Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURSACh.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
250.29 Кб
Скачать

Зміст

Вступ.

1 Розрахункова частина.

1.1 Характеристика споживачів електроенергії і визначення категорії електропостачання.

1.2 Вибір і розрахунок електричних навантажень.

1.3 Компенсація реактивної потужності.

1.4 Вибір числа і потужності трансформаторів, типу і числа підстанцій і їх місцезнаходження.

1.5 Розрахунок і вибір живильних і розподільчих мереж високої напруги

1.6 Розрахунок і вибір живильних і розподільчих мереж

напругою 0,4кВ рис.1.

1.7 Розрахунок струмів короткого замикання в мережах понад 1000В.

1.8 Розрахунок струмів короткого замикання в мережах до 1000В.

1.9 Вибір електрообладнання і перевірка його на дію струмів короткого

замикання.

1.10 Розрахунок і вибір релейного захисту.

1.11 Розрахунок заземлювального пристрою.

1.12 Охорона праці, безпека життєдіяльності та екологія.

2 Висновки.

Література

1РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика споживачів електроенергії і визначення категорії електропостачання

Дочірнє підприємство «Бердянський завод сільгосптехніки» Засновано в 2003р. Відкритим акціонерним товариством «Бердянський« Агротехсервіс ». Основні напрямки діяльності: виробництво сільськогосподарської техніки. Розробка та забезпечення підприємств АПК принципово новими, сучасними машинами для збирання зернових, олійних, кормових та інших культур. ДП «Бердянський завод сільгосптехніки», це підприємство, яке займає вагоме місце у вітчизняному сільгоспмашинобудуванні, послідовно спрямовуючи свої зусилля на забезпечення розвитку виробничих потужностей і науково-технічного потенціалу. Завод має в своєму розпорядженні виробничою базою з сучасним обладнанням, власним конструкторським бюро, професійним трудовим колективом і достатнім досвідом у сільськогосподарському машинобудуванні. Продукція заводу поставляється споживачам України, експортується в Росію, Казахстан, Молдову, країни Євросоюзу (Болгарії, Литви, Латвії). ДП "Бердянський завод сільгосптехніки" залучений до участі в Державних програмах підтримки вітчизняного сільгоспвиробника. Підприємство забезпечує вітчизняних сільгоспвиробників збиральною технікою на пільгових умовах через Національну акціонерну компанію «Украгролізинг». Швидке і точне реагування на потреби споживача, високий рівень якості, сучасні інженерно-технічні рішення при проектуванні, дозволили випередити конкурентів і стати постачальником навісного обладнання таким гігантам комбайнобудування як ВАТ «Ростсільмаш» Ростов-на-Дону та інших.

Конструкторським бюро «Бердянський завод сільгосптехніки» проектуються перспективні зразки новітньої кормо та зернозбиральної техніки, в основу яких закладені сучасні європейські та світові тенденції, дослідження наукових галузевих інститутів, побажання споживачів.

100% нашої продукції - власні розробки в яких застосовані передові винаходи, такі як подвійне копіювання ґрунту, високо надійні системи без редукторного приводу, збільшення швидкості різання й інше. Продовжуючи наукову тематику слід зазначити, що завод також співпрацює з багатьма науковими закладами, в тому числі: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого; Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». На сьогодні ДП «Бердянський завод сільгосптехніки» знаходиться в числі лідерів України з виробництва техніки сільськогосподарського призначення. Долаючи економічні та політичні негаразди, підприємство, постійно збільшує випуск товарної продукції, темпи зростання якої постійно зростають. 1.2 Вибір і розрахунок електричних навантажень

Коефіцієнт попиту

, (1.1)

де - коефіцієнт максимуму [4,с.87]

Розрахункова активна потужність , кВт

(1.2)

кВт

кВт

кВт

Розрахункова активна потужність освітлення , кВт

(1.3)

де g – питома освітленість, кВт/

кВт

Сумарна розрахункова активна потужність , кВт

(1.4)

Реактивна потужність Q, кВАр

(1.5)

відповідає

відповідає

відповідає

кВАр

кВАр

кВАр

Cума реактивної потужності

(1.6)

кВАр

Повна потужність цеху

(1.7)

кВА

Розрахунки для інших цехів проводяться аналогічно і результати зносяться в таблицю 1.1

Таблиця 1.1- Розподіл навантаження по цехам

Назва цеху

РрІ,

кВт

РрІІ,

кВт

РрІІІ,

кВт

Рросв,

кВт

∑Рр,

кВт

, кВАр

, кВАр

, кВАр

∑Q,

кВАр

Sп,

кВ∙А

Механічний цех №1

352

418

176

81

1027

359,04

313,5

132

804,54

1304,85

Ливарний цех

630

252

168

81

1131

302,4

189

126

617,4

1288,54

Ковальський цех

546

168

294

81

1089

409,5

126

220,5

756

1325,69

Складальний цех

504

168

336

81

1089

378

126

252

756

1325,69

Насосна станція

324

405

486

81

1296

243

303,75

364,5

911,25

1584,29

Разом

2356

1411

1460

405

5605

1691,94

1558,2

1077

3845,1

6829,06

1.3 Компенсація реактивної потужності

Коефіцієнт потужності цеху

(1.8)

відповідає

відповідає

Потужність компенсуючого пристрою , кВАр

(1.9)

кВАр

Вибираються дві конденсаторні батареї типу УКН-0,38-200 УЗ потужністю по 200 кВАр кожна кВАр

Сумарна потужність конденсаторних батарей , кВАр

(1.10)

кВАр

Реактивна потужність яка передається через трансформатор , кВАр

(1.11)

кВАр

Розрахунки для інших цехів проводяться аналогічно і результати зносяться в таблицю 1.2

Таблиця 1.2- Розподіл реактивної потужності по цехам

Назва цеху

, кВАр

, кВАр

Механічний цех

421,07

400

404,54

Ливарний цех

305,37

300

317,4

Ковальський цех

435,6

400

356

Складальний цех

435,6

400

356

Насосна станція

557,28

500

411,25

1.4 Вибір числа і потужності трансформаторів, типу і числа підстанцій і їх місцезнаходження.

