Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4-й к. соціально-педагогічна практика Поляничко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

4. Організація науково-дослідної роботи студентів на практиці

У рамках виробничої соціально-педагогічної практики заохочується науково-дослідна робота студентів. Тема студентського наукового дослідження має бути узгоджена з відповідальним методистом практики. Результати науково-дослідної діяльності оформлюються у вигляді наукових рефератів.

Позитивні результати студентських наукових досліджень враховуються кафедрою соціальної педагогіки при розподілі тем дипломних робіт.

Приблизна тематика наукових досліджень в рамках виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах

1. Особливості професійної діяльності соціального педагога освітнього закладу.

2. Зміст і структура професійно-етичної культури соціального педагога освітнього закладу.

3. Професійна компетентність соціального педагога освітнього закладу.

4. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога освітнього закладу.

5. Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України.

6. Технології соціально-педагогічної діяльності в освітніх закладах.

7. Соціально-педагогічна діяльність у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Специфіка професійної діяльності соціального педагога у навчально-виховних закладах для дітей з вадами розвитку.

9. Особливості діяльності соціального педагога у дошкільних виховних закладах.

10. Модель професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи.

11. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу діагностичного і прогностичного напряму роботи.

12. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу соціально-профілактичного (превентивного) напряму.

13. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу консультативного напряму роботи.

14. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу реабілітаційного напряму діяльності.

15. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу просвітницького напряму діяльності.

16. Технологія реалізації соціальним педагогом освітнього закладу колекційного напряму діяльності.

17. Особливості професійної взаємодії соціального педагога освітнього закладу з іншими інституціями, до компетенції яких входить захист прав та інтересів дитини.

18. Напрями та зміст діяльності соціального педагога освітнього закладу з сім’єю.

19. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема.

20. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності в освітніх закладах.

5. Вимоги до звітності та підсумків практики

Після закінчення виробничої соціально-педагогічної практики студенти зобов’язані представити наступну звітну документацію:

  1. Щоденник практики.

  2. Атестаційний лист результатів виробничої соціально-педагогічної практики (див. Додаток 1).

  3. Характеристику практиканта за результатами діяльності під час практики (див. Додаток 2), що затверджується на засіданні педагогічної ради освітнього закладу та містить певну якісну оцінку за чотирибальною системою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»).

  4. Результати наукового дослідження у вигляді наукового реферату.

  5. Письмовий звіт про проходження виробничої соціально-педагогічної практики в освітньому закладі. Такий звіт повинен висвітлювати спроможність студента узагальнити власний підсумок діяльності: визначити досягнення, сформулювати об’єкт і суб’єкт проблеми соціально-педагогічної діяльності у процесі практики, запропонувати способи оптимізації її організації й проведення у майбутньому тощо.

  6. Додатки, які представляють собою перелік документів щодо виконуваної практикантом соціально-педагогічної роботи (копії наказів, планів, протоколів, актів, соціально-педагогічних карток учнів, карток соціального супроводу сім’ї, карток індивідуальної діяльності з учнем, соціального паспорту сім’ї «групи ризику», звітів), методичних та наукових матеріалів (опис, матеріали і аналіз результатів методик; розробки занять, бесід тощо).

Зазначена документація має бути оформлена згідно вимог Програми виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах та у визначений термін (три дні після закінчення практики).

Результати проходження практики оцінюються керівниками практики та висвітлюються відповідальним методистом практики на підсумковій конференції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.