Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тести і задачі педіатрія.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Тема: „Серцево-судинна система. Екг”

Варіант 1.

Що таке екстрасистолія?

А. Це передчасне, позачергове скорочення серця в зв’язку з надходженням імпульсу з ектопічного фокусу.

В. Це висока ступінь тахікардії

С. Це висока ступінь брадикардії

Д. Це припинення проведення імпульсу

2. Який показник не встановлюють при оцінці ЕКГ?

А. Наявність того чи іншого елементу

В. Тривалість того чи іншого елементу

С. Форма елементу

Д. Розщеплення тонів

Е. Спрямованість зубців стосовно ізоелектричної лінії

3. В якому відведенні прийнято вимірювати тривалість інтервалів?

А. I

B. II

C. III

Д. AVF

Е. V1

4. Яка у нормі тривалість зубця Р у старших дітей ?

А. 0, 02 – 0,03

В. 0,04 - 0,05

С. 0,06 - 0,09

Д. 0,12 - 0,16

Е. 0,18 - 0,20

5. Який комплекс свідчить про деполяризацію шлуночків?

А. Р

В. PQ

C. QRS

Д. ST

E. T

6. Який інтервал свідчить про поширення імпульсу по передсердям і його фізіологічну затримку у атріовентрикулярному вузлі?

А. Р

В. PG

C. GRS

Д. ST

E. T

7. Як визначається лівограма на ЕКГ по зубцю R?

А. RI > RII > RIII

B RIII> RII > RI

C. R I > RII< RIII

Д. RII > RI > RIII

E. RI < RII > RIII

8. Яка особливість не характерна для дитячої ЕКГ?

А. Виражена лабільність ЧСС

В. Менша тривалість інтервалів та зубців

С. Частіше спостерігається синусова, дихальна аритмія

Д. Значна висота усіх зубців

Е. З віком змінюється висота зубців R та S.

9. Чи потрібна ЕКГ для запису ФКГ?

А. Так

В. Ні.

10. Скільки відведень використовують для запису ЕКГ?

А. 3

В. 6

С. 9.

Д. 12

Е. 15.

11. Який зубець відображає електрорушійну силу міжшлуночкової перетинки і частково базальних відділів серця?

А. P

B. S

C. R

Д. Q

E. T

12. Який показник ехокардіографії свідчить про повноцінність систоли шлуночків?

А. Об’ем порожнини шлуночків

В. Діаметр порожнини передсердь

С. Діаметр аорти

Д. Фракція викиду

Е. Товщина стінок серця

Варіант 2

  1. Яке ствердження невірно?

А. Перша половина зубця Р відповідає збудженню правого передсердя, друга половина – лівого

В. Висота зубця Р не більше 3 мм (0,2 мВ)

С. Зубець Р – це шлуночковий комплекс.

Д. Зубець Р у більшості відведень позитивний

Е. Тривалість зубця залежить від віку.

2. Який елемент ЕКГ свідчить про повну реполяризацію міокарда шлуночків?

А. Р

В. PQ

C. QRS

Д. ST

E. T

3. Що відображає процес деполяризації?

А. Процес поширення збудження по шлуночках, передсердях.

В. Процес згасання збудження шлуночків, передсердій.

С. Процес поширення збудження по аорті, легеневої артерії.

Д. Нічого з переліченого

Е. Усе перелічене

4. Який зубець відображає електрорушійну силу між шлуночкової перетинки і частково верхівки правого шлуночка

А. P

B. Q

C. R

Д. S

E. T

5. Які межі нормальних коливань тривалості (сек.) інтервалу PQ у старших дітей?

А. 0,02-0,04

В. 0,06-0,1

С. 0,12-0,18

Д. 0,20-0,22

Е. 0,24-0,26

6. Скільки секунд триває процес деполяризації шлуночків у дітей старшого віку?

А. 0,06-0,09

В. 0,12-0,15

С. 0,16-0,18

Д. 0,20-0,22

Е. 0,24-0,26

7. Як прийнято визначати серцевий цикл на ЕКГ? „Це інтервал:

А. PP

B. RR

C. PT

Д. QT

E. ST

8. Як визначається правограма на ЕКГ по зубцю R?

А. RI > RII > RIII

B RIII> RII > RI

C. R I > RII< RIII

Д. RII > RI > RIII

E. RI < RII > RIII

9. Над якої ділянкою звичайно ФКГ не записують?

