Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

60 Неуспішність учнів і шляхи її подолання

.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
18.88 Кб
Скачать

60 Неуспішність учнів і шляхи її подолання

Неуспішність - невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через певний період навчання (після вивчення розділу, наприкінці чверті, півріччя). Неуспішність є наслідком процесу відставання, взаємопов'язана з ним, у ній синтезовано окремі відставання. Неуспішність трактується як невідповідність підготовки учнів обов'язковим вимогам школи в засвоєнні знань, розвитку умінь і навичок, формуванні досвіду творчої діяльності та вихованості пізнавальних відносин. Попередження неуспішності передбачає своєчасне виявлення і усунення всіх її елементів.

Види неуспішності: Бударний А.А.: 1) «Абсолютна» неуспішність, яка співвідноситься з мінімумом вимог. 2) відносна неуспішність - недостатня пізнавальне навантаження тих учнів, які могли б перевищити обов'язкові вимоги. А. М. Гельмонт: 1 - загальне та глибоке відставання - за багатьма чи всім навчальним предметам тривалий час; 2 - часткова, але відносно стійка неуспішність - по одному - трьом найбільш складних предметів (як правило, російська та іноземна мови, математика); 3 - неуспішність епізодична - то по одному, то по іншому предмету

Шляхи усунення неуспішності

1. Педагогічна профілактика - пошуки оптимальних педагогічних систем, в тому числі застосування активних методів і форм навчання, нових педагогічних технологій, проблемного і програмованого навчання, інформатизація педагогічної діяльності. Ю.Бабанскім для такої профілактики була запропонована концепція оптимізації навчально - виховного процесу. У США йдуть шляхом автоматизації, індивідуалізації, психологізації навчання.

2. Педагогічна діагностика - систематичний контроль і оцінка результатів навчання, своєчасне виявлення прогалин. Для цього застосовуються розмови вчителя з учнями, батьками, спостереження за важким учнем з фіксацією даних в щоденнику вчителя, проведення тестів, аналіз результатів, узагальнення їх у вигляді таблиць за видами допущених помилок. Ю.Бабанскім запропонований педагогічний консиліум - рада вчителів з аналізу та вирішенню дидактичних проблем відстаючих учнів.

  3. Педагогічна терапія - заходи щодо усунення відставань у навчанні. У вітчизняній школі це додаткові заняття. На Заході - групи вирівнювання. Переваги останніх у тому, що заняття в них проводяться за результатами серйозної діагностики, з підбором групових та індивідуальних засобів навчання. Їх ведуть спеціальні вчителя, відвідування занять обов'язково.

4. Виховний вплив. Оскільки невдачі у навчанні пов'язані найчастіше з поганим вихованням, то з неуспевающими учнями повинна вестися індивідуальна планована виховна робота, яка включає і роботу з родиною школяра.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]