Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тетрадь для самостоятельной работы ИКТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
423.94 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГОВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗОШИТ

для самостійних робіт курсу

«Інформатика та комп’ютерна техніка»

Студента(ки)_________курсу ____________________________ групи

Спеціальність _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, Ім’я та Побатькові)

Викладач __________________

20____ - 20_____ н.р.

м. Кривий Ріг

ПЕРЕДМОВА

Шановний студент!

Даний зошит входить до пакету методичних розробок Portfolio IKT. Цей пакет також включає в себе лекції з предмету, зошит для лабораторних робіт, посібник для виконання самостійних робіт, електронні підручники та програму тестування.

Зошит розроблено для отримання студентами навичок самостійності в роботі з електронними лекціями, методичними вказівками, тестами.

В зошит включені всі теми самостійних робіт, які входять до програми дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». Кожна тема містить:

 • перелік питань, на які необхідно звернути увагу при вивченні даної теми;

 • перелік основної літератури, якою необхідно скористатись для вивчення теми. (перелік літератури виконаний у формі гіперпосилань на електронні лекції та підручники, що дозволяє швидко перейти до необхідного файлу);

 • завдання, які необхідно виконати для засвоєння даної теми;

Деякі теми також містять тести для контролю та самоперевірки.

Для підготовки самостійних робіт також можна скористатись додатковою літературою, перелік якої додається.

Для отримання заліку з самостійної роботи необхідно в кінці семестру здати викладачу Зошит для самостійної роботи в електронному або друкованому вигляді.

Бажаємо успіху!

Перелік тем

Тема 1. Коротка історія обчислювальної техніки. Покоління ПЕОМ. Типи процесорів та їх характеристики 4

Тема 2. Монітори та їх характеристики. 8

Тема 3. Принтери і принципи їх роботи. 10

Тема 4. Програмне забезпечення ПК. Робота з вікнами в ОС WINDOWS 12

Тема 5. Сервісні програми та стандартні додатки ОС WINDOWS Стандартні додатки Windows 15

Тема 6. Оболонки ОС. Принципи роботи з оболонками ОС Windows. 17

Тема 7. Коротка характеристика служб Інтернет. 20

Тема 8. Виконання індивідуальних завдань в текстовому редакторі. 22

Тема 9. Захист інформації. Віруси. Класифікація вірусів. 24

Тема 10. Програми - архіватори. Робота з архіватором WINRAR 26

Тема 11. Можливості та сфери використання Excel 28

Тема 12. Формули та функції в Excel 30

Тема 13. Використання Excel в мережі 32

Тема 14. Виконання індивідуальних завдань в електронних таблицях Excel. 34

Тема 15. Модифікація структури таблиці, дії над таблицями 35

Тема 16. Сортування, фільтрація та пошук даних 37

Тема 17. Створення та заповнення бази даних згідно індивідуального завдання 38

Тема 18. Роль і місце експертних систем серед програмних засобів. 39

Тема 19 Типи навчальних систем. Комп’ютерне тестування. Перспективи розвитку комп’ютерних навчальних систем 42

Тема 20 . Роль комп'ютерної техніки в галузі економіки 44

Тема 1. Коротка історія обчислювальної техніки. Покоління пеом. Типи процесорів та їх характеристики

І. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на такі питання:

1. Коли і ким були створені перші обчислювальні машини.

2. Застосування обчислювальних машин з метою навчання.

3. Хто і коли розробив першу автоматичну обчислювальну машину.

4. Коли і ким створені перша автоматична обчислювальна машина та персональний комп'ютер.

5. Перше покоління комп’ютерів, його елементна база та характеристики комп’ютерів.

6. Друге покоління комп’ютерів, його елементна база та характеристики комп’ютерів.

7. Третє покоління комп’ютерів, його елементна база та характеристики комп’ютерів.

8. Четверте покоління комп’ютерів, його елементна база та характеристики комп’ютерів.

9. П’ятє покоління комп’ютерів, його елементна база та характеристики комп’ютерів

10. Процесор. Функції процесора

11. Типи процесорів.

12. Базова структура процесора.

