Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vichytana_bakalavrska_na_druk.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
121.17 Кб
Скачать

Література до третьго розділу

  1. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник] / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

  2. Грибан В. Г. Охорона праці: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

  3. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності: підручник. – [Вид. 4-те, доповнене] / В. С. Джигирей, В. П. Жидецький. – Л.: Афіша, 2001. – 256 с.

  4. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти: навч.посібник. / Л. А. Катренко, І. П. Піскун. – С.: «Університецька книга», 2001. – 339с.

  5. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: навчальн. посібник. – [6-те вид., переробл. і доповн.] / В. М. Лапін. – К.: Знання, 2007. – 332с.

  6. Моргунова О.М. Профілактика плоскостопості та порушення постави у ДОП/О.М. Моргунова.- Воронеж: ТЦ Учитель,2005.-109.

  7. Чорна Н.Л. Порушення опорно-рухового апарату у дітей / Н.Л. Чорна.- Ростов на Дону,2007.-160с.11

  8. Інтернет ресурси: www. tymoschuk.rv.ua.

54

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]