Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_6.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
124.92 Кб
Скачать

Податки розрізняють

Прямі

За формою оподаткування

Непрямі

Відрахування до державних цільових фондів

Податки на дохід

За економічним змістом

Податки на споживання

Податки на майно

Загальнодержавні

Залежно від рівня державних структур

Місцеві

Рис. 6.4. Критерії класифікації податків в Україні

Непрямі податки - це податки, встановлювані на товари і послуги у вигляді надбавок до ціни товару або послуг і в обов'язковому порядку сплачувані до бюджету продавцями цих товарів і послуг.

Прямі податки - це податки, встановлювані безпосередньо на доходи і майно платників і сплачувані ними з власних надходжень грошових коштів.

Розглянемо класифікацію податків залежно від рівня державних структур.

6.2 Загальнодержавні податки та збори

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим Кодексом і є обов’язковими до сплати на всій території України. Повний перелік загальнодержавних податків та зборів подано на рис.6.5.

Загальнодержавні податки та збори

Податок на прибуток підприємств

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на додану вартість

Акцизний податок

Екологічний податок

Фіксований сільськогосподарський податок

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Плата за користування надрами

Плата за землю

Мито

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Збір за спеціальне використання води

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Рис. 6.5. Загальнодержавні податки та збори

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Основним видом загальнодержавних податків, які сплачують підприємства, є податок на прибуток. Порядок його справляння до 1 квітня 2011 року, коли набув чинності розділ III Податкового Кодексу, регулюючий оподаткування податком на прибуток, регламентувався Законом України „ Про оподаткування прибутку підприємств ” від 28.12.1994 р. № 334/94 ВР зі змінами та доповненнями.

Об`єкти оподаткування, платники податку, ставки та порядок оподаткування податком на прибуток розглянуто в темі 5.

Розрахунок суми податку показується в декларації про прибуток підприємства за звітний квартал, до бюджету вносяться авансові платежі податку на прибуток за перший і другий місяці кварталу. Крім цього, в Законі передбачені особливості оподаткування страхової діяльності, а також окремі операції: бартерні, торгівля цінними паперами та деривативами, з розрахунками в іноземній валюті тощо.

До непрямих загальнодержавних податків належить податок на додану вартість.

Питання щодо визначення платників, об'єктів, баз та ставок оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку на додану вартість до бюджету, регулюються Податковим Кодексом України.

Платниками податку є суб’єкти, що представлені на рис. 6.6.

Об’єктом оподаткування є операції, які зображені на рис. 6.7.

Базу та ставки оподаткування подано на рис. 6.8 і 6.9.

Податок на додану вартість

П одаток на

додану вартість

____

Непрямий податок на додану вартість утворюється на всіх стадіях виробництва й обігу, включається в ціну товару, робіт, послуг та повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт, послуг

П латники

ПДВ

____

Суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України

Рис. 6.6. ПДВ і платники податку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]