8. Головні філософські розділи. Методологія. Онтологія. Гносеологія (2 год.) План

І.Теоретична частина.

1. Проблеми систематизації філософського знання. Принципи побудови філософських систем.

2. Сутність і основні форми буття. Буття матеріального. Матерія і рух. Простір і час. Буття людини. Буття ідеального.

3. Свідомість. Структура свідомості.

4. Діалектика. Закони і категорії діалектики. Принципи діалектики. Альтернативи діалектики.

5. Основні принципи теорії пізнання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Струк Р.Й.Філософія: Курс лекцій К.,1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний посібник / Надольний І.Ф. та ін, К. 2001

4. Філософія. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. К.,Львів 2001

5. Філософія. Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. Київ. Академвидав. 2007.

6. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Щерба, В.К.Щедрін, О.А.Заглада; За заг. ред. С.П.Щерби. -- К.: МАУП, 2004. - 216 с.

7. Філософія: Підруч. / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

8. Філософія: Підручник. За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.: Харьків. Консум, 2001.– 672с.

Семінар 9. Філософська антропологія. Аксіологія. Філософський аналіз суспільства (2 год.) План

І.Теоретична частина.

1. Особливості філософського пізнання суспільства і людини.

2. Матеріальне виробництво як основа розвитку суспільства.

3. Духовні виміри життя суспільства. Філософська антропологія.

4. Людина та історія.

5. Людина – універсальний і найвищий предмет філософії.

6. Політичні відносини у суспільстві.

7. Особливості становлення та розвитку української нації..

8. Громадянське суспільство: його поява та основи.

9. Цінності людського буття. Свобода і відповідальність як цінності сучасної епохи.

10. Сучасні концепції історичного поступу людства.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Струк Р.Й.Філософія: Курс лекцій К.,1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний посібник / Надольний І.Ф. та ін, К. 2001

4. Філософія. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. К.,Львів 2001

5. Філософія. Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. Київ. Академвидав. 2007.

6. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Щерба, В.К.Щедрін, О.А.Заглада; За заг. ред. С.П.Щерби. -- К.: МАУП, 2004. - 216 с.

7. Філософія: Підруч. / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

8. Філософія: Підручник. За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.: Харьків. Консум, 2001.– 672с.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль І.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.