Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_Николин.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Тема 4

4. Організація і підготовка монтажних робіт 4.1.Індустріальний монтаж. 4.2.Проектно-кошторисна документація для виконання монтажних

робіт.

4.2.1.Вимоги до проектної документації.

4.2.2. Призначення і види типових монтажних креслень.

4.2.3.Особливості проектування і монтажу кабельних електропроводок.

4.2.4. Вивчення проектно-кошторисної документації та виявлення недоліків.

 1. Проект організації будівництва.

 2. Проект провадження робіт.

 3. Обладнання монтажної дільниці. 4.5.1.Майстерня.

4.5.2. Лабораторія.

4.5.3.Приміщення для робіт із ртуттю.

4.5.4.Інструмент.

4.5.5.Інші приміщення й устаткування.

4.1.Індустріальний монтаж.

Під індустріалізацією монтажних робіт розуміється сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, скорочення термінів провадження робіт, поліпшення якості й зниження собівартості монтажних робіт шляхом виконання більшої частини заготівельних робіт у монтажно-заготівельних майстернях (виробничих базах) і промислових підприємствах (заводах).

Основне завдання індустріального повнозбірного монтажу полягає в тому, щоб винести з монтажної зони всі роботи з виготовлення виробів, конструкцій, вузлів і блоків на промислові підприємства й виробничі бази, максимально перетворивши монтаж у зборку й установку укрупнених і комплектних вузлів і блоків.

2 Повнозбірний монтаж здійснюється у дві стадії.

На першій стадії виконують організаційно-підготовчі роботи: вивчають проектно-кошторисну документацію, виготовляють проект провадження робіт, виконують заготівельні роботи (заготівля конструкцій, вузлів, блоків, їхня укрупнена зборка), погоджують із промисловими підприємствами поставку блокових щитів, окремих конструкцій і вузлів (стенди датчиків, штативи й т.п. ). Одночасно із цими роботами перевіряють наявність закладних частин і прорізів у будівельних конструкціях й елементах будинків, наявність відбірних пристроїв на технологічному встаткуванні й трубопроводах, розмічають траси й встановлюють опорні конструкції для проводок і т.п. Роботи першої стадії виконують одночасно з основними будівельними й механомонтажними роботами. Як показав досвід, на цій стадії робіт доцільно залучати пусконалагоджувальний персонал для більш повного аналізу якості проектно-кошторисної документації; це дозволить уникнути можливих монтажних переробок у період пусконалагоджувальних робіт.

На другій стадії виконують монтажно-збірні роботи безпосередньо на монтажній площадці: прокладають проводки по встановлених конструкціях, підключають трубні й електричні проводки до приладів, встановлюють і збирають трубні блоки, установлюють блоки щитів, вузлів кріплення й обв'язки приладів і засобів автоматизації й т.п. На цій стадії особливо важлива своєчасна поставка укрупнених монтажних вузлів і блоків, раціональне розміщення й використання вантажопідйомних засобів як підрядною монтажною організацією, так і генпідрядником за графіком, а також оснащення монтажних бригад спеціалізованим інструментом і механізмами.

Другу стадію повнозбірного монтажу можна розділити на три основні етапи:

 1. монтаж магістральних сполучних трубних й електричних проводок;

 2. монтаж щитів і пультів в операторських (щитових) приміщеннях;

 3. монтаж місцевих приладів.

з

Роботи другої стадії виконують після закінчення основних будівельних робіт паралельно з роботами суміжних монтажних організацій.

Повнозбірний монтаж повинен виконуватися при наявності будівельної й технологічної готовності об'єкта, що забезпечує безпечне ведення монтажних робіт, захист приладів, щитів і пультів, трубних й електричних проводок, що монтуються, від впливу атмосферних опадів, низьких температур, забруднень й ушкоджень.

Таким чином, основні напрямки підвищення ефективності і технічного рівня монтажних робіт наступні:

 • підвищення рівня індустріалізації й підготовки робіт в результаті широкого застосування уніфікованих виробів, конструкцій і вузлів заводської готовності, а також укрупнених вузлів і блоків, що збирають монтажно- заготівельні майстерні монтажних організацій; впровадження повнозбірного монтажу з повною поставкою на монтажну площадку із промислових підприємств і монтажно-заготівельних майстерень укрупнених вузлів і блоків систем автоматизації в закінченому для монтажу виді; удосконалювання інженерної підготовки виробництва й виконання монтажних робіт; розширення контейнерної поставки матеріалів і виробів на монтажну площадку,

