Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УПДП методичний матеріал .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
4.65 Mб
Скачать

7.3. Порядок проведення занять

Перед виходом на тактико-стройове заняття командир взводу перевіряє наявність і екіпірування особового складу, наявність зброї, засобів матеріально-технічного забезпечення, знання тими, хто навчається заходів безпеки.

Тактико-стройове заняття може починатися безпосередньо в розташуванні частини, але, як правило, починається у вихідному районі. Час на пересування у вихідний район для заняття і назад повинно здійснюватися в тактичній обстановці і використовуватися для закріплення раніше вивчених питань або для відпрацювання окремих тактичних прийомів і способів дій, пов’язаних зі змістом теми, а також можуть проводитися попутні фізичні тренування .

Після прибуття підрозділів у вихідний район керівник оголошує тему, навчально-виховну мету заняття, навчальні питання та порядок їх відпрацювання, доводить перше навчальне питання, прийоми і дії, що складають його зміст, доводить до тих, хто навчається, тактичну обстановку і наказує командирам танків зайняти визначені місця для заняття і приступити до відпрацювання першого прийому. Якщо заняття проводиться в складі взводу, то екіпажі залишаються на місці і командир взводу починає відпрацювання першого прийому.

Місце керівника заняття повинно бути обране з таким розрахунком, щоб забезпечувалося спостереження за діями тих, хто навчається, під час відпрацювання кожного прийому.

Командир танка (керівник заняття), прибувши з екіпажем на місце, визначене командиром взводу, роз’яснює членам екіпажу дії щодо відпрацювання першого навчального питання (прийому чи дії) за елементами і показує їх виконання, а потім приступає до тренування, до їх повного засвоєння. Якщо під час підготовки до заняття ознайомлення із прийомами, діями, що відпрацьовуються, проводилося на макеті місцевості, то немає необхідності показувати їх на тактико-стройовому занятті, а відразу ж можна перейти до їх відпрацювання. Відпрацювання нового прийому починається в повільному темпі, тому що основна увага звертається на правильність його виконання, в подальшому темп поступово збільшується до часу, який встановлено нормативом. Якщо ті, хто навчається, допускають помилки і діють неправильно, то керівник зупиняє заняття, вказує на допущені помилки, роз’яснює, а якщо необхідно, то і показує, як правильно виконати той чи інший елемент (прийом), після цього повторює відпрацювання даного елементу до повного його засвоєння, чіткого і злагодженого його виконання кожним членом екіпажу. Домігшись правильних дій від усіх членів екіпажу з одного елементу (прийому), керівник переходить до відпрацювання наступного елементу.

Переконавшись, що той чи інший прийом чи елемент членами екіпажу засвоєний, керівник переходить до навчання (тренування) виконання прийому в цілому. Для цього він змінює напрямок дії, доводить до тих, хто навчається нову тактичну обстановку і приступає до тренування, домагаючись під час цього правильного і чіткого виконання прийому у встановлений час. В такій же послідовності відпрацьовуються всі прийоми, що складають зміст навчального питання.

Після відпрацювання навчального питання керівник заняття проводить частковий розбір дій тих, хто навчається, потім повідомляє тим, хто навчається, наступне навчальне питання і його зміст; доводить тактичну обстановку, створену для його відпрацювання, і починає відпрацювання першого елементу в такій же послідовності, в якій відпрацьовувалося перше навчальне питання.

Закінчивши відпрацювання всіх навчальних питань, командир танка проводить розбір з екіпажем, у встановлений час і місце прибуває і доповідає командиру взводу про закінчення заняття, ступінь засвоєння кожним членом екіпажу навчальних питань і недоліках, що мали місце, витрати імітаційних засобів і надалі діє за вказівкою командира взводу.

Командир взводу під час проведення тактико-стройових занять з екіпажами танків, навчаючи свій екіпаж, одночасно контролює проведення заняття командирами танків, а під час необхідності надає їм допомогу в ході заняття в усуненні допущених ними неточностей, у відпрацюванні того чи іншого елемента (прийому) та ін., за необхідності керує мішенною обстановкою.

Тактико-стройові заняття з танковим взводом проводяться під керівництвом командира взводу. Вони можуть проводитися на техніці, з виводом танків навчально-бойової групи, або "піший по-танковому".

Під час проведенні заняття на матеріальній частині, відпрацювання питань заняття доцільно спочатку починати "піший по-танковому" до відпрацювання правильних дій, а потім на матеріальній частині з метою економії витрати моторесурсів. Відпрацьовуючи прийоми "піший по-танковому", з метою економії часу виконання прийомів проводиться на скорочених дистанціях і на невеличкій ділянці місцевості.

Навчальні питання відпрацьовуються в такій же методичній послідовності, як і з екіпажем танка. Місце командира взводу повинно бути обрано з таким розрахунком, щоб забезпечувалося спостереження за діями тих екіпажів, які навчаються, під час відпрацювання кожного прийому, елемента і навчального питання в цілому.

Виявивши помилки, допущені в діях екіпажами танків, керівник заняття по радіо або встановленим умовним сигналом зупиняє екіпажі танків (танки) взводу, викликає до себе всіх тих, хто навчається, або тільки командирів танків, вказує їм на допущені помилки, роз’яснює, а якщо необхідно, то і показує, як правильно виконувати, і продовжує тренування доти, доки помилки не будуть усунуті, а прийом виконаний у встановлений нормативом час, чітко і злагоджено. Якщо помилки допускає окремий екіпаж, зупиняти весь взвод не має потреби. В цьому випадку краще на виявлений недолік звернути увагу командира танка і вимагати усунути його в процесі відпрацювання наступних дій шляхом подачі додаткової команди (сигналу), не зупиняючи заняття.

Для того, щоб використовувати навчальний час з максимальною ефективністю і виключити холості переходи, коли взвод для виправлення помилок, допущених під час виконання елемента, повертається у вихідне положення, тренування доцільно проводити і під час руху в зворотному напрямку або по колу. Місце закінчення відпрацювання одного елемента повинно бути вихідним для відпрацювання наступного.

Закінчивши відпрацювання всіх навчальних питань, керівник заняття проводить загальний розбір, що є заключною частиною тактико-стройового заняття. До початку розбору перевіряється розрядженість зброї, наявність особового складу, зброї і бойової техніки, вилучаються невитрачені холості боєприпаси і засоби імітації.

Під час розбору керівник заняття аналізує дії тих, хто навчається, під час відпрацювання кожного навчального питання, підкріплюючи свої висновки вимогами статутів, настанов і наказів старших командирів (начальників); відзначає найбільш повчальні дії членів екіпажів, екіпажів танків і взводу в цілому, а також недоліки в діях тих, хто навчається. У висновку розбору підводяться підсумки відпрацювання навчальних питань заняття, виставляються оцінки командирам танків і екіпажам танків, надаються вказівки щодо усунення виявлених недоліків. Розбір досягає своєї мети в тому випадку, якщо він за змістом і формою проведення буде об’єктивним, принциповим і повчальним.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.