Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
310.27 Кб
Скачать

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом ''Електрослюсар-підземний – машиніст електровоза ''.

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця.

Аналіз професійної діяльності передбачає визначення тих її видів, виконання яких входить в компетенцію даного фахівця. Для цього важливо правильно встановити освітній і освітньо-кваліфікаційний рівні фахівця.

Спеціальність: Електрослюсар-підземний.

Загальна характеристика: праця електрослюсаря підземного відноситься до категорії високої ступені складності і пов’язана зі значним ступенем відповідальності. В його трудовій діяльності мають перевагу функції монтажу, налагодження і експлуатації рудникових приладів і автоматики, систем управління і зв’язку, а також ремонтні роботи електроустановок і електрообладнання.

Тип учбового закладу: професійно-технічний учбовий заклад.

Освітній рівень: середньо-спеціальний.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник 2-4 розряд.

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

У професійній діяльності фахівця можна виділити найбільш узагальнені групи дій, виконання яких може бути продиктоване місцем його працевлаштування (використання). Щоб точно виявити ці процеси, їх необхідно розглядати відповідно до місця їх затребуваності. Це дозволить вже на наступному етапі точніше визначити професійні дії, яким необхідно навчити майбутнього фахівця.

Згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником (ЕТКД), у якому міститься повне найменування професій, можливі рівні кваліфікації (розряд) і виконані при цьому функції, складаємо таблицю офіційного найменування професії і змісту її діяльності (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 - Професійне призначення і умови використання електрослюсаря підземного – машиніст електровоза

Виконувані трудові процеси

Місця використання фахівця

1

2

 1. Керувати електровозами при відкатці навантажених та порожніх складів;

 2. Виконувати регулювання швидкості руху в залежності ваги складу;

 3. Формувати склади і виконувати маневрові роботи на навантажувальних пунктах;

 4. Виконувати розставляння вагонів в місцях навантаження і розвантаження;

 5. Доставляти людей до місця роботи і назад;

 6. Виконувати підйом та постановку електровозів, вагонеток, які зійшли з рейок;

 7. Спостерігати за контрольно-вимірювальними приладами;

 8. Усувати несправності в роботі машин та механізмів і виконувати їх ремонт;

 9. Економно та раціонально використовувати сировину, паливно-енергетичні та матеріальні ресурси;

 10. Вчасно та раціонально підготовлювати до роботи робоче місце та прибирати його;

 11. Дотримуватися правил безпеки праці та внутрішнього розпорядку;

 12. Надавати першу допомогу при нещасних випадках;

 13. Користуватися засобами запобігання та гасіння пожеж на робочому місці та дільниці.

Очисний, підготовчий забої та при забойні

виробки

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця (ФСД).

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Функції професійної діяльності фахівця визначаються залежно від місця його використання і роду виконуваних їм робіт.

Розгляд діяльності з погляду її мети, суб'єкта, предмету, засобів, процедур, продукту, результату характерний для системного аналізу. Використання цього методу наукового пізнання в даному випадку сприяє отриманню бажаного результату: можна прослідкувати всю послідовність перетворення предмету в продукт, розбивши процес на найдрібніші частини-дії. На рівні кожної дії формується система знань і умінь фахівця, що забезпечує виконання цієї дії.

Таблиця 1.2 - Функціональна структура діяльності електрослюсаря підземного – машиніст електровоза

Функція діяльності

Процедура діяльності

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Продукт діяльності

Умови діяльності

Дидактичні засоби діяльності

Повинен знати

Повинен вміти

1

2

3

4

5

6

7

8

Підготовча

Підготовлювати до роботи робоче місце та прибирати його; готувати до роботи устаткування (електровози), інструменти, пристосування і містити їх в належному стані, приймати та здавати зміну;

Необхідні устаткування (електровози) інструменти, пристосування

Набір ручних електромонтажних і слюсарних інструментів для налагодження, регулювання, монтажу та ремонту електровозів

Підготовлені до праці справні електровози,інструменти, пристосування

ПІДЗЕМНІ

Призначення, конструкцію, принцип роботи гірничошахтних електровозів

Вміти готувати електровози до роботи, підготовлювати до роботи робоче місце, інструменти та пристосування.

