Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
л.р.1-12.СПРГ-1(40, укр).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
2.33 Mб
Скачать

4. Методичні вказівки з оформлення звіту

Звіт до лабораторної роботи винний містити:

тему лабораторної роботи;

формулювання мети і задач, що вирішуються в ході виконання роботи;

докладний звіт про роботові з одномірними та двомірними масивами;

висновки.

5. Критерії оцінювання.

На 3 бали: вміти дати відповіді на питання для самоконтролю та самоперевірки. Виконати завдання 1

На 4 бали: додатково виконати завдання 2

На 5 балів: додатково виконати завдання 3

6. Завдання на лабораторну роботу.

При рішенні прикладів і завдань необхідно:

а) скласти алгоритм рішення задачі

б) напроти відповідних елементів алгоритму записати команди асемблера

в) скласти програму (format pe) і відкомпілювати, при необхідності виправити синтаксичні помилки.

г) перевірити виконання програми в дебагері OllyDbg, при наявності помилок виправити текст програми і повторити дії по п. г)

д) змінити заголовок програми для компіляції модуля (format coff), додати відповідні зміни для одержання працездатного модуля для стикування з програмою на C++ (див. лабораторну роботу №2).

е) створити консольний проект на С++, додати отриманий модуль, скомпілювати додаток (див. лабораторну роботу №2).

ж) перевірити правильність роботи програми на різних наборах вхідних даних.

з) оформити звіт і зробити осмислені висновки по суті розв'язуваної задачі.

Завдання 1.

Виконати програми з прикладів 1, 2, 3. Перевірити коректність роботи програм в дебагері.

Завдання 2. Задано одномірний масив, що складається з 10 елементів визначеного типу. Знайти:

- максимальний елемент масиву;

- мінімальний елемент масиву;

- кількість додатних і від’ємних елементів;

- індекс першого елемента більше заданого.

- індекс останнього елемента менше заданого

Завдання 3. Задано двовимірний масив (8x8), що складається з елементів визначеного типу. Знайти:

- мінімальний елемент у заданому стовпці;

- максимальний елемент у заданому рядку;

- індекс мінімального елементу масиву;

- індекс максимального елементу масиву;

- суму елементів, що коштують на головній діагоналі.

7. Питання для самоперевірки

Особливості виконання досліджуваних базових команд процесора і80x86.

Команди безумовного переходу.

Команди умовного переходу. Організація розгалужень.

Різниця в організації умовних переходів для знакових і беззнакових даних.

Команди управління циклом.

Непряма адресація в програмах на асемблере.

Діапазон припустимих значень для цілих даних: char (DB), unsigned char (DB), short int (DW), unsigned short int (DW), int, unsigned int, unsigned long int (DD).

Особливості обробки одномірних масивів.

Особливості обробки двовимірних масивів.

Використання регістрів загального призначення для доступу до елементів масиву.

8. Література

1. Голуб Н. Г. Искусство программирования на Асемблере. Лекции и упражнения. – СПб.: ООО”ДиаСофтЮП”, 2002. – 656 с.

2. Магда. Ю. С. M12 Асемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.: Питер, 2006. – 410с.

3. Ирвин Кип. Язык асемблера для процессоров Intel, 4-е издание.: Пер с англ. – М.: Издательский дом ”Вильямс”, 2005. – 912с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]