Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
31-40.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
2.09 Mб
Скачать

20. Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів з використанням програмно інформаційного комплексу

Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" розроблено для вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, згідно з вимогами Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17 листопада 2005 р. № 1118, та Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом, затвердженого наказом Держмитслужби від 25 липня 2006 р. № 630.

ПІК призначено для посадових осіб регіональних митниць і митниць, до функціональних обов'язків яких належить здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Умови застосування

ПІК "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" базується на концепції розбудови трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій і митної статистики

31

ТРАНЗИТ — митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України. Товари, що переміщуються транзитом, мають:

1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;

3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;

4) у випадках, визначених KM України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;

5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.

МИТНИЙ СКЛАД — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається KM України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.

Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим. Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.

Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення установлених строків зберігання, мають бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму. Товари, шо вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.

ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ — митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифною регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.

Здійснюється з дозволу митного органу відповідно до положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Такий дозвіл може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі, коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень митного законодавства України.

Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується. Такі операції можуть включати:

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів — монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ — митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки та збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється KM України. Останній визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ — митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються | під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі). Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.

Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати:

1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;

2) допоміжні приміщення;

3) склад магазину.

Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:

1) для вільного обігу на митній території України;

2) для вільного обігу за межами митної території України;

3) для поміщення в режим митного складу;

4) для знищення під митним контролем.

32

Митний режим— сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

види митного режиму:

1) імпорт; 2) реімпорт; 3) експорт; 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митний склад; 8) спеціальна митна зона; 9) магазин безмитної торгівлі; 10) переробка на митній території України; 11) переробка за межами митної території України; 12) знищення або руйнування; 13) відмова на користь держави.

Послідовне застосування до товарів декількох митних режимів:

  1. МИТНИЙ СКЛАД — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається KM України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.

  1. Далі можна застосувати імпорт або тимчасове ввез\вивез

ІМПОРТ — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження терміну їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (ст. 188 МК України).

Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;

2) сплату податків та зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;

3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання обмежень.

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за її межі з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування (ст. 204 МК України). Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

1) подання митному органу документів на такі товари з обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);

2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що зумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують встановлених строків;

3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачене законом.

3. на третьому етапі можна застосувати ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ або ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ або ЕКСПОРТ

ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ — митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ — митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки та збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

ЕКСПОРТ — митний режим, відповідно до якого товари

вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

33

Митний режим— сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

види митного режиму:

1) імпорт; 2) реімпорт; 3) експорт; 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митний склад; 8) спеціальна митна зона; 9) магазин безмитної торгівлі; 10) переробка на митній території України; 11) переробка за межами митної території України; 12) знищення або руйнування; 13) відмова на користь держави.

Одночасно можуть бути застосовані митні режими:

ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ — митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифною регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.

Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу відповідно до положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Такий дозвіл може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі, коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень митного законодавства України.

ІМПОРТ — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження терміну їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;

2) сплату податків та зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;

3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання обмежень.

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за її межі з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування. передбачає:

1) подання митному органу документів на такі товари з обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);

2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що зумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують встановлених строків;

3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввоз (вивоз), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввез (вивез) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачене законом.

Загальний строк тимчасового ввез (вивез) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України). З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, може бути продовжений відповідним митним органом.

До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка дала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням, даним митному органу, або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог митного законодавства України.

34

МИТНИЙ СКЛАД — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України .

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається KM України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.

Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим. Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.

Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення установлених строків зберігання, мають бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму. Товари, шо вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.

МИТНІ ЛІЦЕНЗІЙНІ СКЛАДИ — господарська діяльність, пов'язана зі зберіганням товарів. Відкриття, експлуатація, ліквідація митних ліцензійних складів регулюється Господарським кодексом України.

Ліцензування цієї господарської діяльності провадиться відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та ліцензійними органами.

Митні ліцензійні склади на території України створені відповідно до МК України та затвердженого наказом № 592 від 31 грудня 1996 р. ДМСУ «Положення про відкриття і експлуатацію митних ліцензійних складів»31 та іншими нормативними актами.

Митний склад — митний режим, за якого ввезені із-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без стягування мита та інших податків і без застосування заходів нетарифного регулювання й інших обмежень в період зберігання, а товари, які вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України. При цьому зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного і обладнаного приміщення чи іншого місця — митного ліцензійного складу. Іншими словами, саме таке приміщення у поєднанні із спеціальним митним режимом зберігання в ньому товарів і визнається митним ліцензійним складом.