13. Призначення і функціонування основних елементів БУК (блок управління командами).

14. Команда, поля команди, лічильник команд.

15. Процес виконання команд.

ІІ. Література:

 1. Посібник для самостійної роботи

 2. Пушкар І.О., Браткевич В.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

 3. Коноплянко З.Д., Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій.

ІІІ. Завдання

Вивчивши дану тему, дайте відповіді на наступні питання:

 1. Чим відрізняється абак від рахівниці ?

 2. Чому машина "Паскаліна" є першою обчислювальною машиною ?

 3. Коли і ким був створений арифмометр ?

 4. Коли з'явилася перша ЕОМ ?

 5. Коли з'явилася перша ПЕОМ ?

 6. Скільки виділяють поколінь ПЕОМ?

 7. Що спричинило появу комп'ютерів першого покоління ?

 8. Охарактеризуйте елементну базу комп'ютерів першого покоління.

 9. Які основні недоліки в комп'ютерах першого покоління?

 10. Чим характерне друге покоління комп’ютерів ?

 11. Охарактеризуйте третє покоління комп’ютерів ?

 12. Які причини зумовили появу комп'ютерів четвертого покоління?

 13. Які основні функції виконує центральний мікропроцесор?

 14. Що називають швидкодією мікропроцесора і від чого вона залежить?

 15. Які основні характеристики має мікропроцесор?

Тести

Виділіть правильний на Ваш погляд варіант відповіді курсивом, якщо Ви працюєте з електроним варіантом зошита, або обведіть колом, якщо Ви працюєте з паперовим варіантом.

 1. Перший рахунковий прилад ?

а) рахівниця руська;

б) рахівниця китайська;

в) абак.

 1. Коли створена перша обчислювальна машина, яка виконувала операції додавання та віднімання ?

а) 1673;

б) 1642;

в) 1878.

 1. Хто створив першу обчислювальну машину, яка виконувала операції додавання та віднімання ?

а) Лейбніц;

б) Блез Паскаль;

в) Чебишев;

г) Чарльз Бебідж.

 1. Хто створив обчислювальну машину, яка виконувала операції додавання, віднімання, множення та ділення ?

а) Лейбніц;

б) Блез Паскаль;

в) Чебишев;

г) Чарльз Бебідж.

 1. Хто створив арифмометр ?

а) Лейбніц;

б) Блез Паскаль;

в) Чебишев;

г) Чарльз Бебідж.

 1. Хто розробив першу автоматичну обчислювальну машину ?

а) Лейбніц;

б) Блез Паскаль;

в) Чебишев;

г) Чарльз Бебідж.

 1. Коли появилась перша електронна обчислювальна машина ?

а) 1975;

б) 1944;

в) 1946;

г) 1950.

 1. Коли створена перша електронна обчислювальна машина в нашій країні?

а) 1975;

б) 1944;

в) 1946;

г) 1950.

 1. Коли появилась перша персональна електронна обчислювальна машина ?

а) 1975;

б) 1944;

в) 1946;

г) 1950.

 1. Елементна база комп’ютерів першого покоління?

а) транзистори;

б) електронні лампи;

в) інтегральні схеми;

г) зверхвеликі інтегральні схеми.

 1. Елементна база комп’ютерів другого покоління?

а) транзистори;

б) електронні лампи;

в) інтегральні схеми;

г) зверхвеликі інтегральні схеми.

 1. Елементна база комп’ютерів третього покоління?

а) транзистори;

б) електронні лампи;

в) інтегральні схеми;

г) зверхвеликі інтегральні схеми.

 1. Елементна база комп’ютерів четвертого покоління?

а) транзистори;

б) електронні лампи;

в) інтегральні схеми;

г) зверхвеликі інтегральні схеми.

 1. Яку мову програмування використовували в комп’ютерів другого покоління?

а) Бейсік;

б) Паскаль;

в) Асемблер;

г) Фортран.

15. Параметрами процесора є тактова частота і тип (модель). Тип може бути таким:

а) Pentium(Celeron)

б) GeForce

в) Athlon(Duron)

г) Samsung

д) Quantum

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.