Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тести і задачі педіатрія.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Тема: „Серцево-судинна система. Афо. Методика ”

Варіант 1

1. Коли формується магістральний тип коронарного кровопостачання?

А. До 1 року

В. У 3 роки

С. Після 6 років

Д. Після 8 років

Е. У 10 років

2. Як визначається серцевий поштовх у здорової дитини?

А. При огляді

В. При перкусії

С. При пальпації

Д. При аускультації

3. В якому строку внутрішньоутробного розвитку серце анатомічно збудовано і нормально розташовано?

А. У 3 тижні

В. У 2 місяця

С. У 3 місяця

Д. У 4 місяця

Е. У 5 місяців

4. Коли у більшості дітей заростає овальний отвір?

А. У кінці 1 тижня

В. У кінці 1 місяця

С На 6-8 тижні

Д. У кінці 5-7 місяця

Е. У 9 місяців

5. Які анатомічні утворювання серця, кровоносних судин припиняють функцію після народження?

А. Легеневий стовбур

В. Баталова протока

С. Легеневі вени

Д. Легеневі артерії

Е. Вушко правого передсердя

6. Де найкраще вислуховується мітральний клапан?

А. В ділянці яремної ямки

В. У II міжребер’ї праворуч в відвіденнях,ід краю грудини

С. У II міжребер’ї ліворуч від краю грудини

Д. У ділянці нижньої третини грудини на основі прикріплення мечеподібного відростка, трохи праворуч від середньої грудинної лінії?

Е. На верхівці серця

7. Яка камера серця формує верхівковий поштовх у дітей старших 3-4 років?

А. Лівий шлуночок

В. Правий шлуночок

С. Ліве передсердя

Д. Праве передсердя

Е. Вушко лівого передсердя

8. В якому міжребер’ї визначається верхівковий поштовх у дітей до 2-х років ?

А. III міжребер’ї на 2 см назовні від лівої середньоключічної лінії

В. IV міжребер’ї на 2 см назовні від лівої середньоключічної лінії

С. III міжребер’ї на 1 см назовні від лівої середньоключічної лінії

Д. IV міжребер’ї на 1 см назовні від лівої середньоключічної лінії

Е. IV міжребер’ї на лівої середньоключічної лінії

9. Що відзначає термін «ембріокардiя»

А. Висока ЧСС у плода

В. Тахiкардiя у новонародженого

С. Рівний проміжок між I и II, II и I тонами при вікової ЧСС.

Д. Рівний проміжок між I и II, II и I тонами при тахiкардii.

Е. Будь яка тахікардія у дитини 1 року життя.

10. Яка послідовність вислуховування клапанів серця? Розставте порядковий номер.

А. Точка Боткіна-Ерба

В. Верхівка

С. II міжребер’я ліворуч

Д. II міжребер’я праворуч B,D,C,E,A

Е. Нижня третина грудини на основі прикріплення мечеподібного відростка, трохи праворуч від середньої гру динної лінії?

11. Яке співвідношення товщини стінок лівого та правого шлуночка у новонародженої дитини?

А. 1 : 1

В. 2 : 1

С. 2,76 : 1

Д. 1,5 : 1

Е. 3 : 1

12. В якому положенні функціональний шум зменшується чи зникає?

А. Горизонтальному

В. Вертикальному

С. На живiтi

Д. На лiвому боцi

Е. На правому боці

Варіант 2

1. З яким твердженням не можна погодитися? „У новонароджених...

А. Міокард – це недиференційований синцитій.

В. М’язові волокна тонкі, немає поперекової посмугованісті, численні ядра.

С. Сполучена та еластична тканини міокарда не розвинуті.

Д. Міокард добре васкуляризован, кровопостачання міокарда відбувається за „розсипним „ типом.

Е. Міокард добре васкуляризован, кровопостачання міокарда відбувається за „магістральним” типом.

  1. Який тон серця I чи II утворюється роботою клапанів серця (судин)?

А. I

В. II

С. Обидва

Д. Жоден

3. Яке ЧСС у новонародженої дитини?

А. 60 за хвилину

В. 80 за хвилину

С. 100 за хвилину

Д. 120 за хвилину

Е. 140 за хвилину

4. Коли відбувається анатомічна облітерація баталової протоки?

А. Наприкінці 1 тижня

В. Наприкінці 1 місяця

С На 6-8 тижні

Д. Наприкінці 5-7 місяця

Е. У 9 місяців

5. В якої ділянці вислуховуються звукові явища з усіх клапанів серця? А. Точка Боткіна-Ерба

В. Верхівка

С. II міжребер’я ліворуч

Д. II міжребер’я праворуч

Е. Нижня третина грудини на основі прикріплення мечеподібного відростка, трохи праворуч від середньої гру динної лінії?

6. Оберете правильне твердження:

А. Капіляри у немовлят вузькі, звити, 1-2 у лінійному полі зору.

В. Капіляри добре розвинені, широкі, короткі, 3-4 у лінійному полі зору.