Митні ліцензійні склади надають послуги особам, що переміщують через митний кордон товари і транспортні засоби на підприємницьких засадах. Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти підприємництва, які в установленому порядку отримали ліцензію на право відкриття і експлуатації митного ліцензійного складу. Свої відносини із клієнтами вони будують на основі цивільно-правового договору.

Розрізняють митні ліцензійні склади відкритого і закритого типу. На митних складах відкритого типу зберігаються товари будь-якого товаровласника, а на митних складах закритого типу — лише власника митного складу.

З метою збереження товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, з ними дозволяється проводити такі операції як: очищення, провітрювання, сушку, створення оптимального температурного режиму зберігання, інвентаризацію, захист від корозії, фарбування. Митні склади ліквідуються у разі відміни чи анулювання ліцензії або за заявою їх власників.

35

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є здійснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.

Для здійснення контролю за доставкою окремих видів товарів, перелік яких установлюється й змінюється ДМСУ залежно від виду транспорту, використовується попередня вантажна митна декларація (ПД). ПД оформлюється в порядку, установленому ДМСУ.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України, переміщуються цією територією з будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД, використовуються інші документи контролю за доставкою, визначені ДМСУ, та їх електронні копії. Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України наведена на рис. 3.8.

У разі ввезення товарів на митну територію України як документ контролю за доставкою використовується:

o попереднє повідомлення (ПП) та його електронна копія;

o внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронна копія. Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митниці призначення. В окремих випадках, враховуючи специфіку господарської діяльності особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення ВМД відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митниці іншої, ніж митниця за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням цієї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами про погодження. При цьому ПП та ВМД повинні бути оформлені однією митницею.

Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленим ПП до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку. З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у правому нижньому куті товаросупровідних документів на переміщувані товари.

Товари перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згідно із заявленим митним режимом. При частинному надходженні товарів, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрібненні партії товарів, що перевозяться залізничним транспортом, ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС ДМСУ.

36

У випадку вивозу товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Порядок повідомлення митного органа про намір увезти товари на митну територію України або вивезти товари із цієї території встановлюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи.

Положення цієї статті не застосовуються до морського, річкових і повітряних судам, які перетинають митну територію України без зупинки в порту або аеропорту, розташованому на митній території України.

Після подання зазначеного в статті 93 Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їхнього стану в певне митним органом місце та забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органа.

Для здійснення контролю за доставкою вантажів, що вивозяться з митної території України з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України, використовуються вантажна митна декларація (далі - ВМД) типу "експорт" та її електронна копія.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин після завершення митного оформлення експорту товарів повинна передати інформацію за цією ВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України засобами електронного зв'язку. Четвертий основний аркуш ВМД ("примірник для митниці") разом з іншими товаросупровідними документами, видається на руки уповноваженій особі перевізника чи відправника товарів для доставки у прикордонний пункт пропуску митниці призначення.

По надходженні експортного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше), інспектор цієї митниці перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електронній копії експортної ВМД, проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп "Під митним контролем". Одразу ж після надходження експортний вантаж береться під контроль митниці до моменту фактичного вивезення за межі митної території України. Будь-які операції з товарами можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється у кількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у ВМД після звіряння відомостей, зазначених в електронній копії відповідної ВМД, з відомостями у товаросупровідних документах та після перевірки (за рішенням митниці) фактичної наявності, кількості, номенклатури і стану товарів. В товаросупровідних документах та ВМД проставляється Особиста номерна печатка.

Одразу ж після здійснення пропуску вантажу за межі митної території України інспектор митниці для зняття цього експортного відправлення з контролю передає в оперативному режимі до ЄАІС Держмитслужби України інформацію про пропуск вантажу. У разі частинного надходження товарів, що входять до складу задекларованої в одній ВМД партії, митниця призначення здійснює пропуск за межі митної території України та облік кожної частини подрібненої партії товарів до вивезення всієї партії у повному обсязі, за винятком тієї частини партії, яка потрапила під дію надзвичайних або невідворотних обставин і подій.

37

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, використовується ВМД типу "транзит" та її електронна копія.