 • удосконалювання технології монтажних робіт шляхом застосування багатожильних (до 52 жил) магістральних кабелів, прокладки електричних проводок у коробах і лотках замість прокладки в стальних захисних трубах; застосування уніфікованих стендів із установленими приладами, вузлів установки й обв'язки приладів і виконавчих механізмів; застосування механізованого обвязування жмутів проводів і попередньої заготівлі штатних кабелів, макетного методу монтажу трубних проводок у приміщеннях давачів і щитових; монтажу сталевих імпульсних і захисних труб, а також шафових і панельних щитів блоками; монтажу пневмокабелю й пластмасових труб замість металевих труб для трубних проводок; впровадження прогресивних методів зварювання й т. п.;

- механізація монтажних робіт на основі підвищення механо-, енерго- і електро- оснащення працюючих, шляхом впровадження пересувних бригадних

4 комплектів інструменту, пристосувань, механізмів й інвентарю; пересувних

автолабораторій; нових електрозварювальних пристроїв; нових засобів малої механізації (електричних і пневматичних ручних машин, піротехнічного інструменту); впровадження нових й удосконалювання існуючих інструментальних господарств монтажних організацій;

- застосування нових, більше ефективних матеріалів, виробів і конструкцій пластмасових сполучних коробок і блоків затисків, перфорованих полегшених металевих профілів, пластмасових труб і пневмокабелів, щитів по ОСТ 36.13-76, пластмасових виробів (муфт для кабелю, блоків технологічної сигналізації, дюбелів, з'єднувачів для труб й ін.), металевих коробів довжиною 6 м, комплектних операторських пунктів і приміщень датчиків.

4.2. Проектно-кошторисна документація для виконання

монтажних робіт

4.2.1 .Вимоги до проектної документації

Монтажні роботи виконують по проектно кошторисній документації, розробленої відповідно до «Інструкції про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будинків і споруд» СН 202-81 і «Тимчасовими вказівками по проектуванню систем автоматизації технологічних процесів» ВСН 281-75. Проектування систем автоматизації здійснюється в одну стадію - робочий проект зі зведеним кошторисним розрахунком вартості або в двох стадій:

 1. проект зі зведеним кошторисним розрахунком вартості,

 2. робоча документація з кошторисами.

До складу робочої документації входять: схеми автоматизації (функціональні схеми автоматизації по ВСН 281-75); принципові електричні, пневматичні схеми; схеми з'єднань і підключення зовнішніх проводок; загальні види щитів і пультів; таблиці з'єднань і підключення електричних і трубних проводок у щитах і пультах; плани розташування засобів автоматизації і проводок; загальні види нетипових креслень на установку приладів і засобів

5 автоматизації; специфікація устаткування (ГОСТ 21. 110-82); специфікація щитів і

пультів; відомість вузлів і конструкцій; відомість типових креслень; локальний кошторис на придбання і монтаж технічних засобів автоматизації; пояснювальна записка.

Технічна документація з застосуванням комплектних операторських пунктів і приміщень датчиків повинна виконуватися відповідно до вимог інформаційного матеріалу ИМЗ-1-78, або інших галузевих документів. Технічні рішення, прийняті в робочій документації, повинні забезпечувати можливість об'єднання щитів і пультів, штативів і інших конструкцій в укрупнені монтажні блоки.

Робоча документація автоматизації блоків технологічного устаткування повинна бути виконана відповідно до «Еталона монтажних креслень систем автоматизації промислових підприємств, проектованих із застосуванням блоків агрегатованого устаткування» ЄТМ-78. У робочій документації блоків повинні бути передбачені сполучні пристрої (сполучні коробки для електропроводок, зборки з'єднувачів Для трубних проводок і т.п.) для підключення зовнішніх кіл системи автоматизації.

При розгляді проектно-кошторисної документації робіт особлива увага повинна бути звернена на наступні положення: робоча документація повинна бути виконана з орієнтацією на монтаж індустріальними методами і на максимальне виготовлення всіх необхідних конструкцій, вузлів і блоків за межами монтажної зони.

На плані розташування засобів автоматизації, електричних і трубних проводок, прилади і засоби автоматизації, що встановлюються поза щитами (на стінах, підлозі, колонах будинків, на відкритих площадках і т.п.), а також потоки електричних і трубних проводок, повинні бути координовані.

