Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_robota_ekonomichny_analiz.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.07.2019
Размер:
490.5 Кб
Скачать

2.1. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів.

2010 року на ринку будівельних робіт працювало близько семи тисяч будівельних організацій в яких зайнято 764 тис. працівників, 46% будівельних організацій об'єднані в корпорації та концерни, інші працювали на ринку самостійно, 86,4% підрядних організацій мали недержавну форму власності.

На сучасному етапі розвитку будівельної галузі в Україні говорити про будь-яку її конкурентоспроможність не представляється можливим. Якщо на регіональному рівні чітко просліджується тенденція верховенства будівельних організацій центральних районів та великих міст-мільйонерів у зв'язку з їх значними потужностями і інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь України програє через брак необхідних фінансових та організаційних перетворень.

За даними Держкомстату України обсяги будівельної галузі за 2005-2010 роки представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Індекси обсягу виконаних будівельних робіт за період 2005-2010 років в Україні (за даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств)[ 22 ]

Періоди

У % до відповідного періоду попереднього року

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Січень

98,0

94,6

127,3

94,7

43,6

74,3

Січень-лютий

96,8

99,9

120,1

99,9

42,9

78,7

Січень-березень

93,9

105,0

116,5

101,2

43,5

78,5

Січень-квітень

94,0

106,4

115,3

99,5

44,6

78,7

Січень-травень

93,2

108,2

113,7

98,8

44,3

79,9

Січень-червень

92,2

106,6

114,4

98,6

45,2

80,7

Січень-липень

92,0

106,9

114,5

97,9

45,8

83,2

Січень-серпень

92,2

107,1

112,7

97,5

46,4

86,1

Січень-вересень

92,8

107,6

144,3

92,9

47,6

87,4

Січень-жовтень

93,0

108,4

144,0

90,6

48,5

90,8

Січень-листопад

93,2

108,8

114,7

87,2

50,2

91,8

Січень-грудень

93,4

109,9

115,6

84,2

51,8

94,6

Однією із головних проблем будівельного ринку України є його стійка непрозорість. Це пояснюється браком системної профільної інформації, недосконалої класифікації будматеріалів та типів об’єктів й одиниць вимірювань, використання «тіньових схем» в діяльності будівельних організацій, виконання ремонтно-будівельних робіт некваліфікованими бригадами. До причин, які гальмують розвиток будівельного ринку, також можна зараховують відсутність системи обов’язкової сертифікації на чималу кількість виготовлених будівельних матеріалів та виконання ремонтнобудівельних робіт, з чого користаються більшість будівельних підприємств. Будівельний ринок України має вагомий ресурсний потенціал для швидкого економічного розвитку, але він повністю не використовується.

Проблеми ринкової перебудови промислового та житлового будівництва в Україні є надзвичайно гострими та актуальними. Їх розв'язання стане реальним за умови наявності нормативноправової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей будівельного комплексу, а також запровадження принципово нового інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження до даної сфери економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, комерційних, іноземних. Таким механізмом могла б стати іпотека. На це треба націлити систему кредитування та надання пільгових позичок населенню. Створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які можуть забезпечити залучення позабюджетних інвестицій у будівництво  все це елементи нової політики в галузі будівництва [17].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]