Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленерна практика 2с.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
129.02 Кб
Скачать

Підведення підсумків практики. Оформлення звітної документації.

Після закінчення терміну практики студент протягом 5 днів звітує про виконання її програми. Форма звітності – письмовий звіт та практичні роботи у складі та кількості, зазначених у звітній документації.

Оцінювання робіт практикантів здійснюється в ході їх перегляду, обговорення та аналізу художньою комісією, що призначається завідувачем кафедри. Оцінка за практику виставляється з урахуванням рейтингових балів за видами діяльності практиканта (таблиця максимальних балів додається) та вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписом керівника практики.

Звітна документація практиканта

 1. Письмовий звіт про виконання програми практики (зразок додається).

 2. Практичні завдання:

 • Пейзаж з обмеженим простором та далекими планами. Тональні та колірні замальовки. Передання характеру освітлення та рефлексів; вибір техніки не обмежений, формат А3;

 • Зображення природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики, міського пейзажу: парк, будинок, київська вулиця. Виконання короткочасних пленерних етюдів; техніка – акварель; формат А3;

 • Етюди та замальовки в кількості не менше 12 робіт; техніка вільна; формат – без обмежень.

 1. Відгук-оцінка керівника практики (зразок додається).

Таблиця рейтингових балів за видами діяльності практиканта

п/п

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

Одиниць

Всього

1

Відвідування лекцій

1

1

1

2

Відвідування практичних занять

1

29

29

3

Робота на практичному занятті

10

29

290

4

Підготовка до занять, наявність потрібних матеріалів (кількість, якість, відповідність наміченим завданням)

10

 

10

5

Оформлення та підготовка до подання виконаних робіт

10

 

10

6

Своєчасна підготовка, оформлення та подання звітної документації

10

 

10

Підсумковий рейтинговий бал

350

Разом – 350 бал ( коефіцієнт визначення успішності – 3,5; наприклад: 300 балів : 3,5 = 85,71 = В за шкалою ECTS)

Інструктивні матеріали Права та обов’язки практиканта

 1. Практикант здійснює свою діяльність згідно з вимогами Статуту університету, виконує всі розпорядження керівника практики, в тому числі – відносно додержання правил техніки безпеки під час виконання завдань практики.

 2. Практикант виконує всі види навчальної роботи, що передбачені програмою практики.

 3. Згідно з навчальним планом термін перебування студента на практиці складає 6 годин на день протягом тижня.

 4. Практикант має право одержувати консультації керівника практики з усіх питань практики.

 5. Студент, який не виконав програму практики, одержує незадовільну оцінку і відраховується з Університету.

 6. Студенту, який не виконав програму з поважних причин, її проходження переноситься на інший період за визначенням кафедри без відриву від занять в Університеті.

 7. Після закінчення практики студент повинен скласти звіт про виконання програми практики та представити іншу звітну документацію, що передбачена програмою.

Зразки оформлення звітної документації практиканта

Зразок 1

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.