Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ф_зичн. розв.Викладач.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії №1

Завідувач кафедри

Професор О.В.Тяжка

„_____” __________2007р.

Методичні рекомендації

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна

Пропедевтична педіатрія

Модуль №

1

Змістовний модуль №

3

Тема занять

Фізичний розвиток дітей.

Заняття 1. Поняття та закони фізичного розвитку дітей, значення його оцінки. Антропометрія та закономірності збільшення основних антропометричних показників. Оцінка фізичного розвитку методом приблизних розрахунків.

Заняття 2. Оцінка фізичного розвитку дітей методами антропометричних стандартів (сигмальних, центильних). Семіотика порушень. Фізичне виховання.

Курс

III

Факультет

Медичний №1

Київ 2007

Перелік питань.

Заняття 1. Поняття та закони фізичного розвитку дітей, значення його оцінки. Антропометрія та закономірності збільшення основних антропометричних показників. Оцінка фізичного розвитку методом приблизних розрахунків.

Заняття 2. Оцінка фізичного розвитку дітей методами антропометричних стандартів (сигмальних, центильних). Семіотика порушень. Фізичне виховання.

1. Конкретні цілі:

Заняття 1. Демонструвати методику основних антропометричних вiмiрювань дітей різного віку, використовувати необхідні для цього прилади.

Оцінювати показники фiзичного розвитку новонародженої дитини.

Уміти провести орiєнтовний розрахунок основних антропометричних показникiв для дитини будь-якого вiку.

Давати оцiнку фiзичного розвитку дитини методом приблизних розрахунків.

Знати фактори, що впливають на фiзичний розвиток дiтей і при його відхиленні від нормативних показників, уміти виявити негативний вплив тих чи інших чинників.

Заняття 2. Вміти користуватися таблицями фізичного розвитку дітей, складеними за методами центильних та сигмальних стандартiв.

Давати оцiнку фiзичного розвитку дитини, використовуючи таблицi центильних та сигмальних стандартiв.

Знати семiотику порушень фiзичного розвитку дітей та суть понять акселерація та децелерація.

Розуміти значення фізичної культури для фізичного розвитку дітей.

Соседние файлы в предмете Педиатрия