Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Іv. Навчально-методична карта дисципліни «Основи філософських знань»

Разом: 108 год., лекції – 24 год., самостійна робота – 48 год., підсумковий контроль – екзамен.

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

ФІЛОСОФІЯ

Лекції

1

2

3

4

6

7

10

11

12

13

14

15

Дати

Теми

лекцій

Еволюція і типи релігій

Локальні релігії

Світові релігії

релігійні конфесії в Україні

Предмет етики. Мораль як спосіб людського буття

Естетика як метатеорія мистецтва

Вступ. Філософія як специфічний тип знання

Історія виникнення і розвитку філософії.

Історія філософії нового часу. Німецька класична філософія.

Філософія ХІХ-ХХ століття. Філософська думка в Україні

Онтологія і гносеологія

Філософська антропологія. Аксіологія. Філософський аналіз суспільства.

Теми семінарських

занять

Семінар 1. Світові та сучасні релігії (2 год.)

Семінар 2. Релігійні конфесії та напрямки в Україні (2 год.)

Семінар 3. Історія етики. Основні етичні категорії

(2 год.)

Семінар 4. Основні естетичні категорії. Мистецтво як соціальний феномен

(2 год.)

Семінар 5. Предмет філософії

(2 год.)

Семінар 7. Сучасна світова філософія (2 год.)

Семінар 8. Головні

філософські розділи.

Методологія.

Онтологія. Гносеологія.

(2 год.)

Семінар 9. Філософська антропологія. Аксіологія. Філософський аналіз

суспільства

(2 год.)

Самостійна робота

Табл. 6.1.

ІНДЗ

Табл. 7.1.

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота

Модульна контрольна робота

Модульна контрольна робота

Підсумковий контроль

Екзамен

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Релігієзнавство

Семінар 1. Світові та сучасні релігії (2 год.)

План

І.Теоретична частина.

1. Характеристика релігії. Релігія як соціальний інститут. Релігійні організації. Світоглядна спрямованість релігії. Психологія релігії.

2. Християнство. Витоки християнства. Основи християнського віровчення. Біблія. Розкол християнства.

3. Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Віросповідні, культові, організаційні особливості.

4. Православ’я в Україні. Заснування Київської митрополії. Українське православ’я під владою Московської церкви. Католицизм в Україні.

5. Сучасні нетрадиційні релігії. Неохристиянство. Синтетичні релігії. Неоязичництво.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.