Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Тема 1. Еволюція і типи релігій – 4 год.

1. Ознайомитись в рекомендованих підручниках з визначенням понять «релігія» та «релігієзнавство»; вибрати ті, які є найбільш точними з точки зору студента. Свою думку аргументувати.

2. З’ясувати, які є види релігійних організацій, дати стислу характеристику їх основних ознак та навести приклади існування різних типів релігійних організацій в Україні

Література:

 1. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К., 1999.

 2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського. - К., 2000.

 3. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ А.Г.Баканурський та інші. -К., 2004.

 4. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.

 5. Еришев А.А. Религиоведение.- МАУП, 2003.

 6. Черний А. Релігієзнавство.- Академія, 2003.

Тема 2. Локальні релігії – 2 год.

 1. Проаналізувати, які спільні риси та характерні відмінності мають тотемізм, фетишизм та магія. Оформити у вигляді довільної таблиці.

 2. Опрацювати відповідні тексти підручників і виділити основні засади етики індуїзму, зороастризму, конфуціанства, даосизму, синтоїзму

Література:

 1. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К., 1999.

 2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського. - К., 2000.

 3. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ А.Г.Баканурський та інші. -К., 2004.

 4. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.

 5. Еришев А.А. Религиоведение.- МАУП, 2003.

 6. Черний А. Релігієзнавство.- Академія, 2003.

Тема 3. Світові релігії – 4 год.

 1. Скласти порівняльну таблицю віросповідних і культових особливостей у православ’ї та католицизмі, вказати на спільне та різницю.

 2. Дати стислу порівняльну характеристику двох основних течій ісламу – сунізму і шиїзму.

Література:

 1. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К., 1999.

 2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського. - К., 2000.

 3. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ А.Г.Баканурський та інші. -К., 2004.

 4. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.

 5. Еришев А.А. Религиоведение.- МАУП, 2003.

 6. Черний А. Релігієзнавство.- Академія, 2003.

Тема 4. Релігійні конфесії та напрямки в Україні – 4 год.

1. Скласти у довільній формі таблицю «Нові релігійні течії в Україні», де вказати назву течії, час виникнення та ім’я засновника, основні віросповідні та культові особливості.

2.Ознайомитись зі змістом Конституції України та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і розкрити поняття свободи совісті та сутність принципу відокремлення церкви від держави.

Література:

 1. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К., 1999.

 2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського. - К., 2000.

 3. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ А.Г.Баканурський та інші. -К., 2004.

 4. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.

 5. Еришев А.А. Религиоведение.- МАУП, 2003.

 6. Черний А. Релігієзнавство.- Академія, 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.