Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты и задачи - 1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
244.22 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність, система та характеристики сучасного маркетингу

 1. На що орієнтуються підприємства, здійснюючи маркетингову діяльність:

а) на виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві і на котрі існує значний попит;

 1. Яку систему охоплює маркетинг:

в) виробничо-збутову.

 1. Маркетинг починається:

б) з дослідження ринку та потреб споживачів;

 1. Зміст та послідовність видів діяльності на підприємстві, яке орієнтується на маркетинг:

б) вивчення потреб споживачів — масове виробництво — збут;

 1. Ринок, який відповідає ситуації, коли пропозиція перевищує попит:

а) ринок продавця;

 1. Орієнтуючись на концепцію збуту, підприємство зосереджує свою увагу на:

б) потребах підприємства та власних товарах;

 1. Три фактори, які лежать в основі концепції соціально-етичного маркетингу:

а) прибутковість підприємства, споживчі потреби та інтереси;

 1. Споживчий ринок формується з:

б) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;

 1. Ринок організацій-споживачів формується з:

а) підприємств-виробників;

б) підприємств гуртової торгівлі;

в) підприємств роздрібної торгівлі;

г) бюджетних організацій та уряду;

д) безприбуткових організацій.

 1. Контактні аудиторії підприємства — це:

а) постачальники;

б) конкуренти;

в) фінансові кола та державні заклади;

г) засоби масової інформації;

д) клієнтура;

е) працівники самого підприємства.

 1. Термін „комплекс маркетингу" охоплює:

б) ціноутворення;

в) товар;

г) методи збуту;

е) методи просування товару.

 1. Сегментація ринку — це:

а) розподіл споживачів на однорідні групи відповідно до їх __ характеристик;

 1. Комплексне дослідження ринку передбачає:

а) вивчення поведінки споживачів;

в) аналіз ринкових можливостей

г) визначення місткості ринку;

 1. Основні фактори макросередовища:

а) економічні умови;

б) демографічні дані;

в) політичні фактори;

д) природні умови;

 1. Основні сили, які діють у макросередовищі підприємства, — це:

в) сили, які безпосередньо стосуються підприємства.

 1. Відомо, що існують контрольовані та неконтрольовані фактори, яки впливають на маркетинг продукту. Ваша задача в тому, щоб скласти таблицю, в одному стовпчику якої будуть контрольовані фактори, а в другому – неконтрольовані фактори. Фактори :

 1. вибір цільового ринку; -К

 2. система влади в державі;Н

 3. загальні цілі;К

 4. незалежні засоби масової інформації;Н

 5. вибір організації маркетингу;К

 6. вибір цілей маркетингу;К

 7. роль маркетингу;К

 8. економічна ситуація;Н

 9. роль підприємницьких функції;К

 10. можливі споживачі;Н

 11. вибір структури маркетингу;К

 12. технологія виробництва;Н

 13. сфера діяльності;К

 14. можливі конкуренти.Н

Тема 2. Маркетингові дослідження

1. Складові маркетингової інформаційної системи:

а) система внутрішньої звітності;

б) система збирання поточної зовнішньої інформації;

в) система маркетингових досліджень;

г) аналітична система маркетингу;

2. Аналітична система маркетингу містить:

а) статистичний банк даних;

в) банк моделей;

3. Основна функція банку моделей аналітичної системи маркетингуце:

б) допомога менеджерові з маркетингу у прийнятті маркетингових рішень;

4. Які „польові" методи дослідження ринку використовують фахівці з маркетингу:

а) вибіркове спостереження;

6) пробний продаж товару;

в) аналіз довідкової літератури;

г) усі раніше перелічені.

5. До якого методу комплексного дослідження ринку належить робота з довідниками та статистичною літературою:

а) „кабінетні" дослідження;

6. Основні переваги вторинної інформації — це:

в) низька ціна;

г) оперативність одержання;

7. Яки з нижче перерахованих понять є зовнішніми джерелами, а які внутрішніми вторинної інформації при проведенні маркетингових досліджень :

 1. повідомлення торгового персоналу самого підприємства; - В

 2. дані міжнародних організації, офіційні статистичні дані;З

 3. бюджетні звіти;В

 4. дані маркетингових досліджень;В

 5. наукові дослідження, проведені спеціалізованими маркетинговими організаціями;З

 6. інформація отримана з виставок, ярмарок, конференцій та нарад;З

 7. огляди рекламації споживачів;В

 8. наукові дослідження, зібрані різними організаціями ( торговельними палатами та інші).З

8. Основні недоліки первинної інформації:

в) збирання даних може забрати багато часу та коштів.