А. Легеневою артерією

В. Аортою

С. Т.Боткіна

Д. Верхівкою

Е. Сонною артерією

10. Що за допомогою ФКГ можна встановити?

А. Характер серцевих тонів

В. Наявність, характер шумів

С. Роздвоєння, розщеплення тонів

Д. Зв’язок звукових явищ з фазами діяльності серця

Е. Усе перелічене

11. Який вид ехокардіографії (ЕхоКГ) має найбільші властивості?

А. Одномірна ЕхоКГ

В. Двомірна ЕхоКГ

С. Допплерографія

Д. Усе перелічене

12. Який інтервал ЕКГ свідчить про діастолу ?

А. PP

B. RR

C. TР

Д. QT

E. ST

Тема: „Серцево-судинна система. ЕКГ”

Задача 1. У здорової дитини 2 років на ЕКГ відмічається синусова аритмія. Дайте пояснення з чим може бути пов’язані ці зміни? У дитини цього віку нервова регуляція серця недосконала. Закінчується мієлінізація n.vagus, тому його віддільні “ вагусні імпульси” призводять до синусової аритмії (інтервали RR різні, різниця більш ніж 10%). У дитини може бути сінусова дихальна аритмія (відмічається у 94% дітей), тоді відмічається збільшення інтервалу RR на вдиху і зменшення на видиху.

Задача 2. При профілактичному обстеженні у здорової 5 річної дівчинці на ЕКГ визначено негативний зубець Т у III та V1 відведеннях. Пояснить ці зміни. Це фізіологічні зміни

Задача 3. При профілактичному обстеженні 2 річної дівчинці на ЕКГ визначено негативний зубець Р у III відведенні. Чи є дані зміни патологічними? Які ще можуть біти зміни зубця Р у здорової дитини? Це фізіологічне явище. Зубець Р у здорової дитини може бути ще двофазними чи згладженими, високими у III відведенні.

Задача 4.

Визначте частоту пульсу у новонародженої дитини при тривалості RR на ЕКГ 0,4 сек.

ЧСС=60 сек.: протяжність інтервалу RR 60 сек : 0,4 ссек = 150 уд. за хв.

Задача 5. У дитини діагностовано на ЕКГ синусова тахікардія. У якому разі визначають це порушення ритму? Це збільшення частоти серцевих скорочень до 150 у старших дітей і до 200 уд.за хв. у дітей раннього віку.

Задача 6. У дитини 6 років на ЕКГ діагностовано порушення ритму - екстрасистолію. Як дознатися про кількість екстрасистол за добу? Добовий моніторинг ЕКГ.

Задача 7. У дитини діагностовано на ЕКГ синусова брадикардія. Дайте пояснення цьому порушенню ритма. Це зменшення частоти серцевих скорочень до 100 і менш у дітей грудного віку, менш ніж 80-60 у старших дітей.

Задача 8. При профілактичному обстеженні у дівчинці 1 року на ЕКГ визначено негативний глибокий зубець Q у III та II відведеннях. Пояснить ці зміни. Це фізіологічні зміни зубця Q

Задача 9. У дитини на ФКГ відмічається шум між I та II тонами. Який це шум систолічний або діастолічний? Перелічите варіанти цього шума. Систолічний: голо систолічний – протягом усій систоли.

Протосистолічний- після I тона

Мезосистолічний – у середині систоли

Пізній систолічний – перед II тоном

Задача 10. У дитини на ФКГ відмічається шум між II та I тонами . Який це шум систолічний або діастолічний? Перелічите разновідності цього шума. Діастолічний: Голодиастолічний – протягом усій систоли

Протодіастолічний - після II тону

Мезодіастолічний - у середині систоли

Пресистолічний – перед I тоном

Задача 11. Визначте частоту пульса при тривалості RR на ЕКГ 0,8 сек. 75 уд за хв

Задача 12. Опішить як з віком дитини змінюється амплітуда зубців R та S на ЕКГ. Які існують закономірності? З віком дитини амплітуда зубця R збільшується в I відведенні і зменшується у III. Амплітуда зубця S навпаки зменшується в I відведенні і збільшується у III. У грудних відведеннях амплітуда зубця R в V1,V2 з віком зменшується, а S збільшується. Це пов”язане зі змінами співвідношення маси лівого та правого шлуночків і поворотами серця навколо своєї осі.

Соседние файлы в предмете Педиатрия