Технологічна

Керувати електровозами при відкатці навантажених і порожніх складів, виконувати регулювання швидкості руху в залежності від ваги складу,кріпити акумуляторні ящики, змінювати акумуляторні батареї, усувати несправності в роботі електровозів та проводити їх ремонт

Електровози, акумуляторні батареї, електромонтажні і слюсарні інструменти, електричні прилади та пристрої;

Набір ручних електромонтажних і слюсарних інструментів для налагодження, регулювання, монтажу та ремонту електровозів

Справно працюючі електровози, акумуляторні батареї, електричні пристрої та прилади.

Призначення, конструкцію, принцип роботи гірничошахтних електровозів, конструкцію та принцип роботи акумуляторних батарей

Вміти керувати електровозами, проводити ремонт та заміну несправних деталей та вузлів, економно використовувати матеріально-техехнічні ресурси.

Контрольна

Спостереження за контрольно-вимірною апаратурою, оглядати механізми керування и ходових частин, контролювати справну роботу електровозів

Справно працюючі електровози, контрольно-вимірювальні прилади та електромонтажні та слюсарні інструменти

Набір ручних електромонтажних і слюсарних інструментів для налагодження, регулювання, монтажу та ремонту електровозів. Схеми електровозів.

Справно працюючі електровози, акумуляторні батареї, електричні пристрої та прилади.

Призначення, конструкцію, принцип роботи гірничошахтних електровозів, конструкцію та принцип роботи акумуляторних батарей, методи замірювання показників приладів

Вміти спостерігати за роботою електровозів, проводити контрольні виміри, виявляти несправності.

Організаційна

Правильна організація і вміст робочого місця, економія витратних матеріалів, устаткування, і електроенергії, дотримання ТБ, пожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку, виробничої санітарії.

робоче місце, матеріали, інструменти, електроенергія.

інструкції, ПТБ, аптечка.

Правильно організоване робоче місце, безпека праці, хороші санітарні умови; організована робота обладнання

Правила ТБ, пожежній безпеці, внутрішній розпорядок, правила надання першої медичної допомоги.

Користуватися інструментами для надання першої медичної допомоги.

користуватися вогнегасником.

Сформульовані в табл. 1.2 функціональні одиниці діяльності (ФОД) трансформуємо в систему умінь, необхідних для їхнього виконання (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Перелік умінь, необхідних для професійної діяльності електрослюсаря підземного – машиніст електровоза

№ п/п

Перелік необхідних умінь

Необхідний рівень сформованості

ОДІ

С

СА

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Предметно-практичні (ПП)

Розбирання та збірка електровозів;

Виконувати регулювання швидкості руху в

залежності ваги складу;

Виконувати зчеплення і розчеплення вагонеток;

Кріпити акумуляторні ящики та змінювати

акумуляторні батареї;

Користуватися засобами запобігання та гасіння

пожеж на робочому місці та дільниці.

+

+

+

+

+

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Предметно-розумові (ПР)

Вибір електромонтажних інструментів;

Виявлення електровозів та вагонеток, які зійшли з рейок;

Спостереження за контрольно-вимірними приладами та пристроями;

Спостереження за станом електровозів та їхніх складових частин;

Виявлення несправностей електровозів

+

+

+

+

+

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Знаково-практичні (ЗП)

Складання порядку прийому та опробування

обслуговуваних матеріалів;

Складання креслень

Складання інструкцій;

Вести встановлену технічну документацію;

+

+

+

+

4

4.1

4.2

4.3

Знаково-розумові (ЗР)

Читання схем і креслень

Виконання розрахунків роботи устаткування

Опис конструкції і принципу дії робочого устаткування

+

+

+

На наступному етапі проектування визначаються основні вимоги до підготовки робітника, дається характеристика раніше визначених умінь і знань (табл. 1.4.)