9. За якою ознакою проведено сегментація ринку, коли враховують :

 1. Вік споживачів(соціально-демографічні)

 2. Стиль життя(псилографічні)

 3. Регіон(географічні фактори)

 4. Стать(соціально-демографічні фактори)

 5. Індивідуальні якості(псилографічні)

 6. Доходи(соціально-демографічні фактори)

 7. Тип населеного пункту(географічні фактори)

 8. Склад родини(соціально-демографічні фактори)

 9. Ступень потреби в продукті(фактори поведінки споживачів)

 10. Густота населення(географічні фактори)

 11. Рід заняття(соціально-демографічні фактори)

 12. Чисельність населення(географічні фактори)

 13. Клімат(географічні фактори)

 14. Пошук вигідності при купівлі виробу(фактори поведінки споживачів)

10. При маркетингових дослідженнях проводяться :

а) дослідження цін;2,6

б) дослідження просування продукту;3,4,8

в) дослідження та доведення продукту до споживачів;1,7,5

Вкажіть які з наступних фраз можна віднести до дослідження цін, до дослідження просування продукту, до дослідження та доведення продукту до споживачів :

 1. дослідження місцезнаходження складів;

 2. дослідження взаємозв’язку між ціною на продукт та попитом;

 3. дослідження ефективності рекламної діяльності;

 4. комплексний аналіз методів просування продукту;

 5. дослідження місцезнаходження магазинів роздрібної торгівлі;

 6. прогнозування цінової політики для різних стадії життєвого циклу продукту;

 7. дослідження місцезнаходження сервісних служб.

 8. дослідження ефективності різних засобів масової інформації.

11. З перерахованих понять виберіть ті, які відносяться до дослідження продукту:

 1. характеристики (параметри) продукту;

 2. упаковка та етикетка;

 3. рівень обслуговування (після продажний сервіс);

 4. гарантія;

 5. торгівельна марка;

12. Реальна оцінка ситуації з допомогою систематичного обліку по­ведінки об'єкта без словесної або іншої комунікації і без впливу на об'єкт спостереження це:

спостереження

13. Отримання інформації про причинно-наслідкові взаємозв'язки між залежними та незалежними змінними відбувається за допомогою:

експерименту;

14. Об'єктом спостереження є:

споживач, його поведінка, його реакція на ті чи інші події

15. Дослідження кон’юнктури ринку передбачає:

аналіз попиту і пропонування.

визначення місткості ринку;

сегментування ринку;

16. Дослідження фірми передбачає:

аналіз результатів господарської діяльності фірми;

дослідження конкурентоспроможності продукції та фірми в цілому; .

дослідження іміджу фірми та її прод

17. Головними складниками маркетингового середовища можна на­звати:

цільові ринки;

канали маркетингу;

конкурентів;

контактні аудиторії

18. Географічні фактори сегментації включають:

регіональну демографію;

адміністративний розподіл;

чисельність та щільність населення;

19. Демографічні фактори сегментації включають:

вік та стать населення;

етап життєвого циклу сім'ї;

релігійні переконання та національність;

20. Психографічні фактори сегментації включають:

належність покупців до певного соціального класу, Стиль життя; '

адаптивність споживачів до нового товару;

21. Фактори поведінки споживача включають:

ступінь випадковості покупки;

статус потенційного клієнта;

адаптивність споживачів до нового товару;

ступінь використання товару та ступінь лояльності до торгової марки.

22. Визначте варіант охоплення ринку та вид маркетингу: масовий, диференційований або концентрований, коли:

1.Фірма орієнтується на якомога більшу кількість сегментів ринку(диференційований)

2. на продаж пропонується один товар на всі сегменти ринку(масовий)

3. Цілеспрямована діяльність на одному найбільш привабливому сегменті ринку з однією групою споживачів.(концентрований)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.