С. Капіляри погано розвинені, вузькі, звити, 4-5 у лінійному полі зору.

Д. Капіляри погано розвинені, вузькі, звіти, 2-3 у лінійному полі зору.

Е. Капіляри добре розвинені, широкі, 6-8 у лінійному полі зору

7. На якому рівні визначається верхня межа серця у новонародженого?

А. Третій міжребровий проміжок

В. III ребро

С. Другий міжребровий проміжок.

Д. II ребро

Е. Перший міжребровий проміжок.

8. Яке ЧСС у дитини 5 років?

А. 60 за хвилину

В. 100 за хвилину

С. 80 за хвилину

Д. 120 за хвилину

Е. 90 за хвилину

9. Яка формула використовується для визначення систолічного АТ у дитини першого року?

А. 60 + 2n

В. 70 + 2n

С. 76 + 2n

Д. 50 + 2n

Е. 55 + 2n

10. Яка характеристика пульсу не використовується?

А. Синхронний

В. Ритмічний

С. Напружений

Д. Наповнений

Е. Позитивний, негативний

11. Переважно у якому віці у здорових дітей вiдмiчається фізіологічна аритмія, яка пов’язана з диханням?

А. У періоді новонародженості та грудному періоді

В. У ранньому та дошкільному віці

С. У дошкільному та молодшому шкільному віці

Д. У молодшому та старшому шкільному віці

12. Яке положення серця у новонародженого?

А. Горизонтальне

В. Вертикальне

С. Напівгоризонтальне

Варіант 3

1. Яка характеристика верхівкового поштовху не використовується?

А. Синхронність

В. Локалізація

С. Площа

Д. Сила, висота (величина)

Е. Позитивний, негативний

2. Коли серце у плода скорочується вперше?

А. На 4 тижні

В. На 5 тижні

С. На 6 тижні

Д. На 7 тижні

Е. На 8 тижні

3. Які звукові явища при аускультації серця у дітей можуть бути фізіологічними?

А. Роздвоєння I тону

В. Роздвоєння II тону

С. Акцент II тону над a. pulmonalis

Д. Усе перелічене

Е. Нічого з переліченого

4. У якому вiцi межi серцевоi тупостi остаточно ставятся як у дорослих?

А. У 3 роки

В. У 5 рокiв

С. У 7 рокiв

Д. У 10 рокiв

Е. Після 12 рокiв

5. Де краще вислуховується тристулковий клапан?

А. Точка Боткіна-Ерба

В. Верхівка

С. II міжребер’я ліворуч

Д. Нижня третина грудини на основі прикріплення мечеподібного відростка, трохи праворуч від середньої грудинної лінії.

Е. II міжребер’я праворуч

6. Яка формула використовується для визначення систолічного АТ у дитини пiсля 1року?

А. 60 + 2n

В. 70 + 2n

С. 76 + 2n

Д. 80 + 2n

Е. 90 + 2n

7. Як прийнято виявляти капілярний пульс?

А. Провести штрихові лінії по внутрішньої поверхні передпліччя.

В. Натиснути на мочку вуха

С. Натиснути на кінчик нігтя.

Д. Натиснути на кінчик носа

8. Яке твердження не вiрне?

А. При народженнi краще сформована артерiальна сітка судин нiж венозна

В. Артерiї бiльш широкi у новонароджених нiж у дорослих

С. Артерiї бiльш широкi у новонароджених нiж вени

Д. Вени ростуть швидче, нiж артерiї

Е. При народженi краще сформованi вени нiж артерiї

9. Якi анатомiчнi особливостi серця не вiдповiдають дiйсностi у перiодi новонародженостi?

А. Маса серця вiдносно бiльша, ніж у дітей старшого віку

В. Серце займає значний об’єм грудноi клiтки

С. Серце має кулясту форму

Д. Маса серця вiдносно менша, ніж у дітей старшого віку

Е. Серця має горизонтальне положення

10. Яка назва шумів, що виникають у серці в дитинстві без ураження стулок клапанів або змін ендо- і міокарду?

А. Акцидентальні.

В. Функціональні

С. Неорганічні

Д. Усі перелічені.

Е. Нічого з переліченого

11. Яка частота серцевих скорочень у дитини 5 років життя за 1 хвилину?

А. 140. '

В. 120.

С. 110.

Д. 100. Е. 80.

12. Який дiастоличний артеріальний тиск у дитини 1 року?

А. 30-40 мм рт.ст.

В. 45-60 мм рт. ст.

С. 61-70- мм рт.ст.

Д. 71-80 мм рт. ст.

Е. 75 мм рт. ст.

Тема: „Серцево-судинна система. АФО. Методика ”

Задачі для контролю заключного етапу заняття

Задача 1.

У дитини 6 місяців на тлі пневмонії з тяжким токсикозом з’явились ознаки серцевої недостатності. Чи можливе в даному випадку розвинення інфаркту міокарда і чому?

Соседние файлы в предмете Педиатрия