Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
M_kro_shpori_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

21. . Ринок природних ресурсів. Рента. Ціна землі.

Особливості функціонування ринку землі пов’язані з тим, що загальні обсяги її пропонування не можна змінити. Пропонування землі абсолютно нееластичне, тому ціна землі залежить лише від змін у попиті на неї (рис. 11.11). Доход, одержаний від здачі землі в оренду, має рентну природу.  Земельна рента – це регулярно одержуваний землевласником надлишковий доход, не пов’язаний з підприємницькою діяльністю. З точки зору орендарів – це необхідні витрати, які утримують дані ділянки землі від їх альтернативного використання.  Ціна землі як безстрокового активу – це капіталізована земельна рента : . Ділянка продається за таку суму, яка у разі її альтернативного використання принесе доход, рівний земельній ренті.

Земля як фактор виробництва це не тільки та частина земної поверхні яка не зайнята водою, але й природні ресурси(ліси, корисні копалини, ресурси морів, родючість ґрунтів, які можуть бути використані у процесі виробництва, тобто це всі рідкісні, природні ресурси.) Природні ресурси поділяються на такі, що не відтворюються (вони можуть бути використані всього один раз - вугілля, нафта, природний газ) і що відтворюються (тобто можуть використовуватись у виробничих процесах не одноразово - моря, земельні угіддя). Запас природних ресурсів визначається і самою природою. Обсяг потоку -послуги природніх ресурсів - визначається людським вибором, ціною послуги природних ресурсів (землі) є земельна рента R - орендна плата за користування землею протягом певного періоду. Ціна землі як запасу визначається поточною цінність майбутньої ренти. Якщо відомі процентна ставка (ч) і щорічна рента (R) то поточна цінність RV ренти за N років складатиме: формула1. PV =( R / 1+ r) + (R / (1+r)^2) + +… + (R / (1+r)^n). Через те, що земля може давати ренту нескінченно довго, ціна її P[L] визначається поточною цінністю ренти за формулою1. Коли N прямує до нескінченності ця величина може бути підрахована як сума членів спадної геометричної прогресії P[L] = R / r. Щодо якості землі то вона може бути з часом покращена, або погіршена, від того як ведеться господарювання.

Питання:

1.Попит.Нецінові детермінанти.Закон попиту

2.Ринкова пропозиція, її графічна модель.Чинники впливу на пропозицію.Закон пропозиції

3. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

4. Зміна рівноважних цін та обсягів продукції як наслідок зміни ринкових умов(попиту і пропозиції)

5.Еластичність попиту і пропозиції: поняття, методи обчислення, практичне застосування

6.Кардиналістський підхід до аналізу кориснтності.максимізація користності споживачем.

7. Рівновага спожив. з ординалістських позицій.Рівняння спожив вибору

8..Виробнича функція та її властивості, види виробничих функцій

9.Витрати виробництва у короткостроковому періоді.Криві витрат ті їх взаємозвязок

10.Витрати виробництва у довгостроковому періоді.Криві довгострокових витрат.

11, Ефект масштабу виробництва, його види.Мінімально ефективний масштаб виробництва, розмір фірми та структура галузі

12.Оптимум(рівновага) виробника(мінімізація витрат виробником).підходи до визначення(правило найменших витрат, графічна модель через із окости та ізокванти

13,Прибуток, умови максимізації прибутку фірмою, мінімізація збитків.Рівновага фірми

14Ринок досконалої конкуренції.стратегія поведінки фірми за умов досконалої кнкуренції.Два підходи до Макс.прибутку

15,ринок чистої монополії.Оптимальна стратегія підприємства-монополіста.Монопольна влада

16. Монополістична конкуренція: сутніть, особл, умови рівноваги фірми

17. Особл. поведінки олігополістів на ринку.Олігополістична взаємодія

18,Ринок ресурсів.Попит на фактори виробництва, його похідний характер.Правило використання ресурсів.

19, Конкурентний та монополістичний ринок праці

20.Попит на капітал та його пропоз, Дисконтування та інвестиц. рішення

21. Ринок природних ресурсів. Рента. Ціна землі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]