Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленерна практика 2с.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
129.02 Кб
Скачать

Ііі. Програма. Зміст діяльності практиканта Організаційно-методична підготовка практиканта

  1. Підготовка до проведення практичних занять на пленері

Вивчення вимог програми практики 2 семестру щодо її мети та завдань. Ознайомлення з умовами проведення практики, вимогами до звітності та оцінювання її результатів.

Активізація теоретичних знань студентів з курсів композиції, лінійної та повітряної перспективи, кольорознавства, рисунку та живопису з метою підготовки до виконання завдань практики.

Рекомендації щодо вибору художніх матеріалів для виконання завдань практики. Етапність роботи, вибір техніки і художніх матеріалів для роботи над пейзажними етюдами та зарисовками.

Практична діяльність студента

  1. Передання освітлення у зображенні природних мотивів: ліс, ріка, поле, дніпровські схили. Пейзаж з обмеженим простором та далекими планами. Тональні та колірні замальовки. Передання характеру освітлення та рефлексів.

  2. Зображення різнопланових природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики. Зображення міського пейзажу: парк, будинок, київські вулиці. Виконання короткочасних пленерних етюдів

Вибір об’єкту та мотиву пейзажу. Виконання попередніх композиційних начерків, коротких етюдів з метою визначення композиційного задуму щодо зображення вибраного природного мотиву.

Визначення композиційного мотиву, розташування головних елементів об’єкту зображення, пошук головних композиційних мас та напрямків.

Визначення тонових та кольорових співвідношень.

Робота над виразністю зображуваного об’єкту.

Деталізація, уточнення. Робота над узагальненням колористичного та тонального рішення.

Аналітико-оцінювальний етап практики

  1. Самоаналіз студента, аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики.

Самоаналіз та самооцінка виконаних робіт практикантом: аналіз композиційного рішення, виразності мотиву зображення, передачі пори року, часу доби, характеру зображуваного об’єкту.

Спільна аналітична діяльність практиканта і керівника, в ході якої керівник допомагає студенту усвідомити його успіхи та допущені помилки, визначає рівень його підготовки, зіставляє самооцінку практиканта з власною, допомагає йому більш об’єктивно оцінити результати виконаних етюдів, дає рекомендації щодо подолання труднощів у подальшій діяльності.

VІ. Навчально-методична карта бакалавра з дисципліни

"Пленерна практика"

1к., 2 сем. Разом: 60 год., лекції – 2 год., практичні заняття – 58 год.

 

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль І

Кільк. балів

185 б.

185 б.

Назва модуля

Передання освітлення у зображенні пленерних об’єктів

Зображення природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики

Теми лекцій

Підготовка до проведення практичних занять на пленері

 

1 б.

 

 

Практичні заняття

Передання освітлення у зображенні природних мотивів: ліс, ріка, поле, дніпровські схили. Пейзаж з обмеженим простором та далекими планами. Тональні та колірні замальовки. Передання характеру освітлення та рефлексів.

Зображення природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики. Зображення міського пейзажу: парк, будинок, київські вулиці. Виконання короткочасних пленерних етюдів

Самоаналіз студента, аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

154 б.

28 год. - 154 б.

30 год. - 165 б.

10 б.

Підготовка до занять, наявність потрібних матеріалів (кількість, якість, відповідність наміченим завданням)

10 б.

Оформлення та підготовка до подання виконаних робіт

10 б.

Своєчасна підготовка, оформлення та подання звітної документації

Разом – 350 балів ( коефіцієнт визначення успішності – 3,5; наприклад: 300 балів : 3,5 = 85,71 = В за шкалою ECTS)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.