Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELPost-Lab_metoda.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
2 Mб
Скачать

6.2. Опис лабораторної установки та методу проведення дослідження мсз лінії.

Блок-схема стенду дослідження методом вторинного струму вимірювального реле РТ-40 та максимального струмового захисту лінії показана на рис.2. Експериментальні дослідження МСЗ лінії виконуються методом вторинного струму. В такому випадку не має потреби в наявності самої лінії високої напруги та вимірювальних трансформаторів струму. Для налагодження і перевірки захисних характеристик МСЗ лінії достатньо моделювати очікувані струми в котушці вимірювальних струмових реле при яких захист спрацьовує і подає команду на вимикання вимикача P високої напруги лінії.

Фізичне моделювання струму в реле КА здійснюється за допомогою установки (комплекту) ЭУ-5000, до складу якого входить блок регулювання ФР-5000 та блок навантаження ФМ-5000. Цей комплект дає можливість регулювати напругу в межах 0-380 В і завдяки використанню спеціального навантажувального трансформатора мати на виході блоку ФМ-регульований в межах від А до A, при величині напруги не більше як один вольт. Завдяки цьому в схемі досліду відсутні ланцюги небезпечної високої напруги, а по-друге синусоїдальна форма струму в котушці реле струму KA практично не відрізняється від форми струму в лінії 6-10 кВ, що важливо з точки зору впливу на адекватність дії струмового реле МСЗ. В комплекті ЭУ-5000 передбачено вимірювання струму в зазначених вище межах, а також вимірювання часу спрацьовування як самих реле так і схеми захисту в цілому за допомогою електричного секундоміра (EC).

Схема стенду МСЗ лінії складається відповідно з принциповою схемою МСЗ (рис. 1) з окремих панелей:

  • панелі вимірювальних струмових реле KA1 - KA2 типу РТ - 40/2;

  • панелі реле часу KT серії ЭВ-228 з регульованою витримкою часу спрацьовування в межах 0-3,5 с і номінальною напругою живлення 220 В частотою 50 Гц;

  • панель проміжного реле KL типу РП-256, В, 50 Гц та вказівного реле KH типу РУ-21 з аналогічними параметрами;

  • панелі моделі вимикача Q високої напруги з електромагнітом YAT, яка імітується за допомогою звичайного електромагнітного реле напруги ( , 50 Гц).

Кінці котушок всіх реле та контакти реле виведені на панелі під затискачі з метою спрощення складання повної схеми захисту. На окремих панелях показані шинки живлення (ШЖ) з затискачами на них для монтажу схеми захисту. Кожна пара шинок окремих панелей з'єднується між собою паралельно. Напруга 220 В, 50 Гц подається на шинки живлення ШЖ від лабораторного щитка живлення через автоматичний вимикач (затискачі "220 В" або "фаза-0(земля) ".

6.3. Програма роботи

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості щодо особливостей використання МСЗ ліній, елементної бази та принципу побудови схем МСЗ, розрахунку параметрів МСЗ ліній та методики експериментального дослідження МСЗ лінії.

3.2. Розрахувати параметри МСЗ лінії 6(10) кВ за вихідними даними та за результатами розрахунків електричної мережі згідно з індивідуальним завданням на курсову роботу чи РГР.

3.3. Виконати експериментальні дослідження МСЗ однієї з ліній, а саме:

а) визначити коефіцієнт повернення Кп вимірювального реле струму РТ-40;

б) зняти та побудувати часово-струмову характеристику вимірювального струмового реле ;

в) зняти та побудувати захисну часово-струмову характеристику МСЗ лінії для тих же кратностей струмів , що і в попередньому випадку.

3.4. Зробити аналіз і дати висновки по роботі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]