Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторний журнал FINISH.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
799.23 Кб
Скачать

Контроль знань :

1. Дайте визначення "насичені вуглеводні", "гомологічний ряд", "гомо­логи", "гомологічна різниця".

Яку загальну формулу мають алкани ?

2. Що таке "ізомерія", "ізомери". Яка ізомерія притаманна алканам? Номенклатура алканів.

3. Просторова будова алканів (sp3 - гібридизація). Сигма- зв'язок.

4. Фізичні властивості алканів.

5. Хімічні властивості алканів.

6. Добування алканів.

7. Застосування алканів у медицині та фармації.

Завдання для самопідготовки :

1. Складіть ізомери для вуглеводню складу с7н16, назвіть їх за сучас­ною номенклатурою:

__________________________________________________________________________________________________________

2. Напишіть структурні формули таких вуглеводнів :

___________________________ ____________________________ _________________________

а) 4 - етил - 3 - метилоктану г) 3 - етил - 2,3 - диметилгексану є) 2,2,3,4 - тетраметилгептану

____________________________ _____________________________ __________________________

б) 4 - етил - 3,3 - диметилнонану д 3 - етил - 2,3,5 - триметилнонану ж) 1,2,3 – трихлоропентану

____________________________ _____________________________ __________________________

в) 3,3 - діетил - 2,5 - диметилоктану е) 2,2,3,3 - тетраметилгексану з) 2,2 –диметилпропану

3. Як здійснити такі перетворення:

а) СН4 →С →СН4 →СН3СІ →СНСІ3; б) С2Н6 →С2Н5Вг →С4H10

1)______________________________; 1)______________________________;

2)______________________________; 2)______________________________.

3)______________________________;

4)______________________________.

4.Виведіть формулу органічної речовини, якщо відомі масові частки елементів, які складають цю молекулу:

w (С) = 51,89%, w(H) = 9,73%, w(Cl) = 38,38%. Відносна густина пари речо­вини за повітрям дорівнює 3,19.

Відповідь:_______________.

5. При згорянні 1,76 г органічної речовини утворилось 3,52 г карбон (IV) оксиду і 1,44 г мл води. Густина парів цієї речовини за повітрям ( н.у.) дорівнює 1, 52. Виведіть молекулярну формулу орга­нічної речовини.

Відповідь:_______________.

6.Метан об’ємом 11,2 л (н.у.) спалили, а продукт згоряння пропустили крізь надлишок розчину калій гідроксиду. Визначте масу солі, що утворилася при цьому.

Відповідь:_______________.

__________________________________________________________________________________

Звіт про лабораторну роботу

Дослід№:

Методика виконання

Спостереження

Хімізм процесу

І. Добування метану і вивчення його властивостей:

а) В суху пробірку вносять суміш CH3COONa і натронного вапна (1:2) і закривають корком з газовідвідною трубкою. Суміш нагрівають. Газ, що виділяється пропускають протягом 1 хвилини крізь розчин КМпО4

б) Газ, що виділяється підпаліть біля отвору газовід­відною трубки. Спостерігайте колір полум'я.

Зробіть висновок про актив­ність алканів.

Висновки: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.