4.2.2. Призначення і види типових монтажних креслень

Технічні рішення, прийняті в робочій документації, повинні забезпечувати широке застосування виробів і конструкцій, зазначених у збірниках типових креслень, що діють у галузі.

6

Типові креслення, використовувані в проектах автоматизації, діляться на наступні види: монтажні креслення (ТМ), креслення типових конструкцій (ТК) і креслення закладних конструкцій (ЗК).

Монтажні креслення передбачають типові способи встановлення приладів, засобів автоматизації і монтажних вузлів. У цих кресленнях вказують спосіб встановлення, область застосування, номера креслень типових або закладних конструкцій.

Креслення типових конструкцій визначають конструкцію вузлів або виробів, призначених для монтажу приладів, засобів автоматизації електричних і трубних проводок і т.п., і служать підставою для їхнього виготовлення.

Креслення закладних конструкцій є будівельним завданням генпроектувальнику або замовникові і призначені для заводів-виготовлювачів і організацій, що виготовляють і монтують технологічні трубопроводи й устаткування. Закладні конструкції необхідні для наступного монтажу на них приладів і засобів автоматизації і застосовуються при виготовленні і монтажі технологічних трубопроводів і устаткування.

До складу проектно-кошторисної документації типові креслення не входять, а прикладається тільки їхній перелік, у який включаються усі використані в проекті креслення ТМ і ТК. Креслення закладних конструкцій у цей перелік не включаються і передаються генпроектувальнику та замовникові в процесі проектування для врахування вимог проекту автоматизації при виготовленні технологічного устаткування і трубопроводів.

Розроблено і діють збірники типових креслень на встановлення й обв'язку наступних засобів автоматизації:

 • приладів для виміру і регулювання температури (встановлення на стіні і на технологічних трубопроводах і устаткуванні);

 • приладів для виміру і регулювання тиску, розрідження, витрати і рівня (одиночне встановлення на підлозі і на стіні і групове встановлення на підлозі);

- приладів для виміру кількості і витрати рідин і газів (встановлення на трубопроводах);

7

- приладів для виміру і регулювання тиску, розрідження і витрати

(встановлення на технологічному устаткуванні і трубопроводах);

 • приладів для виміру і регулювання тиску, розрідження і рівня (групове встановлення в утеплених шафах);

 • механізмів виконавчих електричних (встановлення на статі і на стіні);

 • приладів для виміру і регулювання рівня (встановлення на резервуарах);

 • приладів і допоміжних пристроїв для встановлення на фасадах і всередині щитів і пультів.

Розроблено типові креслення на вироби і конструкції:

 • вироби для трубних проводок (сполучні коробки для пневмокабелів, вологовідділюючі посудини, з'єднувачі для приєднання труб і ін.);

 • вироби для електричних проводок (сполучні і протяжливі коробки з'єднувачі для метало рукавів і ін.);

- вироби для кріплення труб, кабелів і приладів;

- відбірні пристрої; конструкції для прокладки кабелів, проводів, труб і встановлення приладів і апаратів (сталеві короби, кабельні мости, перфоровані вироби, уніфіковані штативи, стійки для встановлення виконавчих механізмів і ін.);

- конструкції для встановлення щитів і пультів по ОСТ 36.13—76;

- блоки трубних сполучних ліній; виробу для кріплення апаратури і приладів у щитах і пультах.

Крім того, розроблені типові креслення на:

 • проходи трубних і електричних проводок через стіни і перекриття промислових будинків;

 • - встановлення щитів і пультів по ОСТ 36.13-76; введення в щити і пульти;

 • - встановлення приладів і засобів автоматизації в комплектні операторські пункти.

Розміщення й встановлення заставних пристроїв, первинних приладів, регулюючих органів, регуляторів прямої дії на технологічному устаткуванні і

8 трубопроводах із вказівкою настановних креслень повинні виконуватися в

технологічній частині проекту по завданнях спеціалізованої проектної організації або спеціалізованого підрозділу галузевого інституту.

Магістральні трубопровідні лінії і розгалужуючі ділянки мережі теплоносія (пари, гарячої води) і мережі стиснутого повітря для живлення систем автоматики до споживачів, а також трубопроводів по зборі конденсату (гарячої води) проектують у технологічній частині проекту за завданням розробників проекту автоматизації.

Проектно-кошторисна документація по обігріву і теплоізоляції приладів і засобів автоматизації, що вбудовуються безпосередньо в трубопроводи і повітропроводи або встановлюються на технологічному устаткуванні, виконується також у технологічній частині проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]