Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gotova.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
384.51 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра міжнародних

економічних відносин

Курсова робота

з дисципліни

Світова економіка

на тему:

«Міжнародна трудова міграція»

Виконала: ст. гр. МЕВ - 10-2

Бунда.К. О.

Перевірив: к.е.н., ст.викладач

Грицина.Л.А

Хмельницький, 2012

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВІ МІГРАЦІЇ В СИСТЕМІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СВІТУ 5

1.1 Поняття міжнародна трудова міграція 5

1.2 Етапи розвитку міжнародної трудової міграції 11

1.3 Міжнародне регулювання трудової міграції 14

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЛЮДСЬКИХ

РЕСУРСІВ 17

2.1 Міграційна політика країн-експортерів та країн-імпортерів трудових ресурсів 17 2.2 Вплив міжнародної міграції на світову економіку та соціально-економічний розвиток територій 23 2.3 Система міжнародної трудової міграції в Україні 27 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Міграційні процеси відбуваються за нових географічних, правових та економічних умов, які викликані реформами, змінами у політичному, соціальному та економічному середовищі. Незбалансованість вітчизняного ринку праці, низький рівень доходів, загального добробуту, якості життя населення, зневіра у покращення соціально-економічної ситуації посилюють бажання українських громадян мігрувати за кордон з метою працевлаштування. Наукою накопичено багатий досвід, що дозволяє охарактеризувати основні риси, масштаби міграції, визначити історичну періодизацію, можливі наслідки міграційних процесів.

Актуальність: міжнародні міграційні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий та професійний склад мігрантів, рівень в'їзду та виїзду іноземних трудящих.

Метою курсової роботи: є визначення основних причин, напрямків та характеристик трудової міграції світового співтовариства, а також базових підходів до регулювання міжнародної міграції у цій сфері на міжнародному рівні.

Основні завдання курсової роботи:

1) дослідити основні поняття трудової міграції;

2) розкрити етапи розвитку трудової міграції;

3) інструменти регулювання трудової міграції;

4) проаналізувати та узагальнити міграційну політику країн експортерів та імпортерів;

5) визначити соціально-економічний розвиток на світову економіку;

6) визначити вплив України в міжнародній трудовій міграції.

Предметом даної роботи є сукупність теоретичних і практичних положень, які є основою міжнародної трудової міграції.

Об’єктом дослідження являється міжнародний рух трудової міграції та його тенденції.

Апробація результатів дослідження. Дані, які вказуються у курсовій роботі розглядались і обговорювались на науковій конференції молодими науковцями у галузі економіки «Міжнародна трудова міграція у світовій економіці» (Хмельницький, 2012).

Загальний обсяг роботи 36 сторінок, вона складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загального висновку та списку використаних джерел. Робота містить 3 таблиці та 2 рисунка, кількість використаних джерел - 27.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]