Таблиця 1.4 – Перелік умінь і знань, необхідних при підготовці електрослюсаря підземного – машиніст електровоза

Уміння

Знання

п/п

Найменування

Вид

Рівень сформ

п/п

Найменування

Рівень сформ

1

2

3

4

5

6

7

1

Розбирання та

збірка електровозів;

ПП

С

1,1

1,2

Конструкцію та принцип дії електровозів;

Методика керуванням електровозами

ПА

2

Виконувати регулювання швидкості руху в залежності ваги складу;

ПП

С

2,1

Тягові характеристики електровозів при різних режимах роботи

ПА

3

Виконувати зчеплення і розчеплення вагонеток;

ПП

С

3,1

Конструкцію та правила зчіпки та розчіпки вагонеток

ПА

4

Кріпити акумуляторні ящики та змінювати

акумуляторні батареї;

ПП

С

4,1

4,2

Пристрій акумуляторних батарей, правила їх зарядки;

Обладнання зарядних камер

ПА

5

Користуватися засобами запобігання та гасіння пожеж на робочому місці та дільниці.

ПП

С

5,1

Характеристику і конструкцію засобів гасіння пожеж.

ПА

6

Вибір

електромонтажних

інструментів

ПР

С

6,1

6,2

Призначення окремих інструментів та принцип вживання;

Класифікація інструментів.

ПА

7

Виявлення

електровозів та

вагонеток, які зійшли

з рейок;

ПР

С

7,1

Конструкцію електровозів, засоби для підйому вагонеток та електровозів, яки зійшли з рейок.

ПС

8

Спостереження за контрольно-вимірними приладами та пристроями

ПР

С

8,1

Конструкцію і принцип дії контрольно-вимірних приладів та пристроїв

ПС

9

Спостереження за станом електровозів та їхніх складових частин

ПР

С

9,1

Конструкцію і принцип дії електровозів, системи тормозних пристроїв, пристрій акумуляторних батарей.

ПС

10

Виявлення несправностей електровозів та вагонеток

ПР

С

10,1

Конструкцію і принцип дії електровозів та вагонеток, технічні характеристики та схеми устаткування.

ПС

Таблиця 1.5 – Перелік тем теоретичного та практичного навчання, необхідних для підготовки робітників за спеціальністю електрослюсар підземний машиніст електровоза .

вміння

знання

Зміст необхідних тем

ВН

ТН

теми

Найменування

Кількість годин

теми

Найменування

Кількість годин

1,4,67,8

1,1; 6,1; 6,2.

1

Розбирання та збірка механічних частин електровоза.

Розбирання та збірка електричної частини електровоза.

Розбирання та збірка апаратури автоматизації електровоза.

426

3

Головні відомості про конструкцію і принцип дії електровозів та вагонеток, технічні характеристики та схеми устаткування, системи тормозних пристроїв, пристрій акумуляторних батарей. Основні принципові схеми апаратури автоматизації.

96

2,3

1,1; 1,2; 2,1; 4,1

3

Основні навички технічного обслуговування ремонт та експлуатація електровозів..

422

4

Конструкцію та принцип дії електровозів та вагонеток, технічні характеристики та схеми устаткування.

76

3,5

1,1; 3,1; 5,1

5

Інструктаж по техніці безпеки та ознайомлення з ремонтним підприємством

6

6

Конструкцію та принцип дії електровозів;

Характеристику і конструкцію засобів гасіння пожеж.

8

1,2, 3,4

1,1; 3,1; 5,1

2

Управління електровозами та вагонетками.

400

7

Організація праці та робочого місця машиніста. Техніка безпеки та протипожежні заходи в учбових майстернях

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]