Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3курс_инвентаризация А5.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
720.9 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра землеустрою та кадастру

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

інвентарізація земельної ділянки і складання кадастрового плану»

з дисципліни «Основи інвентаризації нерухомості»

для студентів 3-го курсу

напрям 6.080101-“Геодезії, картографія і землеустрій”

освітньо кваліфікаційний рівень Бакалавр

Одеса-2012

УДК 528.44

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету ЕкУБ

Протокол № 4 від 2.12.2010р.

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету ЕкУБ, протокол № 3 від 25.11.2010р.

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Землеустрій та кадастр», протокол № 2 від 12.10.2010р.

Укладачі:

к.т.н., доц. Хропот С.Г.

ст. викл. Шаргар О.М.

Рецензенти:

к.т.н., проф. кафедри інженерної геодезії ОДАБА Юрковський Р.Г.

директор НВП “Високі технології», к.т.н., доцент

Стадніков В.В.

Методичні вказівки до курсової роботи «Інвентаризація земельної ділянки і складання кадастрового плану» з дисципліни «Основи інвентаризації нерухомості» для студентів 3 курсу напряму 6.080101 “Геодезія, картографія і землеустрій”.

В методичних вказівках наведено загальні положення з інвентаризації земель населених пунктів.

Дано приклад інвентаризації земельної ділянки та складання кадастрового плану.

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою «Землеустрій та кадастр»

к.т.н., доц. Хропот С.Г.

Зміст

1

2

3

4

5

6

Загальні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Інвентаризація земельної ділянки

2.1. Вихідні дані

2.2. Розв’язання обернених задач

2.3. Вирахування координат опорних пунктів і межових точок

2.4. Обчислення площі земельної ділянки

2.5. Оцінка точності визначення площі земельної ділянки

Складання кадастрового плану

Пояснювальна записка

Кадастровий план ділянки

Додатки

4

8

8

10

10

16

17

16

18

19

20

Мета курсової роботи з курсу »Інвентаризація нерухомості» :

Опанування студентами теоретичними знаннями та практичними навичками виконання робіт з інвентаризації земельної ділянки та оформлення звітної документації за результатами проведеної роботи

Завдання роботи:

  • ознайомитися з нормативними вимогами до проведення інвентаризації земельної ділянки та складання звіту з інвентаризації;

  • з’ясувати зміст, поняття та необхідність проведення інвентаризації земель;

  • вивчити методи і способи геодезичного забезпечення інвентаризації земель;

  • виконати необхідні розрахунки для визначення координат точок повороту меж земельної ділянки (в цілому та по угіддях);

  • виконати обчислення площ земельної ділянки (в цілому та по угіддях);

  • оформити курсову роботу у вигляді звіту з інвентаризації земельної ділянки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]