Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4-й к. соціально-педагогічна практика Поляничко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

3. Методичні рекомендації

Під час практики студент працює за індивідуальним планом роботи, що складається у відповідності з графіком роботи соціального педагога закладу та веде щоденник. У щоденнику має бути відображений зміст проведеної студентом роботи, фіксуються спостереження, роздуми, зауваження керівником практики.

Зразок оформлення титульної сторінки щоденника

ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Студента-практиканта________________________________________

ІV-го курсу_________________________________________факультету

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Місце проходження практики___________________________________

Відповідальний методист практики______________________________

Керівник практики____________________________________________

Проведена студентом у процесі виробничої соціально-педагогічної практики робота фіксується в щоденнику, який повинен мати чітку структуру:

  1. Титульна сторінка.

  2. Характеристика бази практики (повна назва закладу (установи),

повна поштова адреса, номер телефону, ПІБ керівників закладу,

мета діяльності закладу.

  1. Потижневий графік роботи.

  2. Індивідуальний план роботи практиканта.

  3. Робочі сторінки щоденника

  4. Загальні висновки про практику, її ефективність.

Зразок оформлення робочої сторінки щоденника

п/п

Дата

Мета та завдання

План роботи на день

Зміст роботи

Досягнуті результати

Загальні рекомендації щодо ведення щоденника:

  1. У щоденнику має бути відображена вся проведена робота студента.

2. Студент зобов’язаний своєчасно та регулярно (щоденно!) вести записи у щоденнику практики.

3. У щоденнику мають бути відображені:

- режим роботи освітнього закладу;

- детальний графік роботи студента-практиканта;

- аналіз відвіданих заходів, занять керівниками практики та

студентами-колегами;

- самоаналіз індивідуальної діяльності студента-практиканта.

Зразок оформлення індивідуального плану практиканта

п/п

Термін діяльності (дата)

Зміст діяльності

Результати

діяльності

1.

1-2 день

Знайомство з базою практики, його керівництвом, колективом, спеціалістом. Аналіз соціального паспорту установи, планів роботи соціального педагога.

Записи у щоденнику.

Копії відповідних документів.

2.

І-ІІ тиждень

(12.02. – 16.02.)

Співбесіда з соціальним педагогом закладу, представниками педагогічного колективу.

Аналіз бази даних соціального педагога з метою визначення цільової групи клієнтів (клієнта), з’ясування особливостей формування певної соціально-педагогічної ситуації, її аналіз на даний момент.

Діагностична робота з цільовою групою клієнтів (клієнтом).

Складання соціального паспорту класу.

Взаємодія з партнерськими організаціями.

Розробка програми соціальної допомоги.

Допомога соціальному педагогу закладу.

Записи у щоденнику.

Копії документів: актів обстеження, протоколів засідань…

Протоколи обробки діагностичних методик, таблиці даних, спостереження.

Соціальний паспорт.

Записи у щоденнику. Спільні плани взаємодії тощо.

Програма соціально-педагогічної корекції.

Поповнення банку даних, виконання посередницької функції тощо.

3.

ІІІ тиждень

Добір методик корекційного соціально-педагогічного впливу.

Реалізація першого етапу соціально-педагогічної допомоги.

Участь у педраді.

Підготовка тренінгового заняття щодо профілактики вживання неповнолітніми психотропних речовин.

Пакет методик.

Протоколи бесід.

Аналіз ефективності обраних методик впливу…

Протокол педради.

Розробка тренінгового заняття.

4.

ІV тиждень

5.

V тиждень

6

VІ тиждень

7.

Останній день практики

Підготовка звіту про результати практики

Звіт про результати проходження виробничої соціально-педагогічної практики в освітньому закладі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.