Таблиця 1.3 – Залежність коефіцієнта завантаження Kз.н від категорії надійності електропостачання

Категорія

Kз.н

І

0,6-0,65

ІІ

0,7-0,75

ІІІ

0,8-0,95


Коефіцієнт завантаження розрахунковий Kз.р

(1.12)

Повна потужність цеху з урахуванням реактивної потужності , кВА

(1.13)

Розрахункова потужність трансформатора Sт, кВА

(1.14)

де – n - кількість трансформаторів, шт.

Вибирають два трансформатори потужністю по 1000 кВА типу ТМ 1000/10 кожний, кВА

Коефіцієнт завантаження дійсний Kз.д

(1.15)

Перевірка роботи вибраного трансформатора в аварійному режимі Sав, кВА

(1.16)

Повинна виконуватись умова

Sав1,4

758,8КВа˂1044,1кВа

Умова роботи трансформатора в аварійному режимі виконується, тобто трансформатор вибраний вірно

Розрахунки для інших цехів проводяться аналогічно і зносяться в таблицю1.4

Таблиця 1.4 – Потужності трансформаторів і коефіцієнт завантаження

Цех

kзр

Sт, кВА

kзд

Sав, кВА

Механічний цех

0,74

745,8

0,55

758,8

Ливарний цех

0,71

827,18

0,58

895,16

Ковальський цех

0,74

774,12

0,57

794,14

Складальний цех

0,75

763,8

0,57

757,82

Насосна станція

0,79

860,66

0,67

733,6

Вибір трансформатора для ГЗП

Розрахунковий коефіцієнт завантаження ГЗП Кз.р ГЗП

(1.17)

Потужність трансформатора ГЗП Sт ГЗП ,кВА

(1.18)

кВа

Вибирається два трансформатора потужністю 6300 кВА кожний , марки ТМН 6300 /110

Таблиця 1.5 – Технічні дані вибраних трансформаторів

Цех

Тип трансформа-

торара

S, кВ∙А

U1,кВ

ВН

U2,кВ

НН

Втрати

Uкз, %

Іхх, %

Кіль-кість

∆Рхх , кВт

∆Ркз , кВт

Механічний цех

ТМ-1000/10

1000

10

0,4

3,8

12,7

5,5

2

2

Ливарний цех

ТМ-1000/10

1000

10

0,4

3,8

12,7

5,5

2

2

Ковальський цех

ТМ-1000/10

1000

10

0,4

3,8

12,7

5,5

2

2

Складальний цех

ТМ-1000/10

1000

10

0,4

3,8

12,7

5,5

2

2

Насосна станція

ТМ-1000/10

1000

10

0,4

3,8

12,7

5,5

2

2

ГЗП

ТМН-6300/110

6300

110

10

9,4

46,5

7,5

0,9

2

Картограма навантажень

Приймається, що центр електричних навантажень співпадає з геометричним центром будівлі цеху. Для побудови картограми навантажень вибирається масштаб: 1см : 20м.

Відповідно рисунку 1.1 координати розташування цехів зносяться в таблицю 1.6

Таблиця 1.6 – Координати розташування цехових підстанцій

Назва цеху

Координати

Х,м

У,м

Механічний цех

120

70

Ливарний цех

200

70

Ковальський цех

200

220

Складальний цех

200

370

Насосна станція

120

370

ГЗП

160

220

Координати ГЗП Х0, У0, м

(1.19)

(1.20)

З конструктивних міркувань координати ГЗП переносяться в точку

х0 =160 м, у0=220 м

Таблиця 1.7 – Довжини кабелів напругою 10кВ від ГЗП до цехових трансформаторних підстанцій

Цех

Механічний цех

Шліфувальний цех

Ковальський цех

Ремонтно-механічний цех

Насосна станція

Відстань від ГЗП до ТП, м

180

180

30

180

180

1.5 Розрахунок і вибір живильних і розподільчих мереж високої напруги.

Повітряна лінія напругою 110кВ

Розрахунковий струм повітряної лінії напругою 110кВ Ір, А

(1.21)

Економічний перетин повітряної лінії ,

, (1.22)

Де - економічна щільність струму, А

З умов механічної міцності вибирається сталеалюмінієвий провід перерізом 120мм2 марки АС-120, Ід=380А.Розрахунковий струм кабельної лінії напругою 10кВ, який споживається механічним цехом

(1.23)

Економічний перетин кабелю ,проводимо за формулою (1.22)

З умов механічної міцності вибирається кабель перерізом q = 50 , марки ААШв-10 350, Ід=140 А

Перевірка вибраного кабелю на втрату напруги , В

, (1.24)

де - питомий опір алюмінію , Ом,L – відстань від ГЗП до ТП , км

(1.25)

Допустима втрата напруги

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]