Після в'їзду до зони митного контролю на пункті пропуску митниці відправлення власник транзитних товарів, їх перевізник або уповноважена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу "транзит" та разом з усіма товаросупровідними документами подає її інспектору митниці відправлення. У випадках, коли вимогами нормативно-правових актів передбачено застосування додаткових заходів гарантованої доставки товарів у митницю призначення - пропуск товарів здійснюється тільки після надання фінансових гарантій або вжиття альтернативних заходів.

Зобов'язання і підпис засвідчуються відбитком особистої номерної печатки інспектора митниці відправлення.

Митниця відправлення у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту оформлення транзитної ВМД, передає інформацію за цією ВМД до ЄАІС Держмитслужби України засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копію цієї ВМД відміткою в ЄАІС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку.

Після завершення митного оформлення інспектор митниці відправлення разом з примірниками ВМД залишає у справах митниці примірники (або фотокопії - по одній з кожного документа) усіх супровідних документів на переміщувані товари.

Усі ці документи реєструються під одним номером в окремому журналі реєстрації транзитних товарів та зберігаються у справах митниці відправлення протягом установленого строку зберігання. Четвертий основний аркуш ВМД ("примірник для митниці") разом з іншими товаросупровідними документами, видається на руки перевізнику чи відправнику товарів або уповноваженій ним особі для доставки у прикордонний пункт пропуску митниці призначення.

П'ятий, основний аркуш ВМД ("примірник для декларанта"), передається декларанту.

При надходженні транзитного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) інспектор митниці за відсутності зауважень проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп "Під митним контролем". У графі "А" цього аркуша ВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки інспектора митниці призначення та робиться запис "Вантаж надійшов". Аркуш ВМД вилучається і передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці призначення. Вилучений аркуш ВМД протягом установленого строку зберігається у справах митниці призначення.

Інформація про пропуск вантажу в оперативному режимі передається до ЄАІС Держмитслужби України.

Вантаж перебуває під митним контролем митниці призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної території України. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється у кількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у ВМД.

У разі ненадходження транзитних товарів у митницю призначення, надходження з порушенням строку доставки, номіналу, цілісного стану та обсягу товарів тощо заводиться справа про порушення митних правил.

38

Для митних органів України побудовано й встановлено єдину автоматизовану інформаційну систему, далі ЄАІС.

ЄАІС Державної митної служби України (далі - ДМСУ) являє собою автоматизовану систему управління процесами митної діяльності. Її основне призначення - підвищення ефективності формування і здійснення єдиної митної політики держави і діяльності митних органів.

В Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" під автоматизованою системою (далі - АС) розуміють систему, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи, процедури, програмне забезпечення.

Структура ЄАІС може бути представлена у вигляді таких зв'язків:

1. База даних. Центральна база даних ДМСУ дає можливість отримувати детальну інформацію у будь - якому розрізі даних, що містяться в електронних копіях митних документів, внутрішній документації митних органів всіх рівнів;

2. Особи, що обслуговують систему (розробники програмно - інформаційних комплексів (далі-ПІК), адміністратори, інспектори спеціалізованих підрозділів);

3. Технічні засоби;

4. Користувачі системи. У рамках ЄАІС ведеться постійний аудит користувачів з ресурсами ПІК Центральної бази даних, тобто є змога отримати вичерпну інформацію щодо дій конкретного користувача в будь-який проміжок часу та ідентифікувати дані ПЕОМ, з якої відбувався доступ до ЄАІС [Лях].

доступ до Центральної бази даних (ЦБД) із застосуванням WEB-сервера ІАМУ.

Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" призначено для посилення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення з використанням центральної бази даних (ЦБД) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

ПЕК забезпечує оперативний доступ до ЄАІС службовим особам митних органів, до функцій яких входить оформлення пропуску вантажів і контролю за переміщенням вантажів.

Комплекс використовується службовими особами відділу контролю за переміщенням товарів митного органу під час виконання функцій контролю доставки товарів у митниці призначення і службовими особами пункту пропуску митного органу під час оформлення та пропуску вантажів.

Умови застосування

ПІК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" базується на концепції трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і центральним web-сервером, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій і митної статистики Держмитслужби України.

39

«попередні операції» - операції, передбачені чинним митним законодавством, які проводять посадові особи Державної митної служби України перед початком митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Проведення попередніх операцій здійснюється з метою прискорення товарообігу, скорочення часу митного оформлення, крім того вони запобігають переміщенню через державний кордон України товарів і транспортних засобів, заборонених до ввезення в Україну та вивезення за її межі. Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.

