Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4-й к. соціально-педагогічна практика Поляничко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. А.С. МАКАРЕНКА

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І

ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ

Програма виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах

Спеціальності: „Соціальна педагогіка. Практична психологія”

„Соціальна педагогіка. Англійська мова”

Підготували:

к.п.н., доцент Полякова О.М.

викладач Поляничко А.О.

Суми -2012

ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

- „Соціальна педагогіка. Практична психологія”

- „Соціальна педагогіка. Англійська мова”

1. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах є реалізація практичного етапу підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна педагогіка» в рамках навчального процесу вищого навчального закладу.

Головна увага в процесі підготовки, організації та проведенні виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах має приділятися досягненню наступних 4-х головних цілей:

 • перевірці та інтеграції професійних знань;

 • збільшенню обсягу й підвищенню якості професійних вмінь та навичок в процесі ознайомлення та опанування провідними технологіями соціально-педагогічної діяльності в освітніх установах;

 • діагностиці профпридатності студента та його психологічної адаптації до обраної професії;

 • продовженню формування професійно значущих якостей соціального педагога освітнього закладу.

Завданнями виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах є:

 1. Поглиблення знань студентів щодо сутності соціальних проблем вихованців освітніх закладів та шляхів їх вирішення.

 2. Ознайомлення студентів з сучасним станом соціально-педагогічної роботи в освітніх закладах різного типу.

 3. Виявлення специфіки соціально-педагогічної діяльності в освітніх закладах.

 4. Формування і розвиток у майбутніх соціальних педагогів вмінь та навичок педагогічного спілкування з педагогічним колективом, різними категоріями дітей, їх сім’ями (особами, які замінюють батьків), спеціалістами різних соціальних установ, до компетенції яких входить захист прав та інтересів дитини.

 5. Оволодіння соціально-педагогічними технологіями роботи з різними категоріями дітей та їх сім’ями.

 6. Розвинення вмінь здійснення наукових досліджень (формулювання мети, визначення й застосування методичного апарату дослідження, складання звітів про результати).

 7. Посильна допомога світнім закладам у вирішення соціально-педагогічних завдань, що стоять перед ними.

 8. Створення умов для вдосконалення комунікативних, організаційних, діагностичних, дидактичних, аналітичних умінь та професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів.

 9. Психологічна адаптація студентів до обраної професії.

 10. Формування вмінь вести документацію соціального педагога освітнього закладу: складати плани роботи, соціальні паспорти, створювати й вести банки даних про певні цільові групи клієнтів, складати аналітичні довідки, протоколи, звіти тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.