Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Література:

1. Біблія. Український переклад І.Огієнка.

2. Вступ до філософії: Підручник / Г.І.Волинка та ін. – К. 1999.

3. Горський В.С. Історія української філософії. – К. 1997.

4. Закон Божий – К. 2003.

5. Релігієзнавство. Підручник / Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.

6. Релігієзнавство: Навч. посібник / А.Г.Баканурський та інші. 2006. – 304 с.

7. Словник з релігієзнавства. А.М.Черній. Додаток до "Релігієзнавство.", Черній А. М.: Посібник.- Київ: Академвидав, 2003.

8. Черній А.М. Релігієзнавство: Навч. посібник. – К. 2005. – 352 с.

Семінар 2. Релігійні конфесії та напрямки в Україні План

І.Теоретична частина.

1. Релігії в Україні у ХХІ столітті.

2. Найбільш чисельні релігійні конфесії України.

3. Українська Православна Церква (Московського Патріархату).

4. Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП).

5. Автокефальна Православна Церква.

6. Українська Греко-Католицька Церква.

7. Римо-Католицька Церква в Україні.

8. Вірменська Католицька Церква.

9. Вірменська Апостольська Церква.

10. Протестантські Церкви.

11. Єврейські громади.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Біблія. Український переклад І.Огієнка.

2. Вступ до філософії: Підручник / Г.І.Волинка та ін. – К. 1999.

3. Горський В.С. Історія української філософії. – К. 1997.

4. Закон Божий – К. 2003.

5. Релігієзнавство. Підручник / Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.

6. Релігієзнавство: Навч. посібник / А.Г.Баканурський та інші. 2006. – 304 с.

7. Словник з релігієзнавства. А.М.Черній. Додаток до "Релігієзнавство.", Черній А. М.: Посібник.- Київ: Академвидав, 2003.

8. Черній А.М. Релігієзнавство: Навч. посібник. – К. 2005. – 352 с.

Семінар 3. Історія етики. Основні етичні категорії (2 год.). План

І. Теоретична частина.

1. Специфіка предмету етики і естетики.

2. Зміст основних термінів і понять: «етика», «мораль», «моральність», «естетика», «краса», «гармонія».

3. Особливості моралі як способу соціального регулювання, її співвідношення з іншими формами духовного життя.

4. Поняття моральної свідомості, її рівні і структурні елементи.

5. Актуальні завдання етики і естетики в сучасних умовах.

6. Філософські концепції етики.

7. Модерні концепції етики.

8. Етика як система категорій. Добро і зло як ціннісні критерії моралі.

9. Моральний вибір та відповідальність особистості.

10. Категорії, які характеризують моральність людини.

11. Моральний сенс людського життя.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

2. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

3. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

4. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

5. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К., 2005.

6. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 2002.

Семінар 4. Основні естетичні категорії. Мистецтво як соціальний феномен

(2 год.)

План

І. Теоретична частина.

1. Естетика як наука Актуальні завдання естетичної науки в сучасному українському суспільстві.

2. Структура естетичного знання.

3. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві.

4. Краса і прекрасне як центральні категорії естетики.

5. Категорії добра і зла.

6. Естетичні категорії піднесеного, величного, героїчного, їх прояви.

7. Сутність трагічного і комічного.

8. Поняття естетичної і художньої культури.

9. Мистецтво як специфічний вид духовного відображення.

10. Мистецтво як естетично-художній і соціальний феномен.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

2. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К., 2000.

3. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К., 2003.

4. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Семінар 5. Предмет філософії (2 год.)

План

І. Теоретична частина.

  1. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

  2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

  3. Сутність філософського світогляду.

  4. Предмет та основне питання філософії.

  5. Структура і функції філософії.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Струк Р.Й.Філософія: Курс лекцій К.,1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний посібник / Надольний І.Ф. та ін, К. 2001

4. Філософія. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. К.,Львів 2001

5. Філософія. Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. Київ. Академвидав. 2007.

6. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Щерба, В.К.Щедрін, О.А.Заглада; За заг. ред. С.П.Щерби. -- К.: МАУП, 2004. - 216 с.

7. Філософія: Підруч. / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

8. Філософія: Підручник. За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.: Харьків. Консум, 2001.– 672с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.