Законодавець до попередніх операцій відносить:

а) подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України;

б) повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України, та про намір вивезти товари за межі митної території України (детальніше див. коментар до статей 72 та 93 МК);

в) доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом.

У процесі проведення попередніх операцій посадові особи митних органів також мають право проводити операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.

До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація.

Попередня митна декларація- це документ, що складається на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), мiстить у собi вiдомостi про товари, якi будуть увезенi на митну територiю України.

Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов’язковим.

Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та порядок відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.

Попередня декларація є одним із видів документів контролю за доставкою вантажів, які за своєю суттю являють собою гарантію перед Державою стосовно встановлених нею для підприємств та громадян обов’язків.Особливості застосування попередньої деклараці полягають, по-перше, у визначенні права декларанта попередньо заявити митному органу про намір особи, якою він у встановленому порядку уповноважений , здійснити ввезення та декларування товарів і транспортних засобів. По-друге, попередня декларація передбачає внесення (до або на момент її прийнняття митним органом) платежів, які підлягають сплаті при ввезенні на митну територію України.

Оскільки попередня митна декларація подається митному органу до моменту фактичного ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вона, залишаючись за своєю суттю фінансовою гарантією, не передбачає обов’язковість заявлення декларантом всіх відомостей щодо заходів нетарифного регулювання діяльності суб’єктів зовнішньоекомічної діяльності. Але така норма не звільняє підприємство або громадянина, що преміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, надати митному органу, в зоні діяльності якого здійснюється їх переміщення через митний кордон, відповідних дозвільних документів, передбачених чинним законодавстом України в якості умов їх ввезення в Україну.

40

До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватися один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:

1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;

2) охорона та супроводження товарів митними органами;

3) перевезення товарів митним перевізником;

4) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

Положення коментованої статті, якою законодавець встановлює заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, є способом захисту економічних інтересів України від фіктивного транзиту. Метою реалізації зазначених у коментованій статті заходів є унеможливлення уникнення від сплати відповідними суб'єктами обов'язкових податків і зборів.

Відповідно до п.4 коментованої статті слід зазначити, що Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року), ратифікована Законом України від 15 липня 1994 року №117/94-ВР, стосується перевезення вантажів, що здійснюється без їхнього проміжного перевантаження, в дорожніх транспортних засобах, составах транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням одного або декількох кордонів від митниці місця відправлення однієї з Договірних Сторін до митниці місця призначення іншої Договірної Сторони або тієї ж Договірної Сторони за умови, що деяка частина операції МДП між її початком і кінцем проводиться автомобільним транспортом.

Митна Конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП виконує головну роль при доставці під митним контролем товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, між митними органами, бо забезпечує фінансову гарантію доставки товарів перевізником до місця митниці призначення. Відомо, що сума фінансової гарантії з перевезення МДП із застосуванням книжки МДП не може перевищувати суму 50000 доларів США.

Вантажі, що перевозяться з додержанням процедури МДП, звільняються від сплати або депозиту ввізних чи вивізних мита та зборів на проміжних митницях.

Вантажі, що перевозяться з додержанням процедури МДП у запломбованих дорожніх транспортних засобах, запломбованих составах транспортних засобів або запломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного догляду на проміжних митницях. Проте з метою запобігання зловживанням митні органи можуть у виняткових випадках і, зокрема, у разі наявності підозри у порушеннях проводити на цих митницях догляд вантажів.

Бланки книжок МДП, що надсилаються гарантійним об'єднанням іноземними гарантійними об'єднаннями, які є їхніми кореспондентами, або міжнародними організаціями, звільняються від сплати ввізних та вивізних мита і зборів і не піддаються при ввезенні та вивезенні будь-яким заборонам або обмеженням.

Дорожньо-транспортними пригодами вважаються випадкові обставини, що спричинили пошкодження вантажних відділень транспортних засобів або митних печаток і пломб. Про скоєння дорожньо-транспортної пригоди необхідно повідомляти письмово в межах однієї доби ввезення або відправлення будь-якими доступними оперативними каналами зв'язку. Будь-які дії після ДТП повинні проводитись тільки під контролем митниці. У разі пошкодження відділень транспортного засобу або засобів ідентифікації в результаті ДТП складається протокол про порушення митних правил, робиться відповідний запис у відривних аркушах та їх корінцях книжки МДП.

