Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
M_kro_shpori_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

5. Еластичність попиту і пропозиції: поняття, методи обчислення, практичне застосування

Еластичність – це поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї змінної на зміну іншої (наприклад, величина попиту на зміну ціни), відсоток, на який змінюється одна змінна у відповідь на один відсоток зміни іншої змінної.

Підвищення ціни на товар спричиняє зменшення попиту на нього і зб його пропозиції. Зниження ціни супро­воджується протилежними наслідками: попит на товар збільшуєтеся, йогo пропозиція зменшується.

Відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни називають еластичністю попиту за ціною. Цей показник характеризує ступінь реагування по­купців на зміну ціни і позначається через E(d)

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ = відсоток зміни величини попиту на товар / відсоток зміни ціни товару.

Зауважимо, що еластичність попиту завжди має від'ємне значення. Знак "мінус" підкреслює обернену залежність між ціною і величиною попиту.

Для вимірювання еластичності по­питу за ціною найчастіше застосовується концепція дугової еластичності попиту.

Дугова еластичність попиту харак­теризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі.

Відносна зміна у величині попиту ви­значається діленням фактичної різниці у величинах попиту, що спостерігається на відрізку між точками А і В (Q2Q1), на середнє значення між двома величинами попиту, що відповідають цим точкам – (Q2+ Q1 /2). Аналогічно відносна зміна в ціні визначається діленням фактичної різниці в цінах, що спостерігається на відрізку між двома точками А і B—(P2-P1), на середнє значення ціни, що відповідає цим точкам, — (Р2-Р1/2).

Дугова еластичність попиту = фактична різниця у величині попиту/середнє значення величини попиту/фактична різниця в ціні/середнє значення ціни/

Залежно від абсолютного значення розрізняють п'ять видів еластичності попиту.

1. Ed > 1, попит еластичний.

Відносна зміна у величині попиту є більшою за відносну зміну ціни

% Qd>% P.

2.| Ed\ < 1, попит нееластичний.

Відносна зміна у величині попиту є меншою за відносну зміну ціни .

% Qd<% P.

3.| Ed\ = 1, попит одинично-еластичний.

Відносна зміна у величині попиту дорівнює відносній зміні ціни .

4, попит абсолютно нееластичний \Ed\ = 0

5, Попит безмежно – еластични й d\ = ~

Якщо еластичність попиту описує реагування покупців на зміну ціни, то відповідно еластичність пропозиції описує реагування продавців на зміну ціни. Еластичність пропозиції (Es) за ціною визначається відношенням відсотка зміни ве­личини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни: Es=% Qs / % P

Концепцію еластичності пропозиції за ціною застосовують переважно у фор­мах дугової та точкової еластичності пропозиції.

Дугова еластичність пропозиції характеризує спричинену зміною Ціни на товар у відсотках відсоткову зміну величини пропозиції на певній частині кривої пропозиції, тобто на дузі. Для визначення дугової еластичності пропозиції застосовуємо таку саму формулу, як для дугової еластичності попиту, з єдиною по­правкою, що О — це величина пропозиції, а не попиту:

Залежно від абсолютного значення дугової еластичності пропозиції розрізня­ють п'ять її видів.

1.\ES\ >/, пропозиція еластична

2.\ES\ <\, пропозиція нееластична

3.\ES\ =1, пропозиція одинично-еластична

4.| ES | =0, пропозиція абсолютно нееластична

5.\ES\ = ∞, пропозиція безмежно еластична

Точкова еластичність пропозиції хара­ктеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

Для визначення точкової еластичності пропозиції використовуємо вже знайо­му формулу:

Es у точці А=ОР\.РТ

О-початок каардинат; Р – ціна

Т – точка перетину кривої пропозиції з віссю ціни.

Точка Т— це мінімальна ціна, якої вимагають виробники, перш ніж вони що-небудь запропонують на ринок

Основні визначники еластичності пропозиції за ціною: 1.Час. 2.Вартість розширення виробництва. 3.Можливості і вартість зберігання товару. 4.Взаємозамінюваність ресурсів у виробництві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]