Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
M_kro_shpori_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

17. Особливості поведінки олігополістів на ринку.Олігополістична взаємодія

Олігопольна стр-ра ринку посідає проміжне місце між монополією та монополістич. конкуренцією, тому деякі її ознаки не мають однозначного тлумачення, а саме:

1. На ринку діє невелика кількість п-ств (~ 4-20).

2. Окреме п-ство може пропонувати диференційовану або однорідну продукцію.

3. П-ства мають неоднакову ринкову владу.

4. Вступ до галузі ускладнений через різні бар`єри.

5. Може мати місце нецінова конкуренція.

Можливі варіанти поведінки фірм за умови олігополістичного ринку. Причини і механізм “цінових вій

Олігопольна структура ринку посідає проміжне місце між монополією та монополістичною конкуренцією. Головна риса олігополістичного ринку – загальна взаємозалежність його учасників. Кожний олігополіст при визначення лінії своєї економічної поведінки повинен враховувати поведінку як споживачів продукції так і конкурентів оскільки їх реакція на його дії може бути неоднозначною. Тому не існує загальної універсальної теорії олігополії. Моделі поведінки фірм при олігополії досить різноманітні і виходять з різних підходів щодо сценаріїв стратегічної поведінки фірми – способів конкурентної боротьби і взаємодії із суперниками в умовах прагнення до максимальних прибутків. Розглянемо найбільш поширені моделі олігополії на прикладі дуополістичної структури ринку. Дуополія – це ринкова структура за якої пропозиція представлена лише двома постачальниками. Першим змоделював поведінку дуополістів які враховуюьб особливості ринкової позиції конкурента, його ринкову владу, був Г. фон Штакельберг. Якщо в моделі дуаполії враховувати економічну силу конкурентів, а вона може бути або однаковою або ні, то можливі такі 4 ситуації:1. Перший провавець є лідером і встановлює ринкову ціну, а друний – аутсайдером, який підпорядковує свої дії поведінці лідера; 2. Другий продавець виступає лідером, а перший займає залежну позицію; 3. Обидва провавці намагаються бути лідерами і проводити незалежну ринкову політику; 4. Обидва продавці на ринку пасивні й пристосовуються до дій співучасника.

Може бути чотири варіанти поведінки олігополіста у галузі ціно­утворення: ламана крива попиту; ціноутворення, зумовлене таємним зговором; лідерство у цінах; ці­ноутворення за принципом "витрати плюс"

Якщо фірма-ініціатор на олігополістичному ринку вирішить знизити ціни, розраховуючи на збільшення обсягів власних продаж, то конкуренти зроблять те саме, оскільки у протилежному разі вони позбудуться частини завойованого ринку. Навпаки, якщо фірма спробує підняти свої ціни, то конкуренти, проігнору­вавши таку поведінку, намагатимуться заволодіти час­тиною ринку, щоб звільнитися від першої фірми. Та­ким чином, зниження цін буде вирівняно, оскільки конкуренти наслідуватимуть приклад ініціатора, Аналогічного підвищення цін не відбудеться, оскіль-) ки конкуренти спробують розширити свою часткї ринку. Отже, крива попиту для олігополіста матиме" вигляд ламаної кривої (рис. 10,3).

Крива попиту буде сильно еластичною на ділян­ці, що розташована вище від ринкової ціни Ре, та слабо еластичною (коли продукт диференційований) або взагалі нееластичною (якщо олігополісти про­дають стандартну продукцію) на ділянці нижче, ніж ринкова ціна. Через таку суттєву відмінність у елас­тичності попиту крива граничного доходу буде мати розрив.

Урахування цих обставин пояснює, чому на оліго-полістичному ринку ціни мають тенденцію до жорст­кості, адже ні зниження ціни, ні її підвищення не дає виграшу ініціатору. Крім того, ламана крива гранич­ного доходу означає, що у певних межах значні зміни граничних витрат не впливатимуть на обсяги вироб­ництва та ціну. Як показано на рис. 10.4, точки пе­ретину кривих MC1 та МС2 з кривою граничних ви­трат будуть відповідати однаковим обсягам вироб­ництва та ціні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]