Якщо перевізник звернеться до митниці, в зоні дії якої сталося ДТП, митниця зобов'язана:

• отримати від цього перевізника письмове пояснення про обставини ДТП;

• прийняти рішення про можливість подальшого перевезення вантажів з дотриманням процедури МДП;

• заповнити протокол про ДТП або засвідчити протокол, складений органами дорожньо-транспортних служб (інспекцій).

Після ДТП вантажі можуть бути перевантажені на інший дорожньо-транспортний засіб і відправлені за призначенням з дотриманням процедури МДП.

У разі, коли процедура МДП неможлива, вантажі можуть бути відправлені в митницю призначення за процедурою доставки товарів під митним контролем.

Відповідальність перевізника і гарантійного об'єднання

Трапляються випадки видачі без дозволу митного органу, втрати або недоставлення в митницю призначення вантажів. За цієї ситуації митний орган, в зоні дії якого скоєно таке правопорушення, оформляє в установленому порядку справу про порушення митних правил і після її розгляду виносить постанову про накладання відповідного стягнення.

Справу про порушення вказаних вище митних правил відкривають, як правило, такі митниці:

• митниця призначення — при ввезенні товару в країну призначення;

• митниця вивезення — при транзиті товарів по території інших країн;

• митниця відправлення — при вивезенні товарів з країн відправлення.

У кожному випадку, коли необхідно стягнути митні платежі і податки, складається акт на безспірне стягнення з перевізника митних платежів і пені. Якщо протягом одного місяця після вимоги платежів неможливо стягнути з перевізника відповідні кошти, про це укладається акт. Цей акт разом з копіями протоколу і постанова з відривним аркушем книжки МДП направляється у відповідне управління організації митного контролю. У протоколі про порушення митних правил та в постанові про накладення стягнення зазначаються, що перевезення здійснювалось у процедурі МДП, і номер книжки МДП.

Якщо перевізник частково сплатив стягнення, в акті зазначається сплачена сума і додається копія платіжного документа.

51. Статистичний контроль при митному оформленні товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД. Особливості ведення статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики в митних органах.

Митна статистика зовнішньої торгівлі враховує міжнародну торгівлю товарами, які підлягають декларуванню митним органам, і не охоплює міжнародну торгівлю послугами.

Митна статистика призначена для вирішення таких завдань:

- забезпечення повного та достовірного обліку даних про український експорт та імпорт товарів;

- аналіз основних тенденцій, структури та динаміки зовнішньоторговельних товаропотоків України;

- інформаційне забезпечення вищих органів державної влади України з метою прийняття ними рішень у сфері митної політики та державного регулювання зовнішньої торгівлі;

- аналіз кон'юнктури ринку України;

- контроль за надходженням митних платежів до Державного бюджету України;

- здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів;

- складання торгового та окремих статей платіжного балансів України;

- розрахунок різного роду індексних показників зовнішньої торгівлі (індексів цін, фізичного обсягу та ін.);

- підготовка вихідних даних для прогнозування макроекономічних показників у рамках статистичної системи національних рахунків і платіжного балансу України;

- проведення зіставлення даних взаємної торгівлі з країнами – торговими партнерами України;

- інші завдання, що обумовлені національною митною політикою України.

Посадовою особою ПМО, уповноваженою на виконання функцій статистичного контролю, або посадовою особою спеціалізованого підрозділу, до компетенції якого віднесено виконання цих функцій, здійснюються:

приведення відомостей граф електронної копії ВМД у відповідність до відомостей граф оформленої ВМД на паперовому носії (унесення відомостей про номери штампа ПМК і особистої номерної печатки та про дати проставлення відбитків останніх, а також про здійснені доповнення та виправлення); передання електронної копії ВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України в установлений строк; проставлення в графі 5 Аркуша контролю своїх прізвища, підпису й відбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Статистичний контроль проведено", місце для підпису й дати) і заповнення його, що свідчить про завершення статистичного контролю.

Посадова особа ПМО для покладення на неї функцій статистичного контролю повинна пройти відповідне стажування в спеціалізованому підрозділі й мати право доступу до необхідних баз даних та інформації, що використовуються в цьому спеціалізованому підрозділі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]